Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital Humanities

No description
by

Timo Korkiakangas

on 12 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital Humanities

Digital Humanities
Digitaalimenetelmät
antiikin tutkimuksessa

Tietokoneavusteisten menetelmien ja tekniikoiden soveltaminen antiikin maailman, kulttuurien ja kielten tutkimukseen ja opiskeluun
MITEN?
Standardeja ja ohjenuoria
Kurssin ohjelma
Digitaalimenetelmät
fylogenetiikka
kielisukulaisuus:
- ja mitä iloa siitä on klassikolle
kielten tai murteiden polveutuminen ja suhteet toisiinsa
stemmatologia:
~ fylomemetiikka
käsikirjoitussukupolvien väliset suhteet
simppelit:
tietokannat
yleiset
erityisalat
sanastotietokannat
elektroniset sanakirjat
kokotekstitietokannat
metatietotietokannat
sisältävät aineiston + hakutoimintoja
Tertullianuksen pääteosten tekstitraditio
Bayesian phylogeography: Indoeuropean languages
http://www.digitalclassicist.org/
TLL - Thesaurus Linguae Latinae
DLD - Database of Latin Dictionaries -yhteisportaali
LSJ (Liddell-Scott-Jones)
Perseus - mukana paljon muutakin
BTL (Bibliotheca Teubneriana Latina)
TLG (Thesaurus Linguae Graecae)
Perseus
Papyrological Navigator
jne.
Trismegistos Portal
kirjastojen ja arkistojen hakukoneet (voivat sis. myös linkkejä itse aineistoon)
erityisalojen tietokannat
Trismegistos Portal
epigrafiset tietokannat
topografiatietokannat
1. ohjelma ja johdanto
2. on-line sanakirjat, tietokirjat, Perseus Digital Library, Trismegistos Portal, yms.)
3. Papyrological Navigator, SoSOL, epigrafiset tietokannat/EpiDoc
4. TEI ja XML
5. alustavaa annotointiin: puupankit, dependenssikielioppi
6. jatkuu annotoinnista: hakukoneet
7.–13. annotoidaan, annotoidaan
kielentutkimus
simppeleistä menetelmistä monimutkaisiin
kvalitatiivisista kvantitatiivisiin
reaalimaailman tiedon muuntaminen "dataksi"
tietokoneluettavat aineistot
etuja ja haittoja verrattuna ihmisaivoihin
varjopuolia
tulokset ovat vain niin laadukkaita kuin syötetty data
eksaktiuden illuusio (kaikki kvantitatiivinen tutkimus!)
virheitä vaikea havaita
hahmotus- ja skaalaerhe
tietokone ei yhdistä analyysiin "maailmantietoa" kuten aivot
etuja
tietokone prosessoi kerralla ja säännönmukaisesti paljon enemmän dataa kuin ihmisaivot
säännönmukaisuuksien havainnointi suunnattomissa aineistoissa
tietokone tekee vain ohjelmoidut toiminnot (vrt. ihmismieli)
padre Busa: tietokoneen käyttö ei nopeuta tai helpota tutkimusta, mutta mahdollistaa tarkkuuden
TARVITAAN
yleisiä standardeja
tieteenalakohtaisia pelisääntöjä
XML yleinen rakenteellinen merkintäkieli; standardi, jolla haluttu tieto merkitään tiedon, esim. tekstin, joukkoon
Tietotekniikan näkökulmasta:
Klassisten alojen näkökulmasta:
TEI: erilaisia XML-pohjaisia standardeja tieteenalakohtaisen tiedon koodaamiseen
http://it.cathopedia.org/wiki/Roberto_Busa
eli Digital Classics
Digitaalinen?!
lat. digitus
merkkituli: nuotiotuli, joka on joko päällä tai pois; erityisesti savumerkissä jatkuva nuotion savu moduloidaan epäjatkuvaksi viestisignaaliksi. (Wikipedia)
Pelkkä digitointi
kuvaksi vs. kuvan yhdistäminen tekstiin
esim. KK:n digitoidut sanomalehdet - talkoistus!
OCR, koordinaatit, hyperlinkitys
Luettavaa: G. Bodard & S. Mahony (eds.) 2010.
Digital research in the study of classical antiquity.
Ashgate.
Full transcript