Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BMSWK - Partnerstwo Gorlickie /vademecum/

No description
by

MBP Gorlice

on 10 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BMSWK - Partnerstwo Gorlickie /vademecum/

powiat gorlicki
skąd jesteśmy
kim jesteśmy
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
doświadczenie, wiedza, kadra
pomysły, kontakty, zbiory


umiejscowienie, chęć działania

aktywność, zaangażowanie

duża struktura, zakres działań

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie
Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
niewielkie możliwości finansowe
kogo pozyskaliśmy do projektu
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
Zjednoczenie Łemków

Julia Doszna
Natalia Hładyk
Irena Kocur
Roman Korbicz
Piotr Moroch
poznajmy się
nasza misja
nasze działania
- budowanie wzajemnego szacunku,
- podejmowanie wspólnych działań,
- rozwój czytelnictwa,
- otwarte i wyedukowane społeczeństwo,

- zmiana nastawienia w stosunku do mniejszości,
- przeciwdziałanie stereotypom,
- promowanie regionu poprzez kulturę mniejszościową,
- zaakceptowanie odmienności,

- rozszerzanie dostępu do wiedzy,
- rozwijanie oferty kulturalnej,
- tworzenie nowej jakości oferty bibliotecznej w regionie.

4W!
współpraca
włączanie
wzmacnianie
widoczność
Projekt "Regionalia"
Akcja "Trzy alfabety"
Promocja projektu
Koncerty
muzyki łemkowskiej
Czytanie bajek -
objazdowy spektakl
teatralny
Projekcje filmu
”Niebieskoocy” w szkołach
Klasyka literatury
po łemkowsku
Wizyta Norwegów
w Gorlicach
rozwój
wsparcie
trwałość
efekt
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Gabryela w Gorlicach

Instytucja pełniąca zadania biblioteki powiatowej podejmuje wiele działań kulturalnych i edukacyjnych, często współpracuje przy tej okazji ze środowiskami łemkowskimi, zorganizowała m.in. koncert Julii Doszny, pieśniarki łemkowskiej.

Galicjana – zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach są wyjątkowe.
Złożyło się na to kilka czynników: ruchomość administracyjnych granic, co miało wpływ
na ich różnorodność, wielokulturowość regionu,
co wpłynęło na ich atrakcyjność i nietypowość, praca kolejnych pokoleń bibliotekarzy, dzięki czemu
są starannie opracowane, nowe technologie,
co zaowocowało katalogami dostępnymi
online oraz digitalizacją części zbioru
i utworzeniem Gorlickiej Biblioteki Cyfrowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie

Biblioteka posiada filię w Łosiu, łemkowskiej wsi
o ciekawej historii. To tam jest zlokalizowana zagroda maziarska, na którą składają się chyża mieszkalna, stodoła i spichlerz. Zagroda w Łosiu stanowi zwarty, zamknięty zespół budynków położony w centrum wsi,
w pobliżu cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP
z 1810 r. Jest przykładem zabudowy drewnianej typowej dla Łosia w czasach przed masowym uprawianiem maziarstwa. Skansen etnograficzny prezentuje historię maziarstwa, czyli handlu mazią i smarami, czym
w przeszłości trudzili się mieszkańcy tej łemkowskiej wsi.

Biblioteki w Ropie i Łosiu biorą udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej

Biblioteka niewielka, z jednoosobową obsadą,
ale prężnie działająca w swoim środowisku. Uczestniczy w wielu ogólnopolskich i lokalnych programach, propagując obcowanie z książką
i czytelnictwo. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, całoroczne cykle lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej, spotkania z pisarzami,
m.in. Wandą Chotomską, Andrzejem Grabowskim czy Grzegorzem Kasdepke, to codzienność sękowskiej biblioteki. Gminna Biblioteka
w Sękowej jest również aktywnym współuczestnikiem wielu lokalnych
imprez kulturalnych.

