Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Artikel 107 in de regio Halle-Vilvoorde-(Brussel)

Uitleg over de hervormingen binnen de Geestelijke Gezondheidzorg
by

Klara Smout

on 18 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Artikel 107 in de regio Halle-Vilvoorde-(Brussel)

NAAR EEN BETERE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Door realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken
1 op 4 Belgen ondervindt psychisch onwelbevinden
De helft daarvan heeft een ernstige aandoening
Het theoretische model:
5 functies
FUNCTIE 1
PREVENTIE, VROEGDETECTIE EN -INTERVENTIE
Functie 2
Behandelteams in de thuisomgeving
Functie 4
Gespecialiseerde zorg in ziekenhuis
Samenwerkingsakkoord PAAZ en PZ
Meer informatie?

www.psy107.com
www.vlabo.be
FUNCTIE 3
HERSTEL EN SOCIALE INCLUSIE
Functie 5
Huisvesting en woonvormen
Ontstaan en reorganisatie van Centra Geestelijke Gezondheidszorg (jaren '70 en 1999)
beddenstop in jaren '80
Initiatieven Beschut Wonen
Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Psychiatrische Thuiszorg
Therapeutische Projecten
VOORBIJE 40 JAAR
Taboe
zelfdoding in België
residentiële GGZ
Lange opnames
Zeer grote capaciteit
Gemeenschapsgerichte zorg
Focussen op vroeg ingrijpen
Thuis
Zorg op maat
2010 projectoproep overheden: artikel 107
GIDS naar een betere GGZ door de realisaties van zorgcircuits en -netwerken
Zorgcircuits
Zorgnetwerken
Het volledige GGZ-aanbod voor een bepaalde leeftijd (kinderen/jongeren, Volwassen en ouderen)
Samenwerking tussen zorgaanbieders om zorgcircuits te realiseren
Weinig bekend aanbod
Lange wachttijden
Geen vlotte doorverwijzing
Artikel 107
van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellignen
Financieringstechniek: bedden sluiten en vrijgekomen middelen inzetten om zorg in de maatschappij te organiseren
werkwijze?
De 5 functies
Het projectvoorstel
Voorstel ingediend door Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius in 2010.
Start project vanaf januari 2013: netwerkcoördinatie, beddenafbouw, bijkomende middelen voor werkingskosten en personeel, middelen voor medische functie gedurende 3 jaar.
Netwerkcoördinatie (Geert Bronselaer en Cindy Baillieu)
Focus op uitbouw zorgcircuits en zorgnetwerken in kader van de 5 functies.
De vijf vooropgestelde functies uitbouwen in de drie subregio's (Halle, Asse en Vilvoorde).
Samenwerking met alle GGZ-partners uit de regio met de beschikbare/beperkte middelen
Ook vanuit cliënten- en familieperspectief:
WERKGROEP DENK
SIMILES (sinds 2013 Mvr. Mich Jonckheere).
CAW
CGG
huisarts
psycholoog
psychiater
verpleegkundigen
verzorgenden
OCMW
thuishulp

Te Gek
Goed in je vel
vorming van PZT rond psychiatrische thema’s
piekuurtje
...
Samenwerking tussen alle eerste en tweedelijnsdiensten versterken
Preventie en sensibiliseren
Onderscheid tussen crisis (2a) en langdurige zorg (2b)
Dagactiviteitencentrum
beschutte
en sociale werkplaatsen
ontmoetingscentrum
hobbyclub
sportclub

Begeleiding op maat van de cliënt
Aansluiten in de maatschappij
Opnieuw integreren in maatschappij en beroepsleven
Sociale vaardigheden
Aanbod van de verschillende voorzieningen beter afstemmen en verspreiden.
PAAZ Halle
PZ Sint Alexius
PAAZ Jette

Korter behandelen
Intensiever behandelen
Sneller naar huis
Beschut Wonen de Open Cirkel, De Raster
Sociale Huisvestingsmaatschappij
PVT Kraaienberg
huurwoningen

