Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A ránk bízott üzenet, az új evangelizáció szükségessége és jelentősége

P. Hardi Titusz OSB előadása az kérügmáról szóló 1. Új evangelizáció konferencián
by

Gyuris Gellért

on 10 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A ránk bízott üzenet, az új evangelizáció szükségessége és jelentősége

Az új evangelizáció
szükségessége és
jelentősége A ránk bízott
üzenet Új evangelizáció Szent András
Evangelizációs Iskola Magyarország P. Hardi Titusz OSB Evangelizátorokat
képzünk az Egyháznak Nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten ereje az minden hívő üdvösségére. Róm 1,16 1. Mi az új evangelizáció? 2. Szükség van (új) evangelizációra? 3. Az evangelizáció három síkja 4. Az evangelizáció folyamata 5. Kérügma és katekézis 6. A kérügma hatékonysága Mi nem az új evangelizáció? Def. misszionálás
evangelizáció
újra-evangelizáció
pre-evangelizáció
első evangelizáció / hirdetés
új evangelizáció AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
= új a lelkesedésében,
= új a módszertanában,
= új a kifejezésmódjában. II. János Pál - Haiti, 1983. március 24. Új lendülettel és
lelkesedéssel történik. Az új evangelizáció
mozgatórugója
a Szentlélek. Új a kifejezésmódja, a nyelvezete;
máshogy, figyelemfelkeltő módon
szólal meg a világban. Az új evangelizáció
a tanuk ajkáról
szól új nyelven. Új módszereket
alkalmaz. új evangelizáció
=
megújult egyház Az egyház az evangelizációért létezik.
Ecclesia evangelizandi causa exstat.
Evangelii Nuntiandi 14 új evangelizáció = új dolgok
nem átcsomagolás
új evangelizáció = változás Nem kétséges! Isten azért választott egy népet hogy benne nyerjen áldást a
föld minden népe.
Ter 12.3b Jézus azért hirdeti az Isten országát „mert ezért küldettem"
Lk 4,43 azért választott tanítványokat „hogy vele legyenek
és hogy elküldje őket hirdetni”
Mk 3,14 végrendeletszerű nagy parancsa „hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek”
Mk 16.15 Pál felkiáltása „Jaj nekem,
ha nem hirdetem
az evangéliumot!”
1Kor 9,16 Őskeresztény egyház
és a vértanúk Pápák Az evangélium továbbadása szükséges, egyedülálló, mással nem helyettesíthető munka. Nem tűri sem az indifferentizmust, sem a szinkretizmust, sem a hit átalakítását: mert tőle függ az emberek üdvössége.
EN 14, VI. Pál Itt az ideje, minden egyházi erőt be kell vetni az emberiség új evangelizálására és a missziók segítésére. Egyetlen krisztushívő, az Egyház semmilyen intézménye sem vonhatja ki magát a legfőbb parancs alól: Krisztust kell hirdetnünk minden népnek.
RM 3, II. János Pál Kérjük a keresztényeket és minden evangelizálót, fontolja meg imádságban a mondottakat: hogy az emberek ugyan üdvözülhetnek Isten irgalmas kegyelméből egyéb utakon is, ha mi magunk nem is hirdetjük nekik az evangéliumot; – de vajon mi magunk üdvözülhetünk-e, ha az evangéliumot nem hirdetjük: hanyagságból, félelemből, szégyenkezésből...
EN 80, VI. Pál A postás Kik vagyunk?
Postások
Apostolok, „küldöttek”
Az evangelizációért vagyunk.
A postás a levelek miatt van. Van egy ránk
bízott üzenet. Ránk van bízva! ELVESZTETTÜK útközben de Mit kellett volna
tennie a postásnak? Visszamenni és
megkeresni! akiknek nyűg
és teher Hanem hogy
nem evangelizáltak
próbálnak evangelizálni. Az evangelizál,
aki befogadta az evangéliumot
és megfertőződött vele. Nem az a probléma,
hogy az egyház nem evangelizál. Prófétai (martyria) Szóval, Isten nevében
hogy hallja Kérügma
Katekézis Papi (leiturgia) Imával,
hogy találkozzon vele Királyi (diakonia) Tettekkel,
hogy lássa Az evangelizáció 3 útja? − királyi − papi − prófétai KÁD 48 1. inkulturált szeretet 2. tanúságtétel 3. első hirdetés 4. katekézis és beavatás 5. közösség 6. misszió ismerkedés ismeretlen ismerős érdeklődő nyitott találkozott
Istennel hívő megtért katekumen és
beavatott közösségi tag evangelizátor hit-zászlók szóbeli
tanúságtétel,
ima kérügma hirdetés
találkozásra hívás megtérésre hívás
meghívás a közösségbe katekézis
nevelés közösségi életre nevelés felkészítés a misszióra inkulturáció és szeretet
tanúságtétel
első hirdetés
katekézis és beavatás
közösség
misszió Aki végzi: evangelizátor Aki végzi: katekéta Mi a kérügma?
Mi a katekézis?
összhang és kiegészítő lépések
egymást követő két lépés Kérügma Katekézis Etimológia Cél Tartalom Módszer Jellemző Alany kérygma < kéryssó
hirdet, nyilvánosságra hoz, hangosan bejelent, kikiált; a hírnök szava, kiáltása, közhírré tétel, a (győztes) kihirdetése, az evangélium meghirdetése katéchésis < katécheó
visszhangoz, kérdés-felelet formájában szájról-szájra tanít; visszamondott tanítás megtérés növekedés, megőrzés az első üzenet a teljes hitletétemény euangelidzó
jó hírt hozni, örömüzenetet hirdetni didaskó, paideuó
tanítani és nevelni örömteli, rövid, aktuális, rám vonatkozik, a kezdet hosszú, fokozatos, rendszerezett evangelizátor katekéta A SORREND Módszercsere? Jairus fiai ?
Jairus lánya Rhéma A hirdetett igében, az evangéliumban Jézus, Isten Igéje lakozik és közli magát benne. A hit hallásból van. Róm 10,17 A Lélek tanúskodik a lelkünkben. Vö.: Róm 8,16 =
Full transcript