Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of De 'Kennis'Quiz !

No description
by

Manuel Van Oostende

on 8 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of De 'Kennis'Quiz !

Sinds wanneer is de nieuwe reglementering arbeiders - bedienden op het vlak van opzegtermijnen en carenzdag van kracht?
Het eenheidsstatuut
We starten met een quiz
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5

Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Antwoord B en C is correct
Vraag 10
Vraag 12
Antwoord B is correct
Vraag 11
Antwoord C is correct
Vraag 14
Vraag 13
Antwoord B en C is correct
Antwoord B is correct
Antwoord B is correct
Vraag 15
Antwoord A is correct
Vraag 16
Antwoord C is correct

Hoe goed ben jij al op de hoogte?
A. Sinds 8 juli 2013
B. Sinds 31 december 2013
C. Sinds 1 januari 2014
8 juli was de oorspronkelijke deadline waarop het akkoord moest gesloten zijn

31 december was de laatste dag van het oude stelsel
Antwoord C is correct
Ter info: een aantal sectoren vallen pas onder het nieuwe stelsel vanaf 01/01/2018
PC 109 kleding
PC 124 bouw - vaste werkplaatsen
PC 126 hout en stoffering
PC 128.01 leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen
PC 128.02 schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers
PC 308 maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie (contracten voor 01.01.2012)
PC 142.02 terugwinning van lompen
PC 147 Wapensmederij met de hand
PC 301.01 haven van Antwerpen
PC 311 grote kleinhandelszaken
PC 324 diamant
PC 330 alleen voor het deel tandprothesen

Bij ontslag moet je je opzeg presteren of word je uitbetaald. Hoe wordt de opzegperiode uitgedrukt?
A. In dagen
B. In weken
C. In maanden
D. kan een combinatie van de 3 zijn
Antwoorden B en D zijn beiden correct
Werknemers met een contract na 01/01/14 zullen hun opzeg uitgedrukt zien in weken


Werknemers met een contract voor 01/01/14 zullen hun opzeg uitgedrukt zien in weken en dagen of in weken en maanden.
Als je je ontslag krijgt of geeft, gaat je opzegtermijn nog niet onmiddellijk in.
Wanneer dan wel?
A. Overeen te komen met je baas
B. De maandag volgend op de week waarin je opzeg betekend wordt
C. De eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin je opzeg betekend wordt
Antwoord B is correct
Voor 01/01/14 ging voor bedienden de opzegtermijn pas in de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand van de betekening.

Vanaf 01/01/14 geldt voor iedereen de 'oude' regeling van de arbeiders
Ter info:
Indien je jouw ontslag geeft per aangetekende brief, dien je rekening te houden met 3 werkdagen alvorens je ontslag effectief betekend is
Intro vraag 4
Iemand met een contract van voor 01/01/14, die nu zijn bedrijf wil/moet verlaten zal iets meer rekenwerk hebben dan vroeger om zijn opzegtermijn te berekenen.
Opzeg opgebouwd vòòr 01/01/14 (= foto)
+ Opzeg opgebouwd vanaf 01/01/14
=
= totale opzegtermijn
Bij het maken van de foto voor een bediende is het belangrijk om het verdiende jaarloon te kennen. Op basis van welk loon wordt het onderscheid tussen de verschillende categoriën bedienden gemaakt?

A. jaarloon van € 32.254
B. jaarloon van € 42.996
C. jaarloon van € 64.508
Antwoord A en C is correct
De foto voor de arbeiders:
Een arbeider die voor 01/01/14 geen specifieke regeling betreffende opzegtermijnen had op sector- of bedrijfsvlak valt terug op een algemene CAO. Welke?

A. CAO 75
B. CAO 75 + 15%
C. CAO 90
Antwoord A en B is correct
CAO 75 is jarenlang de cao geweest die de ontslagregeling voor arbeiders inhield.
In 2012 deed de regering hier echter 15% bovenop en deze wordt nu ook gebruikt voor het berekenen van de foto.
Welke letter geeft op de volgende grafiek de opzegtermijnen weer voor degenen met een contract, getekend na 01/01/14, en ontslagen door de werkgever.