Biblioteki skupione w OKGG

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice (OKGG) realizuje udane inicjatywy w sferze kultury w dziesięciu filiach oraz czterech bibliotekach publicznych. W Bielance znajduje się prowadzony przez OKGG ośrodek pracy twórczej. Kultywowanie regionalnych tradycji i zachowanie wartości ludowych
to wyznaczniki pracy Ośrodka – imprezy tradycyjne, folklorystyczne, Panorama Kultur, dożynki gminne.
Dużą imprezą współorganizowaną przez OKGG jest Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka, podczas której prezentują się literaci z Polski i z zagranicy. OKGG patronuje także Zespołowi Folklorystycznemu "Beskidy". Repertuar zespołu to pieśni i tańce Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego oraz inscenizacje obrzędów.

Cechą wyróżniającą partnerstwo gorlickie jest różnorodność partnerów.
Poza instytucjami kultury (biblioteki, ośrodek kultury) uczestniczą w nim przedstawiciele Zjednoczenia Łemków, Stowarzyszenia „Ruska Bursa”, muzycy łemkowscy, malarka łemkowska, pełnomocnik starosty do spraw mniejszości, sołtyski wsi łemkowskich, przedstawicielka rady Gminy Sękowa.

Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy dwie organizacje łemkowskie mające swoje siedziby w Gorlicach.

Stowarzyszenie „Ruska Bursa”

Zbiory biblioteczne zawierają publikacje dotyczące Łemków i terenów Łemkowszczyzny, archiwalne numery gazety „Lemko” wydawanej w latach 1911-1914 oraz pamiątki i rękopisy po łemkowskim pisarzu Iwanie Rusence. „Ruska Bursa” prowadzi działalność wydawniczą – wydaje jedyne w Polsce mniejszościowe czasopismo o charakterze naukowym „Rocznik Ruskiej Bursy”.

Zjednoczenie Łemków

Zjednoczenie prowadzi bibliotekę im. Wasyla Teofila i Aleksandra Kuryłłów, znajdującą się w Centrum Kultury im. Bohdana Ihora Antonycza. Składa się na nią trzy tysiące pozycji, w tym archiwalia oraz unikatowe regionalia po łemkowsku, polsku, serbsku, ukraińsku.

Żyjemy na terenie wielokulturowym. To nasz atut i duma. Działamy wielokulturowo. Cztery biblioteki gmin powiatu gorlickiego zawiązały partnerstwo. Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, przedstawicielami mniejszości, samorządami, Stowarzyszeniem „Ruska Bursa”, Zjednoczeniem Łemków oraz z bibliotekami norweskimi.

Wielokulturowość wzbogaca i uwrażliwia. Pozwala czerpać z różnych tradycji, buduje więzi i porozumienie. Misją naszego partnerstwa jest krzewienie wzajemnego szacunku, postawy otwartości na odmienność, co przełoży się na zmianę nastawienia w stosunku do mniejszości. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom zostaną przełamane uprzedzenia i stereotypy istniejące w życiu społecznym mieszkańców powiatu gorlickiego, a ziemia gorlicka będzie promowana także poprzez kulturę mniejszościową.

Region gorlicki jest kolebką kultury łemkowskiej i osoby zainteresowane tą tematyką poszukują materiałów na terenie powiatu gorlickiego. Opracowanie w systemie SOWA2 zbiorów regionalnych pozwoli uzyskać rozszerzony dostęp do wiedzy i stworzy nową jakość oferty bibliotecznej w regionie. Naszą misją jest rozwijanie oferty kulturalnej dla jak najszerszego grona odbiorców i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Towarzysząca działaniom projektowym kampania promocyjna przyczyni się do większej otwartości społeczności lokalnej na wielokulturowość regionu i szerzej – na różne aspekty wielokulturowości.

