Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mijn visie op onderwijs

In deze Prezi beschrijf ik wat mijn mening is over het hedendaagse onderwijs in Nederland. Dit doe ik a.d.h.v. de competenties en de kritische beroepssituaties die ik op de opleiding tegenkom.
by

Sanne van Engeland

on 14 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mijn visie op onderwijs

Mijn visie op de
competenties

Interpersoonlijk
leef en werkklimaat
leiden & begeleiden
sturen & volgen
sfeer
cooperatief leren
mening geven
zelfstandig werken
interactief lesgeven
conflicten
corrigeren & stimuleren
Als studenten iets nieuws leren
hebben ze leiding en sturing nodig. Naarmate
studenten zich verder ontwikkelen gaat het leiden van de leerkracht over in begeleiden en volgen. Studenten gaan zelfstandiger werken en zelf initiatief te nemen. De studenten geven hun mening en ontwikkelen een eigen persoonlijkheid!
Als studenten alleen aan het
werk mogen geeft ze dit een
gevoel van zelfvertrouwen.
Doordat de student zich prettig
voelt bevorderd dit de sfeer
in de klas
Als studenten leren hun mening te geven betekend dit dat ze leren op hun gevoel te vertrouwen en dat ze niet bang zijn om te laten zien wie ze zijn. Dit helpt studenten zichzelf te ontdekken. Wel is het belangrijk dat studenten de mening van anderen respecteren om conflicten te voorkomen.
Als leerkracht moet je op een juiste
manier om kunnen gaan met conflicten.
Je moet studenten corrigeren op een manier
dat ze gaan nadenken over wat ze gedaan
hebben. Alleen zeggen dat je boos bent
en niet uitleggen waarom is geen manier.
Je moet studenten juist motiveren om het
niet meer te doen door iets positiefs
tegenover te zetten waardoor studenten zich
gestimuleerd voelen.
De sfeer in de klas is vaak bepalend voor het leef en werkklimaat in de klas. Wanneer studenten zich prettig en veilig voelen stimuleert dit studenten om beter hun best te doen voor school.
samenwerken leren zal in de toekomst
heel erg belangrijk worden. Studenten
leren van, met en aan elkaar. Wanneer
een student iets leert van een medestudent dan zullen ze dit sneller oppikken dan dat wanneer
ze het van mij horen. Ook leer je studenten
respect voor elkaar te hebben en naar
elkaar te luisteren.
Als leerkracht moet je een student weten
te boeien, anders haken ze af.
Door interactief onderwijs te bieden
betrek je de studenten in de les en laat je
ze meedenken over de oplossing. Het
wordt de studenten niet aangedragen
maar ze moeten er moeite voor doen.
Als ze het antwoord dan gevonden
hebben zorgt dit voor een fijn gevoel!
Pedagogisch
Samenwerken met
collega's
Vakinhoudelijk en
didactisch
Oranisatorisch
Samenwerken
met de omgeving
Reflectie en professionele
ontwikkeling

per competentie bespreek ik de
punten die ik van die competentie
het belangrijkste vind en waarom
dat ik dit vind.
leerlijnen & doelen
sociaal emotioneleontwikkeling
Respect
veilige
leeromgeving
elkaar helpen
initiatief
zelfstandig
krachtige Leeromgeving
verschillen tussen kinderen
motiveren
werkvormen
hulp bieden
hoe, wat,
waarom
Klassen management
duidelijkheid
overzicht
ordelijke sfeer
consequent
plannen
Hoe, wat,
waarom
variabel lesgeven
onverwachte situaties
Als je weet hoe je je klas moet managen
dan weet je hoe je op een goede manier
les moet geven. Je hebt alle aspecten onder
de knie en kunt hier in wisselen zoals jij dit wilt.
Door te vooraf goed te plannen kun je het overzicht in de klas houden. Je hoeft immers geen lessen meer voor te bereiden en je kunt tijd maken voor extra uitleg bij de kinderen die dit nodig hebben. Als je verder vooruit plant kom je daarbij niet voor verassingen te staan op de dag zelf. Als zich toch een onverwachte situatie voordoet kun je hier makkelijker mee omgaan omdat je planning en voorbereiding goed was en je het overzicht hebt bewaakt.
Als leerkracht moet je adequaat kunnen handelen in onverwachte situaties om zo het welzijn van de student te beschermen.