A. A
B. B
C. C
D. D
Antwoord C is correct
A = oude opzeg hogere
bedienden
B= oude opzeg lagere
bedienden
D= oude opzeg
arbeiders
Ieder berekent voor zichzelf de opzegtermijn, alsof hij vandaag zou ontslagen worden.
Je houdt dus rekening met je FOTO en je anciënniteit opgebouwd na 01/01/14...
Elke arbeider die in zijn bedrijf gestart is voor 01/01/14 en
die ontslagen wordt na 01/01/14, krijgt een vergoeding die de discriminatie uit het verleden compenseert.

Ofwel krijgt hij de ontslagcompensatievergoeding (OCV) ofwel
de ontslaguitkering
De ontslagcompensatievergoeding is een:

A. bruto-vergoeding
B. netto-vergoeding
Antwoord B is correct
Vanaf 01 01 2014: > 20 jaar anciënniteit
Vanaf 01 01 2015: > 15 jaar anciënniteit
Vanaf 01 01 2016: > 10 jaar anciënniteit
Vanaf 01 01 2017: iedereen ocv

Wie betaalt deze Ontslagcompensatievergoeding uit?
A. De werkgever
B. De vakbond / hulpkas
C. De RVAOm de OCV te krijgen dien je echter wel met jouw C4 langs te komen bij de vakbond.

Vergeet dit zeker niet te doen!
De uitbetaling gebeurt door de vakbond/hulpkas maar het geld komt van de RVA
Elke arbeider berekent voor zichzelf de ocv. We gaan er opnieuw vanuit dat je vandaag ontslagen wordt.

De bedienden vertrekken van het volgende voorbeeld:
Een arbeider is begonnen op 01/03/1998 en wordt eveneens vandaag ontslagen.
De ocv is bedoeld voor de arbeiders die bij hun huidige werkgever gestart zijn voor 01/01/2014 en die na deze datum ontslagen worden.

Voorlopig geldt deze vergoeding ook voor arbeiders die in SWT (brugpensioen) gaan en die in hun volwaardig (vervroegd) pensioen stappen.
Uiteraard moeten ze wel aan de voorwaarden voldoen om de ocv te krijgen
Arbeiders die te weinig anciënniteit hebben om recht te hebben op een ocv krijgen de ontslaguitkering.

Is deze vergoeding:
A. een bruto-vergoeding
B. een netto-vergoeding
Wel recht op ontslaguitkering:
- Contract vanaf 01/01/2012: € 1250

- Contract voor 01/01/2012:
* Minder dan 5 jaar anciënniteit: 1.250 EUR
* 5 jaar tot 10 jaar anciënniteit: 2.500 EUR
* 10 jaar anciënniteit en meer: 3.750 EUR

Kan een arbeider die nog steeds werkloos is (na opzegtermijn), zijn ocv combineren met stempelgeld?
A. Uiteraard, opsoeperen is dus de boodschap
B. Enkel als hij kan aantonen dat hij actief op zoek is naar een nieuwe job
C. Niets van, hij zal dus zijn ocv moeten gebruiken om van te leven
Indien je bvb. een ocv krijgt ter waarde van 200 dagen loon, zal je pas kunnen gaan stempelen nadat deze 200 dagen voorbij zijn
Wie betaalt de ontslaguitkering?

A. De werkgever
B. De RVA
C. De vakbond / hulpkas
Ook deze vergoeding wordt betaald door de vakbond / hulpkas (geld van RVA)
Ze wordt echter niet gelijkgesteld met een periode waarin je niet zou kunnen gaan stempelen.

Je krijgt dus stempelgeld vanaf jouw opzegtermijn voorbij is.
Indien je zelf je ontslag geeft, heb je natuurlijk ook een opzegtermijn. Deze is wel geplafonneerd.
Hoeveel weken zal je maximaal moeten presteren indien je zelf je ontslag geeft en in dienst getreden bent na 01/01/2014?

