Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Norsk: Retorikk og dei fem fasane

Inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio
by

Tredje Reite

on 10 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Norsk: Retorikk og dei fem fasane

Retorikken
og dei fem fasane

Inventio, dispositio, elocutio,
memoria og actio
Kva tyder "retorikk"?
Tyding 1: Overtalande språkbruk
"Politikaren sin retorikk skil seg
frå juristen sin retorikk"
Tyding 2: Faget som studerer og
lærer bort overtalande språkbruk
"Han er ein lærar i retorikk"
Det er her vi finn læreplanmåla.
Skriftlige tekster: ”bruke begrepsapparat fra
retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere” (Vg3)

Sammensatte tekster: ”analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken” (Vg3)
Tyding 3: Ei bok om (faget eller
bruken av) retorikk
To kjende: Aristoteles og Cicero
ca. 340 f.v.t.
Tyding 4: Nedsetjande omtale av
tomme ord og manipulering
"Han prata og prata, men det var
berre retorikk."
Seinare skal me òg prata om
logos, ethos og pathos (dei tre prova),
kairos (den retoriske situasjonen) og
aptum (høveleg uttrykksform),
men no handlar det altså om
dei fem fasane
INVENTIO, DISPOSITIO,
ELOCUTIO, MEMORIA
og ACTIO.
Altså, fem fasar i arbeidet med ei (i hovudsak munnleg) tekst.
Dei gjer oss merksame på at tekstproduksjon er ein serie val:
Val av innhaldsmoment,
val av rekkjefølgda på momenta,
val av ord,
val av framføringsform.
Inventio
Topos (stad): Kvar finn me dei overtydande
innhaldsmomenta til ei tekst?

Om ein t.d. skal skriva ei tale til brura, kan
foreldra hennar, venene hennar, lyndet hennar,
venene sine historier om henne, veska hennar
og bloggen hennar vera topoi ein kan leita i.
Dispositio
Teksta sin disposisjon.

Døme: Tala Colin Powell (tidl. amerikansk
utanriksminister) heldt i FN sitt Tryggingsråd
5. februar 2003 då han påstod at Irak hadde
masseøydeleggingsvåpen.
Innleiing der han byggjer ein positiv relasjon til mottakarane: "Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished colleagues, I would like to begin by expressing my thanks for the special effort that each of you made to be here today."
Saksframstelling der han fortel at tryggingsrådet har vedteke resolusjon 1441 (som seier at Irak skal kvitta seg med våpna), og at FN har sendt inspektørar til Irak for å sjekka om resolusjonen er følgt.
Ein time med positiv argumentasjon for sitt
eige standpunkt.
Avslutning med oppsummering og ein emosjonell appell til tryggingsrådet, der han bed dei om å ta ansvar og godkjenne bruken av militær makt overfor Irak.
Elocutio
Stilen. Aristoteles: tempo, rytme og utsmykking.

Fire krav til ei god, overtydande tale:
1. Korrekt språk.
2. Stilen må vera klar.
3. Stilen må vera høveleg/passande.
4. Utsmykkinga.
Memoria
Memoriering av tala, rett og slett.
Actio
Sjølve framføringa. Røysta, kroppen og
power point.

Er tala alvorleg, spøkefull, instruerande eller
lidenskapleg? Kva hjelpemiddel kan hjelpa til med
å få fram bodskapen?

Tenk på ein talar.
Som til dømes

metaforar: "Obamas nye kamphund gikk
rett i strupen på McCain" (Dagbladet om den nyutnemnde visepresidentkandidaten Joe Biden sitt åtak på republikanaren John
McCain.)
metonymi: "Noreg kjem ikkje til verdsmeisterskapen i herrefotball"
enderim: "huss på leksa, 3STC, så gjør'e så godt i hjertet tel André"
Døme på tale:
Jens Stoltenberg snakkar til skedsmosokningar
1. mai 2008.
Kva val trur de han har gjort?
Kva kunne han jobba meir med?
Oppgåve
Du skal møta alle naboane dine på graset nedafor garasjane, og kalla dei inn til eit kjempeviktig møte i burettslaget.

Kva val gjer du? (Inventio, dispositio, elocutio og actio)
Full transcript