Ik vind het belangrijk dat je in de klas consequent handelt. Wanneer je dit doet bied je duidelijkheid aan de kinderen. Veel studenten hebben deze duidelijkheid en structuur nodig. Dit biedt veiligheid en studenten weten wat ze kunnen verwachten. Dit alles bij elkaar schept een ordelijke sfeer in de klas waarbij iedereen zich veilig voelt.
Voor studenten is een planning een belangrijke factor. Om dit te waarborgen is het van belang dat je studenten vertelt wat ze gaan doen, waarom dat ze dit gaan doen, en hoe dat ze dit gaan doen. Je biedt ze op deze manier een doorzichtige leeromgeving waar geen verassingen in zijn verwerkt. Daarnaast levert het begrip op van studenten. Ze weten nu wat het doel is en kunnen daar naartoe werken.
Voor studenten is een planning een belangrijke factor. Om dit te waarborgen is het van belang dat je studenten vertelt wat ze gaan doen, waarom dat ze dit gaan doen, en hoe dat ze dit gaan doen. Je biedt ze op deze manier een doorzichtige leeromgeving waar geen verassingen in zijn verwerkt. Daarnaast levert het begrip op van studenten. Ze weten nu wat het doel is en kunnen daar naartoe werken.
Elke student is anders. Daarom is het belangrijk
om op verschillende manieren les te geven.
Studenten kunnen visueel of auditief ingesteld
zijn. Maar kunnen ook leren door te doen, te
ontdekken of te lezen. Er zijn nog veel meer
aspecten van leren te verzinnen. Het punt is
dat je hier als leerkracht rekening mee moet
houden. Door op verschillende manieren les
te geven kun je hier op inspelen.
Om studenten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het belangrijk dat je weet hoe het onderwijs in elkaar zit. Je moet altijd het uiteindelijke doel in de gaten houden. Als je dit niet weet en bewaakt zul je in het uiteindelijke proces vastlopen. Daarnaast zitten er In de klas studenten met verschillende niveaus. Je moet als leerkracht altijd een stapje terug kunnen doen om zwakkere leerlingen aan de vorige stap te kunnen herinneren en om sterke leerlingen extra uit te dagen. Je moet studenten hulp kunnen bieden op ontwikkelingsgebieden waar ze een achterstand hebben. Inspelen op de verschillen van kinderen wordt steeds belangrijker.
Passend onderwijs
Elke student is anders. Daarom is het belangrijk om op verschillende manieren les te geven. Studenten kunnen visueel of auditief ingesteld zijn. Maar kunnen ook leren door te doen, te ontdekken of te lezen. Er zijn nog veel meer aspecten van leren te verzinnen. Het punt is dat je hier als leerkracht rekening mee moet houden. Door op verschillende manieren leste geven kun je hier op inspelen.
Wat ik verder erg belangrijk vind is dat je studenten motiveert!
Wanneer ze geprikkeld worden en hun intrinsieke motivatie
wordt aangesproken dan willen ze echt iets leren. het komt
vanuit hunzelf. Op deze manier leren studenten veel meer dan
wanneer ze iets van mij als leerkracht horen of iets uit een boek
moeten lezen. Om studenten te motiveren is het belangrijk om een
krachtige en uitdagende leeromgeving te creëren. Gebruik
van verschillende materialen, een rustige uitstraling van de klas en
verschillende werkvormen helpt studenten in hun ontwikkeling.
communicatie
samenwerken
overleggen
contact met ouders
professioneel handelen
contact met instellingen
eigen ontwikkeling
normen en waarden
sterke en zwakke kanten
Respect in de klas is een van de belangrijkste dingen. Wanneer studenten, werkgevers, ouders en leerkrachten respect voor elkaar tonen laat je zien hoe je je moet gedragen. De omgang met andere mensen is een belangrijk punt in de sociaal emotionele ontwikkeling bij de studenten. Hoe beter studenten zich op dit gebied ontwikkelen hoe beter ze zich in de samenleving redden. Studenten leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Om dit te bevorderen vind ik dat je samenwerken moet stimuleren. Studenten moeten leren dat je elkaar moet helpen.
