Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den europeiska epokindelningen

No description
by

Linus Kjellin

on 11 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den europeiska epokindelningen

Den Europeiska Epokindelningen
Förhistorisk tid
Tidsperioden mellan universums födelse tills skrivkonsten uppstår för cirka 5000 år sedan.
Historieskrivningen brukar avgränsa sig till människor, särskilt den moderna människan
För cirka 10 000 år sedan inträffade jordbruksrevolutionen, människan slår sig ned och blir bofast.
Könsfördelning - klasser - slavar - anpassning av naturen snarare än att anpassa sig efter naturen
Forntiden
De första civilisationerna uppstår, alla längs med floder, varför just på dessa platser?
Ledare samt lagar och polisväsende - finansierat av skattepengar. En statsapparat föds.
Den byråkratiska principen och skrivkonsten
Två exempel - Den
egyptiska
och den
sumeriska
Antiken
Från regionala stadsbildningar till imperier
Kännetecken för ett imperium - Oändlig expansion, grannar är lika med fiender eller lydriken samt inga fasta gränser
Medeltiden
Tiden efter romarrikets fall - medeltiden (tiden mittemellan)
Kristendom och islam - utveckling och splittring
Ståndssamhället - sprunget ur feodalsamhället
Handeln kommer igång på allvar
Mongolimperiet
Agrarkrisen och pesten
Tidigmodern tid
Europa går ifrån feodalsamhället - slutet av medeltiden markerar uppkomsten av territorier (territorialstater)
Renässansen - en återfödelse, den grekiska kulturen blomstrar åter igen. Rom, Venedig & Florens som viktiga handelsstäder. Världen blir ännu mer globaliserad.
Modern tid
Den
amerikanska

revolutionen
Nutid och framtid
Från nutid till framtid
Hur kan vi använda historien för att förstå nutiden?
Att resonera om framtiden, fortsatta utvecklingslinjer, med hjälp av historia
Förhistorisk tid
Forntiden
Antiken
Medeltiden
Tidigmodern tid
Modern tid
Framtiden
Från universums födelse till de första människorna
13,7
miljarder år sedan
4,54
miljarder år sedan
3,7
miljarder år sedan -
2
miljoner år sedan
B
ig bang - universums födelse,
räknas vanligtvis till astronomin
J
ordens födelse brukar även den vanligtvis räknas till astronomin.
D
et första livet uppkommer på jorden, klart urskiljbara människor (homo erectus) uppstår i östra Afrika för cirka 2 miljoner år sedan.
3000 f v t - 500 f v t
500 f v t - 500
Big bang - 3000 f v t
500 - 1500
1500 - 1750
1750 - Nutid
Mesopotamien (ungefär nuvarande Irak)
domineras av två floder, Eufrat och Tigris.
Där floderna möts innan de mynnar ut i
Persiska viken uppstod ett floddelta med
mycket bördig mark, och här växte den
första civilisationen, den sumeriska, fram.
Inget sammanhållet rike
Självstyrande stadsstater
Sumernas handel - både intern och extern
Mynt som betalmedel
Den egyptiska civilisationen uppstod ungefär samtidigt som den sumeriska, alltså omkring 3000 f v t. Egyptiernas livsnerv var floden Nilen.

Den bördiga floddalen runt Nilen var perfekt för jordbruk, men under flodtid svämmade floden över och hotade att förstöra den uppodlade marken.

För att skydda sig undan floden behövde egypterna organisera sig och samarbeta. Kanske var det därför som Egypten fick en mycket stark centralmakt.
Militär, ekonomi & ideologi
Stora områden + centralstyrning = problem!
Nutid - ?
Ordlista
Vi arbetar tillsammans med att skapa en ordlista här nedanför
Isaac Newton publicerar
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
1687 (Naturvetenskapens matematiska principer).

I denna bok återfinns bland annat gravitationslagen vilken fick en oerhörd genomslagskraft, både positiv och negativ - varför?


Upplysningen - Naturvetenskapen gör stora framsteg, kunskap och förståelse av världen. Människan blir just upplyst. Religion och vetenskap.
Europeiskt förnuft - överlägsenhet
Kritiskt tänkande - "Alla människor är kapabla att tänka själva"
Alternativ indelning av historien
Den
franska
revolutionen
Den
industriella

revolutionen
Jordbruksrevolutionen
ca. 10 000 år sedan
Tiden mellan jordbruksrevolutionen
och den industriella revolutionen
Den industriella revolutionen
fram till nutiden
1780 - Från en ekonomi till en annan, vilka?
Den biologiska gamla regimen - energikällor
Storbritannien, den enda tänkbara platsen?
Kritiken mot det eurocentriska perspektivet

"The dual revolution" -
Eric Hobsbawm
"De saknade helt enkelt kolonier och kol"
Nya maskiner och samhällsklasser
Textilindustrin - billiga råvaror
Transportrevolutionen
Jämställt samhälle - "alla hade det lika dåligt"
Miljöförstöringar
Monarki & kyrka
-
Demokrati & nationalism
Ett helt folk når bristningsgränsen, tom statskassa och missväxt
1789 - uppror! Nationalförsamlingen inför en ny konstitution i Frankrike
Revolutionen går inte längre att kontrollera - Skräckväldet
De moderna ideologiernas födelse
Klassamhällets födelse - man förtjänar privilegier
Borgerlighetens värderingar blir de förhärskande - bland annat kapitalism och individualism
Stormningen av Bastiljen 14 Juli 1789
Vissa menar att Bastiljen hade ett stort symbolvärde - finns det någon annan historisk händelse där man kan ha satt symbolvärdet i förgrunden för att få genomslag?
1763-
1789-
1780-
De 13 kolonierna
på Nordamerikas östkust uppnår självständighet - från vilka?
Varför?
- Storbritannien och Frankrike ligger ofta i krig med varandra, Storbritannien placerar permanenta soldatstyrkor i Nordamerika vilket inte går hem hos befolkningen.
Storbritannien
försöker "fjärrstyra" Nordamerika
Konstitutionen
1789 - Inga ståndsprivilegier, alla fick dock inte ta del av fri- och rättigheterna
Vad menas med "No taxation without representation"?
4 Juli 1776 - vad är det för speciellt med det här datumet?
Hammurabis lagar - "Öga för öga, tand för tand"
Farao
- Både en världslig ledare och en gud, viktig för
sammanhållningen. På grund av tron behövdes ingen större militär - varför var det så tror ni?
Antikens Grekland
Romarriket
Antikens Grekland var splittrat i en stor mängd stadsstater som styde sig själva - samhörigheten fanns däremot i den grekiska kulturen

Mytologi - litteratur - teater - konst - idrott - arkitektur

Demokratin utvecklas i stadsstaten Aten ca. 500 f.v.t

Stadsstaten Sparta var ett militärsamhälle där pojkarna vid en ung ålder togs från sina mammor för att utbildas till soldater.

Den grekiska kulturen spreds kring medelhavet på grund av det geografiskt goda läget. Detta utvecklades senare till
hellenismen
.
Rom övergick till en republik ca 500 f.v.t, innan detta styrde kungar - nu blev det en slags demokrati med en senat som styrdes av folkvalda ledare.

Romarna erövrar först hela Italien och sedan områden i Nordafrika - riket växer ständigt.

Julius Caesar och kejsartiden - från senat till envåldshärskare (diktator)

Bröd och skådespel
Full transcript