Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WIJeindhoven informatie en IT

No description
by

gemeente Eindhoven

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WIJeindhoven informatie en IT

Van visie naar systeem
Proces analyse gebaseerd op theorie en vanuit klantroutes
Vanuit de klantroutes proces en functioneel ontwerp ontwikkeld
Analyse bestaand IT landschap en leveranciers
Ondertussen werving van de teamleiders en teams
Van theorie naar praktijk
Leverancier maakt eerste opzet
Sessie met generalisten en leverancier 'informatie is leuk en relevant'
Veel flexibiliteit -> van laptops naar IPads
Agile ontwikkelmethodiek met leverancier en generalisten.
Opzet voor inrichting
BSN
GBA
Activiteit (dat informatie)
Contactpersoon
Status (actief)
Aanmelding en score (volgens ZRM)
Plan vanuit ZRM (zowel bekeken vanuit mogelijkheden als ondersteuning)
Toetsing plan m.b.v. ZRM en evaluatie
Signaalfunctie en wijkanalyse
1
klant a
4
klant a
3
klant a
2
klant a
Extern
Gemeentelijke databases
Externe databases
Privacy
Generalisten via detachering bij de gemeente waardoor het onder het mandaat van het college valt
Filosofie is klein beginnen en langzaam groeien…
…dus alleen koppelingen binnen het huidig gemeentelijk domein die vallen onder het mandaat van het college.
Duidelijk verschil in 'dat' en 'wat' informatie
Melding WIJportal bij Cbp en juridisch toets op koppelingen
Indien er een andere organisatievorm voor WIJeindhoven komt heeft dit consequenties voor het systeem.
Ruimte in nieuwe wetgeving om regierol te kunnen borgen en transformatie te kunnen realiseren
Doorontwikkeling en strategische lijn
Transformatie Sociaal domein via programmasturing
Nu bezig met besluitvorming voor 2014 & 2015 (onderscheid korte en lange termijn)
Maximaal hergebruik van wat er al is,
Lerend ontwikkelingen en vanuit de praktijk
Ontwikkeling samen met strategische leveranciers
Focus op informatieveiligheid in Privacy
Eindhoven als onderdeel van de Living Labs
De 'stip' op de horizon
Programma
Integrale informatievoorziening sociaal domein
WIJeindhoven
De uitgangspunten
Hoe het WIJportaal ontstaan is
Onderdeel in een groter geheel
Eindhoven in de Living Labs
Het ontstaan van WIJeindhoven
2009 Rekenkamerrapport 'Twee werelden'
april 2011 Raad stemt in met start extern comité
eind 2011 Extern comité presenteert 'Eindhoven de Sociaalste'
april 2012 Raadsbesluit - Transformatie sociaal domein
mei 2013 Versnelde uitrol WIJeindhoven
Werkende weg leren
Gemeente is eigenaar van het transformatieproces
De veranderstrategie
De essentie van WIJeindhoven
Uitgaan van de kracht en mogelijkheden van mensen
Vraaggericht, niet aanbodgericht
Geen doelgroepen meer, ieder mens is uniek
Integrale benadering, maatwerk
Dichtbij inwoner
het 'normale' leven staat centraal
'versterken van de basis'
De ontkokerde eerste lijn volgens het principe
'een huishouden, een plan, een contactpersoon'
Kwalitatief hoge, maar smallere tweedelijns ondersteuning
...en informatie en IT
De aanleiding
Je kan het niet alleen door de omvang
De integrale aanpak
Leren van elkaar

Aanhaking Eindhoven bij VISD
Conclusies VISD
Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak.
Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen.
Administratieve lasten voor burgers en uitvoerders zijn fors te verminderen.
Verder is geld te besparen door gemeentelijke ICT aanschaf samen op te pakken.

Starten vanuit de praktijk: Living Labs (Enschede, Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden, Zaanstad) + hun regionale samenwerkingspartner
Ondersteuningsprogramma
Coördineren en verbreden naar andere gemeenten
Ophalen goede voorbeelden
Coördineren veld (ict-leveranciers, ketenpartners)
Aanpak vervolg VISD
Full transcript