Ik wil studenten leren zelfstandig te werken en zelfstandig te leren te denken. Dit is belangrijk omdat studenten zich uiteindelijk ook zelfstandig moet functioneren op bijvoorbeeld de werkplaats. Hierbij geef ik de studenten een verantwoordelijkheid door ze zelfstandig laat werken. Je geeft studenten een gevoel van vertrouwen. Als studenten zelfstandig werken leren ze een eigen mening te vormen en eigen initiatief te nemen. Alles bij elkaar leren de studenten zichzelf kennen en komen ze te weten wat ze leuk en mindere leuk vinden, wat ze goed en minder goed kunnen en wat wel en niet bij ze past. Uiteindelijk kunnen ze dan een solide keuze maken in hun vervolgtraject.
Als je studenten een veilige leeromgeving biedt voelen ze zich op hun gemak. De prestaties van de studenten zijn hoger als ze zich prettig voelen en dit motiveert ze extra om hun best te doen.
verbetering
functioneren
samenwerken met collega's is belangrijk omdat je niet alleen het onderwijs maakt. Het is belangrijk dat je problemen kunt delen en dat je advies en hulp kunt vragen en geven aan collega's. Dit verbetert de sfeer op de school en dit heeft weergave op de studenten.
Door te praten en te overleggen met collega's kun je het onderwijs uit verschillende klassen aan elkaar aanpassen. Studenten krijgen dan in verschillende klassen op een en dezelfde manier les. Deze eenheid is belangrijk omdat studenten dan niet steeds andere regels aan hoeven te leren en andere onderwijsmethoden hoeven aan te leren. Door een goede communicatie tussen leerkrachten zal het onderwijs uiteindelijk verbeteren en het functioneren van de leerkracht toenemen.
Als leerkracht moet op een juiste manier kunnen communiceren met ouders en instellingen. Je houding moet open zijn en je moet luisteren naar ouders en instanties. Je wilt uiteindelijk allemaal het beste voor de student. Samenwerken is hiertoe de sleutel. Door de koppen bij elkaar te steken en samen te communiceren kun je samen tot oplossingen komen waar nodig. Daarnaast is een positieve benadering gewenst. Hierbij is het nog belangrijker dat je altijd eerlijk bent. Wat betreft de instanties is het belangrijk dat je durft om hulp te vragen. Liever 10 keer te vaak dan 1 keer te weinig!
Als leerkracht is het naar mijn mening belangrijk dat je je altijd blijft ontwikkelen en blijft leren. De tijd staat niet stil en het onderwijs blijft vernieuwen. Hier moet je als leerkracht met mee gaan om goed onderwijs aan te bieden. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat je je ontwikkelingen afstemt aan de afdeling waar je werkt. Als je al 2 taalcoaches hebt op school is het niet handig om je hierin te specialiseren. Ook moet je de kansen die de school je biedt aannemen. Op deze manier zet je je in voor de school en zal je ontwikkeling verbeteren.
Als leerkracht moet je je normen en waarden duidelijk op orde hebben. Deze moet je immers overbrengen aan de studenten. Ik vind met respect met elkaar omgaan, eerlijk zijn en elkaar helpen erg belangrijk. Ik zorg er dan ook voor dat dit terug is te zien in de klas en mijn lessen
Een leerkracht moet zijn sterke en zwakke kanten op een rijtje hebben. Als je dit weet kun je hier rekening mee houden. Dit kan zijn op gebied van een onderdeel waar ik niet goed in ben (politiek) waar ik dan op een andere manier met het vak om ga door bijvoorbeeld een excursie te organiseren. Op deze manier ga je bewust om met je sterke en zwakke kanten. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke aspecten van bijvoorbeeld de sociaal emotionele ontwikkeling je moeilijk vindt. Hier kun je je dan verder op ontwikkelen of hulp bij vragen. Het bewust zijn van een probleem is vaak al de helft. Dat is een teken dat je er iets aan kan doen!
Mijn visie op onderwijs
Mijn visie op beroepssituaties
Bij verschillende beroepssituaties bespreek ik de punten die ik het belangrijkste vind en ik geef aan waarom dit zo is.
Omgaan met
een groep
Uitvoeren van lessen;
leerproces
Hanteren van
onverwachte situaties
Gesprekken met
leerlingen
Omgaan met
verschillen
samenwerken met
collega's
in een organisatie
contacten met ouders
en instanties
Onderzoek en ontwikkeling
van de eigen competenties
leiden & begeleiden
fouten maken mag
orde handhaven
regels
werkklimaat
sturen & volgen
Als studenten iets nieuws leren
hebben ze leiding en sturing nodig. Naarmate
studenten zich ontwikkelen gaat het leiden
van de leerkracht over in begeleiden en volgen.