A. 10 weken
B. 13 weken
C. 15 weken
Je zal dus maximum nog 13 weken (= 3 maanden) moeten presteren

Enkel voor hogere bedienden met een anciënniteit hoger dan 10 jaar is hier een afwijking mogelijk.
Zij hebben reeds 4,5 maanden opzeg opgebouwd in hun foto.
Wat ze eventueel nog opgebouwd hebben na 01/01/14, wordt er niet meer bijgeteld.
Wat betekent de afschaffing van de Carenzdag?

A. Gewaarborgd loon vanaf de eerste dag ziekte voor elke werknemer

B. Gewaarborgd loon vanaf de eerste dag ziekte voor elke werknemer met een contract aangegaan na 01/01/14

C. Gewaarborgd loon vanaf de eerste dag ziekte voor elke werknemer, behalve voor interimmers en tijdelijke contracten
Elke werknemer wordt betaald vanaf de eerste dag ziekte!
Ter compensatie van het wegvallen van de Carenzdag, zal een werknemer om bepaalde redenen zijn gewaarborgd loon kunnen verliezen voor bepaalde dagen. Om welke reden kan een werkgever het gewaarborgd loon NIET inhouden?

A. Je bracht hem te laat op de hoogte van je ziekte
B. Je was niet thuis toen de controle-arts langskwam terwijl je wel thuis moest zijn
C. Jouw werkgever vermoedt dat je eigenlijk niet echt ziek bent
D. Je bracht je doktersbriefje te laat binnen
Hou er rekening mee dat je in alle andere gevallen kans maakt op 1 of meerdere dagen gewaarborgd loon te verliezen.
Vraag 17
Voor 01/01/14 was outplacement verplicht voor werknemers die ontslagen werden en ouder dan 45 jaar waren of voor degenen die ontslagen werden bij een collectief ontslag. Daar komt nu een nieuwe categorie bij. Welke?

A. Je opzegtermijn bedraagt meer dan 20 weken
B. Je opzegtermijn bedraagt meer dan 30 weken
C. Je opzegtermijn bedraagt meer dan 40 weken
Deze begeleiding duurt minstens 60 uur.
Indien je je opzeg moet presteren, zal je geen sollicitatieverlof kunnen opnemen tijdens de weken dat je outplacement volgt

Indien je opzeg uitbetaald wordt, verlies je 4 weken van jouw vergoeding. (dit is pas verplicht vanaf 01/01/16)
Ter info:
Dit jaarloon is het brutojaarloon
Dit bedrag bevat niet alleen het gemiddelde uurloon/maandloon maar ook:
* maaltijdcheques
* ploegen- en weekendpremies
* groeps- en hospitalisatieverzekering
* laptop/gsm/auto/...
* vakantiegeld
* eindejaarspremies
* ...

CAO 109: Motivering van het ontslag
Context
De werkgever moest in het verleden een ontslag amper motiveren.

De enige wettelijke regeling die vroeger bestond was die rond het 'willekeurig ontslag' (art. 63)
CAO 109 zal hier verandering in brengen
CAO 109 is van toepassing sinds 01/04/14 op alle ontslagen die na die datum betekend zijn.
Willekeurig ontslag (art. 63)
"= het ontslag van een werknemer, die is aangeworven voor onbepaalde duur, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming"
NIET VOOR:
- zes 1ste maanden van aanwerving
- uitzendkrachten, studenten, SWT, pensioen, sluiting onderneming, collectief ontslag
- ontslag om dringende redenen
- Bijzondere ontslagprocedure (beschermden, sector waar reeds een cao bestaat,...)
het recht op motivering
* recht voor de ontslagen werknemer om concrete redenen te kennen die de werkgever ertoe gebracht hebben hem te ontslaan

* motivering is niet automatisch maar OP VRAAG!

