Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Den europeiska epokindelningen

No description
by

Linus Kjellin

on 23 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den europeiska epokindelningen

Den europeiska epokindelningen
Förhistorisk tid
Tidsperioden mellan universums födelse tills skrivkonsten uppstår för cirka 5000 år sedan.
Historieskrivningen brukar avgränsa sig till människor, särskilt den moderna människan
För cirka 10 000 år sedan inträffade jordbruksrevolutionen, människan slår sig ned och blir bofast.
Könsfördelning - klasser - slavar - anpassning av naturen snarare än att anpassa sig efter naturen
Forntiden
De första civilisationerna uppstår, alla längs med floder, varför just på dessa platser?
Ledare samt lagar och polisväsende - finansierat av skattepengar. En statsapparat föds.
Den byråkratiska principen och skrivkonsten
Två exempel - Den
egyptiska
och den
sumeriska
Antiken
Från regionala stadsbildningar till imperier
Kännetecken för ett imperium - Oändlig expansion, grannar är lika med fiender eller lydriken samt inga fasta gränser
Medeltiden
Tiden efter romarrikets fall - medeltiden (tiden mittemellan)
Kristendom och islam - utveckling och splittring
Ståndssamhället - sprunget ur feodalsamhället
Handeln kommer igång på allvar
Mongolimperiet
Agrarkrisen och pesten
Tidigmodern tid
Europa går ifrån feodalsamhället - slutet av medeltiden markerar uppkomsten av territorier (territorialstater)
Renässansen - en återfödelse, den grekiska kulturen blomstrar åter igen. Rom, Venedig & Florens som viktiga handelsstäder. Världen blir ännu mer globaliserad.
Modern tid
Den
amerikanska

revolutionen
Framtiden
Framtiden
Förhistorisk tid
Forntiden
Antiken
Medeltiden
Tidigmodern tid
Modern tid
Framtiden
Från universums födelse till de första människorna
13,7
miljarder år sedan

4,54
miljarder år sedan

3,7
miljarder år sedan -
2
miljoner år sedan

B
ig bang - universums födelse,
räknas vanligtvis till astronomin
J
ordens födelse brukar även den vanligtvis räknas till astronomin.
D
et första livet uppkommer på jorden, klart urskiljbara människor (homo erectus) uppstår i östra Afrika för cirka 2 miljoner år sedan.
3000 f v t - 500 f v t
500 f v t - 500
Big bang - 3000 f v t
500 - 1500
1500 - 1750
1750 - Nutid
Mesopotamien (ungefär nuvarande Irak)
domineras av två floder, Eufrat och Tigris.
Där floderna möts innan de mynnar ut i
Persiska viken uppstod ett floddelta med
mycket bördig mark, och här växte den
första civilisationen, den sumeriska, fram.
Inget sammahållet rike
Självstyrande stadsstater
Sumernas handel - både intern och extern
Mynt som betalmedel
Den egyptiska civilisationen uppstod ungefär samtidigt som den sumeriska, alltså omkring 3000 f v t. Egyptiernas livsnerv var floden Nilen.

Den bördiga floddalen runt Nilen var perfekt för jordbruk, men under flodtid svämmade floden över och hotade att förstöra den uppodlade marken.

För att skydda sig undan floden behövde egypterna organisera sig och samarbeta. Kanske var det därför som Egypten fick en mycket stark centralmakt.
Militär, ekonomi & ideologi
Stora områden + centralstyrning = problem!
Nutid - ?
Uppgift
Ni ska nu arbeta med en mindre fördjupning, börja med att dela upp er två och två, välj sedan någon av dessa fördjupningar att skriva om.
Sumerna
Egyptierna
Det romerska imperiet
Den grekiska civilisationen
Mongolimperiet
Osmanska riket
Pesten
Ni använder två lektioner till detta sedan kommer ni att få redovisa inför klassen.
Det är alltså inte tal om något större arbete! Tanken är att ni ska lära av varandra.

Använd gärna både bilder och text, lämpliga
presentationsverktyg är Powerpoint eller Padlet.com - Som källor kan ni använda
historia2.se, ne.se eller valfri lärobok!
Isaac Newton publicerar
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
1687 (Naturvetenskapens matematiska principer).

I denna bok återfinns bland annat gravitationslagen vilken fick en oerhörd genomslagskraft, både positiv och negativ - varför?


Upplysningen - Naturvetenskapen gör stora framsteg, kunskap och förståelse av världen. Människan blir just upplyst. Religion och vetenskap.
Europeiskt förnuft - överlägsenhet
Kritiskt tänkande - "Alla människor är kapabla att tänka själva"
Alternativ indelning av historien
Den
franska
revolutionen
Den
industriella

revolutionen
Jordbruksrevolutionen
ca. 10 000 år sedan

Tiden mellan jordbruksrevolutionen
och den industriella revolutionen

Den industriella revolutionen
fram till nutiden

1780 - Från en ekonomi till en annan, vilka?
Den biologiska gamla regimen - energikällor
Storbritannien, den enda tänkbara platsen?
Kritiken mot det eurocentriska perspektivet

"The dual revolution" -
Eric Hobsbawm
"De saknade helt enkelt kolonier och kol"
Nya maskiner och samhällsklasser
Textilindustrin - billiga råvaror
Transportrevolutionen
Jämställt samhälle - "alla hade det lika dåligt"
Miljöförstöringar
Monarki & kyrka
-
Demokrati & nationalism
Ett helt folk når bristningsgränsen, tom statskassa och missväxt
1789 - uppror! Nationalförsamlingen inför en ny konstitution i Frankrike
Revolutionen går inte längre att kontrollera - Skräckväldet
De moderna ideologiernas födelse
Klassamhällets födelse - man förtjänar privilegier
Borgerlighetens värderingar blir de förhärskande - bland annat kapitalism och individualism
Stormningen av Bastiljen 14 Juli 1789
Vissa menar att Bastiljen hade ett stort symbolvärde - finns det någon annan historisk händelse där man kan ha satt symbolvärdet i förgrunden för att få genomslag?
1763-
1789-
1780-
De 13 kolonierna
på Nordamerikas östkust uppnår självständighet - från vilka?
Varför?
- Storbritannien och Frankrike ligger ofta i krig med varandra, Storbritannien placerar permanenta soldatstyrkor i Nordamerika vilket inte går hem hos befolkningen.
Storbritannien
försöker "fjärrstyra" Nordamerika
Konstitutionen
1789 - Inga ståndsprivilegier, alla fick dock inte ta del av fri- och rättigheterna
Vad menas med "No taxation without representation"?
4 Juli 1776 - vad är det för speciellt med det här datumet?
Full transcript