Studenten gaan leren zelfstandig te werken en zelf
initiatief te nemen. Ze geven hun mening en
inwikkelen een eigen persoonlijkheid!
Ik vind het in de klas belangrijk dat je samen met de studenten regels maakt. Zo kunnen ze zelf nadenken over wat goed en fout is en wat wel en niet mag. Een stukje bewustwording van normen en waarden bij de studenten. Daarnaast heb ik ervaren dat als studenten zelf hun regels hebben gemaakt, je ze ook makkelijker na kunt leven en zo de orde kunt handhaven. Ook corrigeren studenten elkaar omdat het hun eigen regels zijn en ik ze niet van boven heb opgelegd.
Natuurlijk wil je dat je studenten zo min mogelijk fouten maken in de klas. Maar toch vind ik dat fouten maken mag! Studenten zijn op school om te leren. Hier moet je ze dan ook de kans voor bieden.
Naar mijn mening is het belangrijk dat je een divers werkklimaat aanbied waarbij je studenten leert individueel, zelfstandig en samen te laten werken.
voorbereiding
nieuwe onderwerpen
instructievormen
evalueren
nieuwe media
Ik vind het belangrijk dat je in de klas regelmatig nieuwe onderwerpen introduceert. Hierbij kun je denken aan de actualiteit de klas in halen en koppelen aan de lessen die je geeft over b.v. politiek of vitaal burgerschap. Ook denk ik dat het goed is om regelmatig met een thema of vakoverstijgende opdrachten te werken. (Nederlands en LB combineren) Op deze manier kun je studenten zich vast laten bijten in een onderwerp en ze zich er helemaal in laten verdiepen.
Verschillende instructie vormen in de klas vind ik belangrijk om de studenten afwisseling te bieden. Studenten leren verschillend en hier moet je als leerkracht op inspelen. Studenten moeten leren om te kunnen gaan met klassikale, groeps- en individuele instructie.
Door te vooraf goed te plannen kun je het overzicht in de klas houden. Je hoeft immers geen lessen meer voor te bereiden en je kunt tijd maken voor extra uitleg bij de kinderen die dit nodig hebben. Als je verder vooruit plant kom je daarbij niet voor verassingen te staan op de dag zelf. Als zich toch een onverwachte situatie voordoet kun je hier makkelijker mee omgaan omdat je planning en voorbereiding goed was en je het overzicht hebt bewaakt.
Als leerkracht moet je adequaat kunnen handelen in onverwachte situaties om zo het welzijn van de studenten te beschermen.
Tijdens de instructie is het belangrijk nieuwe media te gebruiken. Studenten zijn de hele dag bezig op het internet. Als leerkracht moet je hier naar mijn mening op inspelen. Door nieuwe media te gebruiken kun je studenten boeien. Ook zijn de mogelijkheden met nieuwe media eindeloos. Lessen zijn makkelijker interactief te maken en je kunt meteen inspelen op de ideeën van studenten als ze ergens mee op de proppen komen.
Achteraf lessen evalueren met studenten is nuttig om te kijken wat ze nou eigenlijk precies geleerd hebben. Ook kun je te weten komen of ze het wel of niet leuk vonden. Verder bespreek je nog even waarom dat deze les belangrijk was. Even een stukje bewustwording dat de les met een reden gegeven wordt.
Normen en Waarden
Cultuur
Leerstijl
Motivatie
Leertempo
In de klas zitten studenten uit verschillende culturen en milieus en deze hebben allemaal hun eigen normen en waarden. Als leerkracht vind ik dat je hier rekening mee moet houden in je lessen. Je moet met respect over andere culturen praten en tijdens je lessen vanuit de verschillende 'cultuur' brillen naar onderwerpen kijken zodat de studenten een objectief beeld hebben.
Elke student anders. Ze kunnen auditief of visueel aangelegd zijn, ze kunnen het fijn vinden om zelfstandig, in groepjes of klassikaal te werken. Sommige leren heel snel terwijl bij anderen het tempo wat lager ligt. Je kunt niet altijd overal rekening mee houden. Maar toch vind ik dat je het als leerkracht verplicht bent om het te proberen. Je kunt gebruik maken van verschillende werkvormen en instructie vormen. Je kunt de klas op verschillende manieren inrichten en je kunt er in je planning rekening mee houden.