Nasze sztandarowe dzieło. Projekt, którego celem jest opracowanie i udostępnienie unikatowych regionaliów, będących własnością nie bibliotek lecz stowarzyszeń łemkowskich.
Już zaczęliśmy jego realizację. Jest najdłuższy, a w dłuższej perspektywie przyniesie najbardziej wartościowe efekty. Planujemy jego kontynuację, nawet po formalnym zakończeniu projektu BMSWK.

Nasz projekt jest wprost kwintesencją 4W!:
- podjęliśmy WSPÓŁPRACĘ (Łemkowie/Polacy, grekokatolicy/prawosławni/rzymokatolicy/inni, instytucje kultury/stowarzyszenia/urzędy/samorządowcy), i rozszerzamy ją;
- WŁĄCZYLIŚMY do działań stowarzyszenia i przedstawicieli mniejszości oraz uwzględniamy ich potrzeby;
- dzięki temu WZMACNIAMY łączące nas relacje i ofertę dla użytkowników;
- w wyniku przemyślanej kampanii promocyjnej zarówno nasze wspólne działania, jak i wielokulturowe dziedzictwo regionu będzie WIDOCZNE w lokalnym środowisku, a dzięki współpracy
z WBP – także szerzej.

Akcja promocyjna projektu opiera się przede wszystkim
na materiałach audiowizualnych przygotowanych specjalnie
na potrzeby Partnerstwa Gorlickiego. Do czerwca 2014 r. zostały opracowane ulotki, w których zawarto podstawowe informacje
o najważniejszym działaniu w ramach projektu – włączeniu
do systemu SOWA2 zbiorów należących do organizacji łemkowskich. Ulotki są kolportowane przez partnerów projektu, organizacje łemkowskie, siedziby władz lokalnych, instytucje kultury oraz parafie greckokatolickie i prawosławne. Każdy
z partnerów projektu posiada także rollup informacyjny, który rozstawia w swojej jednostce i zabiera na imprezy plenerowe. Przygotowaliśmy także krótkie spoty promujące projekt,
w których występuje cześć uczestników biorących udział
w działaniu. W opracowaniu znajduje się łemkowskojęzyczna skrócona wersja strony internetowej gorlickiej biblioteki www.mbp.gorlice.pl. Kolejne inicjatywy Partnerstwa zaplanowane w ramach trzyletnich działań wielokulturowych same w sobie zawierają aspekt o charakterze promocyjnym.
Działanie będzie polegało na zakotwiczeniu
w przestrzeni miejskiej i w wyobraźni mieszkańców sylwetek liter pisanych w alfabecie łacińskim, cyrylicy i w alfabecie hebrajskim – trzech kulturach tworzących historię miasta. Ponadto zostaną zaprojektowane i wydane specjalne zakładki,
na których będzie można odnaleźć pojedynczą literę alfabetu (ew. jej odpowiednik w innym zapisie)
oraz słowo w danym języku, charakterystyczne
dla kultury, w której się pojawia, wraz z objaśnieniem jego znaczenia. Z pojedynczych zakładek będzie można stworzyć cały słownik istotnych pojęć wielokulturowych.

Inicjatywą towarzyszącą działaniu będzie zorganizowanie dla dzieci i dorosłych warsztatów kaligrafii alfabetu hebrajskiego i cyrylicy.