* de werkgever mag uit eigen beweging het ontslag motiveren mits naleving van de CAO
Procedure na te leven door werknemer
VORM: aanvraag dient aangetekend te gebeuren

TERMIJN:
* opzeg wordt uitbetaald: de aanvraag moet gebeuren binnen de 2 maand na einde overeenkomst

* opzeg wordt gepresteerd: de aanvraag moet gebeuren binnen de 6 maand na de betekening van het ontslag en uiterlijk binnen 2 maanden na einde overeenkomst
Procedure na te leven door werkgever
Vorm: de motivering dient aangetekend opgestuurd te worden naar de werknemer

termijn: uiterlijk binnen de 2 maanden die volgen op de vraag van de werknemer

Inhoud: alle elementen die de werknemer moeten toelaten de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid te kennen

indien de werkgever zondigt tegen de procedure:

- SANCTIE = boete van 2 weken loon (belastbaar)

- cumuleerbaar met vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag (zie later)

Het kennelijk onredelijk ontslag
"= het ontslag van een werknemer, die is aangeworven voor onbepaalde duur, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming
en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever"
Hoe dient een rechter dit te beoordelen?
1. Staat het ontslag in verband met het gedrag/de geschiktheid van de werknemer of met de werkingsnoden van het bedrijf?
2. Zou een normale en redelijke werkgever op dezelfde manier hebben gehandeld?
3. de rechter mag het beleid van de werkgever niet beoordelen!

SANCTIE
- vergoeding: MIN. 3 weken, MAX. 17 weken loon

NIET cumuleerbaar met beschermende vergoedingen (bvb. ten gevolge van de zwangerschap, beschermde verkozenen,...)
WEL cumuleerbaar met:
* boete procedure motiveringsplicht
* compenserende ontslagvergoeding
* niet-concurrentievergoeding
* Uitwinningsvergoeding
* aanvullende vergoeding boven sociale uitkering

Wie heeft de bewijslast?
!!! De werkgever dient
een ontslag steeds via
aangetekend schrijven
te versturen !!!
Bediende die ontslag krijgt
bediende die ontslag geeft
contract voor 1/1/12 contract na 1/1/12
Het is inderdaad een netto-vergoeding
Vraag 18
Vanaf 01/01/14 is de proefperiode afgeschaft. Bij welke contracten is een proefperiode WEL nog mogelijk?
A. Contracten voor onbepaalde duur
B. Contracten voor bepaalde duur
C. Interimcontracten
D. Studentenjobs
Antwoorden C en D zijn correct
Bij jobstudenten is dit automatisch het geval.
Bij interimcontracten heeft de werkgever de keuze of hij dit nog wil.
* Werknemer heeft de motivering gevraagd en de werkgever heeft de procedure gevolgd:
GEDEELDE BEWIJSLAST
* Werknemer heeft de motivering gevraagd en de werkgever heeft de procedure niet correct nageleefd:
BEWIJSLAST BIJ WERKGEVER
* Werknemer heeft de motivering NIET aangevraagd maar start later wel een procedure voor de rechtbank (Voor KOO)
BEWIJSLAST BIJ WERKNEMER
WAT BRENGT DE TOEKOMST NOG?
- Aanvullende pensioenen: de regeling is zo goed als rond. Tegen 2025 zouden de verschillen moeten weggewerkt zijn
- De regeling rond de sociale verkiezingen wordt momenteel verder uitgewerkt
Ligt momenteel stil:
- Nieuwe regeling paritaire comités
- Vakantiegeld
- gewaarborgd loon
1 structurele uitzondering:

Bouw (wel een 2-jaarlijkse evaluatie)

* zonder vaste werkplaats

Voorwaarden:
!!! Momenteel nog:

*Arbeiders: 14 dagen gewaarborgd loon

*Bedienden: 1 maand gewaarborgd loon
tijdelijke uitzonderingen
berekening van de foto:
+ gedeelte na 01/01/2014 op basis van tabel 1
+ gedeelte gewerkt na 01/01/14 op basis van tabel 2
berekening van de foto:
Intro vraag 10
Hoe berekenen we de OCV?

Fictieve opzegtermijn op basis van de volledige anciënniteit, berekend in de 'nieuwe' tabel

MIN opzegtermijn overeenkomstig met de foto

MIN opzegtermijn opgebouwd na 01/01/14

= Ontslagcompensatievergoeding
Het voorbeeld met de arbeider begonnen op 01/03/1998

Fictieve opzegtermijn: 51 WEKEN (16 < 17 jaar dienst)

MIN FOTO (CAO 75) 84 dagen (12 weken)

MIN Nieuw systeem: 4 weken

OCV = 35 wekenFull transcript