Een aspect wat vaak over het hoofd wordt gezien bij studenten is motivatie. Toch denk ik dat dit een van de belangrijkste dingen is waar je rekening mee moet houden bij het leren. Als er geen motivatie is zit hier een reden achter. Als leerkracht moet je gaan kijken waar dit vandaan komt om de student vervolgens hulp te bieden zodat het 'probleem' opgelost wordt en de motivatie terug komt. De andere kant van te veel motivatie is er ook. Studenten kunnen een hele hoge druk van thuis voelen. Ook dit moet je in de gaten houden.
Als leerkracht moet op een juiste manier kunnen communiceren met ouders en instellingen. Je houding moet open zijn en je moet luisteren naar ouders en instanties. Je wilt uiteindelijk allemaal het beste voor de student. Samenwerken is hiertoe de sleutel. Door de koppen bij elkaar te steken en samen te communiceren kun je samen tot oplossingen komen waar nodig. Daarnaast is een positieve benadering gewenst. Hierbij is het nog belangrijker dat je altijd eerlijk bent. Wat betreft de instanties is het belangrijk dat je durft om hulp te vragen. Liever 10 keer te vaak dan 1 keer te weinig!
Professionele houding naar ouders en instanties
conflicten
flexibel
adequaat
didactisch
handelen
school
situaties
Als leerkracht moet je flexibel kunnen zijn op vele gebieden. Bij conflicten moet je op een pedagogisch juiste manier handelen. Je kunt boos worden, maar leg dan altijd uit waarom je dit was. Beter vind ik het om de studenten het zelf met begeleiding van de leerkracht op te laten lossen.
Daarnaast moet je in de klas adequaat kunnen handelen tijdens lessen. Als een student iets niet kan moet je hier als leerkracht op in kunnen spelen. Hierbij is het van belang dat je de doelen en leerlijn kent.
Als leerkracht moet je verder overal inzetbaar zijn. Als er onverwacht ingevallen moet worden of er is iemand overleden moet je dit meteen op kunnen pakken en in kunnen spelen op de situatie om de studenten een veilig gevoel te geven.
begeleiding
helpen
slecht nieuws
Regelmatig met studenten bespreken hoe het op school gaat is voor de studenten erg belangrijk. Je kunt dan aan hun aangeven waar het goed gaat en waar ze even beter moeten opletten. Je kunt ze hierbij tips geven en hulp bieden.
Als studenten op wat voor manier ook zich ergens niet prettig over voelen denk ik dat de eerste stap is om met de ze te gaan praten. Je kunt als leerkracht wel denken dat je de oplossing hebt. Maar hierbij is de mening van de student zeer belangrijk. In zo'n gesprek kun je erachter komen wat het hem/haar dwars zit maar ook het zelfvertrouwen van de student vergroten en complimenten geven. Dat de student zich fijn voelt is naar mijn mening de eerste stap bij het oplossen van een probleem. Ook kun je in zo'n gesprek de student extra motiveren en zorgen dat het hij/zij meer discipline toont in de toekomst door te zeggen dat jij denkt dat de student het kan.
Slechtnieuwsgesprekken zijn nooit leuk om te doen. Toch denk ik dat het belangrijk is om open en eerlijk tegenover de studenten te zijn. Als het op didactisch gebied niet goed gaat kun je dit tegen het de student zeggen. Dit kan op een positieve manier en hoeft niet negatief te zijn. Dit geldt ook als een student zich sociaal emotioneel onwenselijk gedraagt. Spreek de student hier op aan en leg het hem/haar uit waarom je het niet goed vindt. Studenten zullen je standpunt dan eerder accepteren.
samenwerken
samenwerken met collega's is belangrijk omdat je niet alleen het onderwijs maakt. Het is belangrijk dat je problemen kunt delen en dat je advies en hulp kunt vragen en geven aan collega's. Dit verbetert de sfeer op de school en dit heeft weergave op de studenten.