W ramach projektu zaplanowano cykl koncertów wykonawców wywodzących się z kultury łemkowskiej, m.in. Julii Doszny oraz zespołu „Serencza”. Występy będą odbywać się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach.
Działanie zakłada cykl spotkań
z najmłodszymi użytkownikami bibliotek. Podczas nich będą czytane i przedstawiane oryginalne bajki i baśnie pochodzące
z tradycji łemkowskiej i pogórzańskiej. Podczas każdego przedstawienia teksty
będą czytane w obu językach. Dzieci będą miały okazję żywo uczestniczyć
w inscenizacji poprzez zastosowanie metody dramowej. Urozmaiceniem będzie także przedstawienie bajek za pomocą japońskiego teatru pudełkowego Kamishibai
oraz inscenizacji kukiełkowej.
Cykl projekcji filmu uwieczniającego antydyskryminacyjny eksperyment psycholożki Jane Elliott, przeprowadzony w 1995 r. na grupie białych i czarnoskórych mieszkańców USA.
Film zostanie przedstawiony młodzieży szkolnej w wieku od 13 do 18 lat. Towarzyszyć mu będzie dyskusja.
Tym działaniem chcemy w szerszym stopniu niż to się dzieje dotychczas zainicjować proces tłumaczenia wartościowych dzieł literatury polskiej
i światowej na język łemkowski.
Do tej pory taką próbę podjęło Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej „Lemko Tower”, wydając „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego w tłumaczeniu
Piotra Krynickiego.
Wizyta gości z Biblioteki Wielojęzycznej w Oslo zaplanowana jest na październik 2014 r. Obecność bibliotekarzy z Norwegii będzie okazją do wymiany doświadczeń i możliwością do zapoznania się
z rozwiazaniami, jakie wprowadza społeczeństwo norweskie w dziedzinie wielokulturowości.

Podczas pobytu grupy z Norwegii przewidziano spotkanie z mieszkańcami i władzami regionu, podczas którego nasi goście będą mogli opowiedzieć o wyzwaniach na polu harmonijnego współdziałania
z mniejszościami, z którymi zetknęli się przez ostanie lata. Część wizyty studyjnej poświęcimy
na zwiedzanie oraz poznawanie lokalnej kultury mniejszościowej.

Szansę na rozwój i trwałość naszego partnerstwa upatrujemy w tym,
że MBP w Gorlicach, koordynator powiatowy projektu, już wcześniej współpracowała z uczestnikami projektu. Bliskość organizacji łemkowskich, nawiązanie stałej współpracy
w opracowaniu zbiorów, pomoc bibliotekarzy z powiatu przy
ich opracowaniu, plany dalszych wspólnych wydarzeń – wszystko
to nas łączy, zacieśnia współpracę, pozwala wspierać się wzajemnie
i zaczyna przynosić oczekiwane efekty.
Zbiory regionalne obu stowarzyszeń łemkowskich zostaną opracowane
w bibliotecznym systemie SOWA2, katalogi udostępnione online, użytkownicy będą mieli wgląd we wszystkie tytuły, możliwość wypożyczeń, rezerwacji, prolongaty itp. Najcenniejsza część zbiorów zostanie zdigitalizowana i włączona do Gorlickiej Biblioteki Cyfrowej. Nawiązana zostanie stała współpraca na osi: biblioteki – stowarzyszenia – antykwariaty, której celem jest wspólne rozbudowywanie regionaliów, szczególnie pozyskiwanie pozycji rzadkich.

Wspólnotowe działanie w zakresie budowania zbioru regionaliów uważamy za innowacyjne, stworzy bowiem nową wartość dla użytkowników, a koszty zmniejszą się dzięki wykorzystaniu zasobów potencjalnej „konkurencji” (tj. księgozbiorów stowarzyszeń) oraz korzyściom skali (większe „moce” opracowania i udostępniania dzięki wspólnej pracy bibliotekarzy i członków mniejszości = mniejszy koszt jednostkowy niż w przypadku samotnej pracy jednej biblioteki bez wolontariackiego wsparcia językowego). Wartość dla użytkowników wzrośnie dzięki zaoferowaniu czegoś, czego nie było dotychczas
na bibliotekarskim rynku usług.

Nasz projekt odpowiada na potrzebę dotarcia do unikatowych źródeł przez wszystkich użytkowników biblioteki, a w szczególności uczących
się, studiujących, piszących prace (od semestralnych po doktorskie), prowadzących badania naukowe np. w zakresie językoznawstwa, turystyki, historii, etnografii, architektury, religioznawstwa itp.
Full transcript