Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inkluderende partnerskaber

Projektpræsentation
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 6 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inkluderende partnerskaber

Inkluderende partnerskaber
Partnerskab mellem
Socialt Udviklingscenter SUS
Lejre Kommune
Holbæk Kommune
SIND lokalafdelinger
Hvem?
Primær målgruppe:
Hvorfor?
Ufrivillig ensomhed - isolation - angst
Hvad skal vi?
Udvikle og afprøve nye metoder med henblik på at opnå en styrkelse af hverdagslivet for mennesker med sindslidelse
Netværksrådslagning
Aktivering, styrkelse og etablering af borgerens netværk
Helt overordnet
Bevilling på 3.763.115 kr fra 15M puljen over perioden 2013-2016

Udvikling af partnerskaber/samarbejder mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet
Nye veje mod inklusion og deltagelse i hverdagslivet for mennesker med sindslidelse
Som projekt
På sigt
Kommune
Borgere med sindslidelse
Brugerforeninger
Mennesker med sindslidelse bosat i Lejre eller Holbæk, der:
bor i kommunalt/privat botilbud (SEL §§ 107 + 108)
modtager socialpædagogisk støtte (SEL §§ 85 + 99)
Sekundær målgruppe
Medarbejdere i de to kommuner (støttekontaktpersoner, bostøttemedarbejdere og sagsbehandlere)
Frivillige - nuværende og kommende
"Jeg turde ikke være i lejligheden, jeg var nødt til at gå udenfor. Jeg havde en besøgsven, men hun kunne jo ikke komme hver dag og hvad skulle jeg så lave? Jeg vidste ikke hvad man laver om eftermiddagen."
Pres på det socialpsykiatriske område
Markant stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (§ 85 + § 99)
Styrket samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet
Hvad forandrer projektet
Bedre inklusion i samfundet ved deltagelse i aktiviteter med andre, der ikke har sindslidelse
Styrkelse af hverdagsliv
Borgerens ressourcer i fokus
Styrkelse af den enkeltes recovery-proces.
Tilpasning og videreudvikling af metoden netværksrådslagning
Udvikling og supplering af kommunens socialpædagogiske støtte
familie & venner
foreninger og fællesskaber i civilsamfundet
Borger, samordner og kommunens støttekontaktpersoner planlægger og gennemfører netværksrådslagningen i fællesskab
Fritidsguider
Frivillige, der konkret hjælper borgeren med at finde frem til den eller de aktiviteter, som borgeren er interesseret i.
Samordner
Ansvarlig for det praktiske før, under og efter rådslagningen
Kontakt til deltagere forud
Mødeleder
Opfølgning: referat, møde m.v.
frivillige
Socialpædagogisk støtte
Styrke, udvikle og supplere kommunens socialpædagogiske støtte.
"Det bedste fra alle verdener"
Borgerne, frivillige og medarbejdere fra socialpsykiatrien udvikler sammen.
Aktiviteter
Fase 1: afdækning og opstart
SUS er overordnet projektleder.
Overordnet styregruppe: socialchefer, bestyrelsesformand for de lokale SIND-afdelinger og kommunale projektledere
FASE 2: Udvikling
Udvikling af socialpædagogisk støtte i kommunen
FASE 3: Afprøving
Afprøvning af metoderne og nye tilbud
FASE 4: Forankring
Sikre et vedvarende partnerskab
Styregruppe:
socialchef, bestyrelsesformand for de lokale SIND-afdelinger og kommunale projektleder
Projektleder
Udviklingsgruppe:
borgere med sindslidelse, frivillige fra brugerforeninger og andre relevante foreninger samt medarbejdere fra socialpsykiatrien,
Arbejdsgruppe:
Projektleder, en brugerforeningsrepræsentant, en brugerrepræsentant og SUS
Kritiske venner
overordnet
i kommunen
på tværs af projektet
Udvikling og tilpasning af netværksrådslagsningsmetoden


Udvikling og gennemførsel af uddannelse til samordnere og fritidsguider
i samarbejde med udviklingsgruppperne
Brugerdreven innovation!
Full transcript