communicatie
overleggen
verbetering
functioneren
Door te praten en te overleggen met collega's kun je het onderwijs uit verschillende klassen aan elkaar aanpassen. Studenten krijgen dan in verschillende klassen op een en dezelfde manier les. Deze eenheid is belangrijk omdat studenten dan niet steeds andere regels aan hoeven te leren en andere onderwijsmethoden hoeven aan te leren. Door een goede communicatie tussen leerkrachten zal het onderwijs uiteindelijk verbeteren en het functioneren van de leerkracht toenemen.
literatuur
reflecteren
intervisie
visie
Literatuuronderzoek is in het onderwijs erg belangrijk. Hoe je les geeft, wat je houding is, hoe je zorgleerlingen kunt helpen. Dit zijn aspecten in het onderwijs die allemaal uitgebreid onderzocht zijn. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden! Maak gebruik van de literatuur om je verder te helpen in moeilijke kwesties. Daarnaast vind ik een theoretische basis een must voor een leerkracht omdat je weet wat wel en niet verantwoord is.
Jouw eigen visie over het onderwijs is een van de belangrijkste handvatten in de klas. Je manier van handelen, je meningen, je houding is hier naar gevormd. Als je je hier bewust van bent kun je je op zoek gaan naar een school die hier bij past. Daarnaast vind ik wel dat je je vermogen om om te gaan met verschillen heel duidelijk moet kunnen laten zien. Je moet in kunnen spelen op de mening en behoeftes van anderen en hierbij jouw eigen mening opzij zetten en door een andere bril naar een onderwerp kijken
Mijn visie a.d.h.v.
Spreekwoorden

Aan de hand van een aantal Nederlandse spreekwoorden wil ik laten zien hoe ik over het onderwijs denk en wat ik toepasselijk vind in mijn visie.
Al doende leert men
In de klas wil ik de studenten altijd zoveel mogelijk laten doen en uit laten proberen. Studenten kunnen iets lezen of iets horen, maar als ze iets echt ervaren zullen ze het eerder onthouden!
Bezint eer ge begint.
Ik vind dat je voordat je les gaat geven je eerst na moet denken over hoe dat je hem gaat even en hoe je hem voor kunt bereiden zodat hij optimaal uit de verf komt voor de studenten.
De aanhouder wint
Oefening baart kunst
Als leerkracht moet je studenten stimuleren om door te gaan en als het niet lukt het weer opnieuw te proberen. Hoe meer je iets probeert en als je er meer mee in aanraking komt zal het uiteindelijk beter gaan. Succesmomenten motiveren
wat u niet wil dat u geschiedt
doe dat ook een ander niet
Respect in de klas is heel erg belangrijk. Hierbij is een belangrijke afspraak dat je niks doet bij andere kinderen wat je zelf ook niet fijn vind. Op deze manier laat je kinderen nadenken over de invloed van hun daden.
Wie met één vinger naar een ander wijst,
wijst met drie vingers naar zichzelf
Het is heel erg makkelijk om de schuld op iemand anders af te schuiven. Als er in de klas een conflict is wil ik dat de studenten nadenken over wat er is gebeurd en wat ze zelf de volgende keer anders kunnen doen. Ik doe dit dan ook.
Zich als een vis in het water voelen
Studenten moeten zich veilig en prettig voelen op school. Op deze manier presteren ze beter. Om een goed leef en werkklimaat te realiseren is het belangrijk dat je naar de ze luistert naar wat ze fijn vinden.
De appel valt niet ver van de boom
Ouders en kinderen lijken vaak heel erg op elkaar. In oudergesprekken zie je dit vaak terug. Als een kind zich niet prettig voelt of een probleem heeft is het raadzaam om daar eens met de ouders over te praten. Misschien herkennen ze het. Het kan een hoop duidelijkheid geven.
Hij heeft de klok horen luiden,
maar weet niet waar de klepel hangt
Als je begint aan nieuwe onderwerpen is het belangrijk dat je niet in een keer verwacht dat een student alles kan. Studenten leren in stappen. In het begin weten ze waar het ongeveer over gaat maar snappen ze het nog niet. Naarmate ze meer oefenen krijgen ze het onder de knie en krijgen ze inzicht in het onderwerp.
Als er een schaap over de dam is volgen er meer
Als één kind snapt hoe de les in elkaar gaat het vaak automatisch dat kinderen het aan elkaar uit gaan leggen. Kinderen leren eerder van elkaar dan dat ze iets van de leerkracht leren.
Full transcript