Zorg rond dagelijks leven en problematiek
Integratie
Nieuwe woonvormen
Samenwerking PVT en Beschut Wonen rond continuïteit van de zorg
veel bedden
Bed-op-recept
referentiepersoon
SEL
DENKTANK/FORUM
Algemene vergadering van het GGZ-netwerk
4 keer per jaar
Agenda aan de hand van actuele thema's
bvb; GGZ voor asielzoekers
Voorzitter: momenteel door netwerkcoördinatoren
Ondersteuning VLABO
Volgende vergadering: dinsdag 16/04 om 10u
BEHEERSCOMITE
Verantwoordelijk voor financiële middelen
Afspiegeling van de stuurgroep met alle investerende partners
Afspraken vastgelegd in een Beheersovereenkomst.
4jaarlijkse bijeenkomst
Stuurgroep
GGZ-partners uit de 5 functies die in het project investeren EN vertegenwoordigers van familie, cliënten, huisartsen en de SEL.
Dagelijkse leiding over het netwerk
Voorzitter: netwerkcoördinatoren
2maandelijkse bijeenkomst
Volgende vergadering: 16/04 om 9u
NETWERKCOÖRDINATOREN
Cindy Bailieu (ook coördinator PZT)
cindy.baillieu@fracarita.org
Geert Bronselaer (ook directeur Patiëntenzorg PZ)
geert.bronselaer@fracarita.org
FOC 1
FOC 2
FOC 3
FOC 4
FOC 5
Werkgroep rond preventie, vroegdetectie en vroeginterventie.
Bijeenkomst per 2 maanden en verschillende subwerkgroepen
Volgende datum: 04/03 om 12u30
Werkgroep rond ambulante behandelteams
Bijeenkomst 1 keer per maand
Vanaf 1/01 extra financiering.
Volgende vergadering 28/03 om 9u
Werkgroep rond rehabilitatie en herstel
Maandelijkse bijeenkomst
volgende FOC 3: 16/04 om 13u
Werkgroep rond gespecialiseerde residentiële voorzieningen
valt momenteel samen FOC 2
Samenwerking tussen PAAZ'en en PZ rond ontslagmanagement, bed-op-recept en referentiepersonen
Werkgroep rond woonvormen
Voorlopig enkel samenwerking tussen PVT, BW en PZ
Nog geen FOC gepland
Ontstaan patiëntenverenigingen
Nieuwe woonvormen (eind jaren '90)
Afbouw van residentiële GGZ
Ambulante behandeling
Meer GGZ op de eerste lijn
WIE?
WAT?

Intensieve begeleiding aan huis meerdere keer per week/per dag
12 VTE
Multidisciplinair:
psychiater (consultatie aan huis mogelijk MAAR in eerste plaats blijft huisarts medisch verantwoordelijk)
teamcoördinator
psycholoog
maatschappelijk assistent
verpleegkundigen
ergotherapeut
7/7 en 24/24 bereikbaar
Interventies aan huis
ma-vrij: 8u - 20u
weekend: 10u - 16u
Opvolging door het hele team
Opvolging maximum 4 weken
In eerste instantie in kleine regio: Dilbeek, Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde
2a-team: crisis
2b-team: landurig
Begeleiding/behandeling aan huis tot max 1 keer per week door de casemanager
12 VTE voor heel de regio (PZT wordt opgenomen binnen het nieuwe 2B-team)
Multidisciplinair
Begeleiding zo lang als nodig
Ganse regio Halle-Vilvoorde verdeeld over de drie subregio's
WIE?
WAT?
psychosociale rehabiliatie
Aangepaste beroepsmogelijkheden
GTB
PAAZ Vilvoorde
PAAZ Asse
WIE?
WAT?
Hulverlening in eigen woonomgeving tijdelijk afgewezen door ernst
Ontslagmanagement
WIE?
WAT?
Ontwikkelen van specifiek woonplaatsen bij gestabiliseerde chronische problematiek
Gesuperviseerde appartementen
Initiatieven in Halle-Vilvoorde
HERSTELACADEMIE!
FEITEN
EVOLUTIE
HET PROJECT 107 IN
HET ARRONDISSEMENT
HALLE-VILVOORDE

Vermaatschappelijking van de zorg
FAMILIE!
LOPENDE INITIATIEVEN IN HALLE-VILVOORDE
Consultdesk (CGG PassAnt)
Portaalwebsite (vzw Logistiek VLABO)
Eerstelijnspsycholoog (SEL Zorgnetwerk Zenneland)
Cultuursensitieve zorg (CGG PassAnt)
Vormingsaanbod (o.a. Similes)
LOPENDE INITIATIEVEN HALLE-VILVOORDE
RIZIV-Conventie: psychosociaal rehabilitatiecentrum
Afstemmen ontmoetingsaanbod
Uitdenken arbeidscoach
CGG Ahasverus werkt samen met de Werkgroep DENK aan herstelmodules voor en door ervaringsdeskundigen
INITIATIEVEN IN HALLE-VILVOORDE
KERNTAKEN
REGIOVERDELING

Sensibiliseren (=bekendmaking van het project binnen de reguliere thuiszorgdiensten)
Coördineren (communicatie en het multidisciplinair overleg omtrent het zorgplan bevorderen)
Coachen van hulpverleners (=psychiatrische-verleegkundige expertise bieden aan betrokken eerstelijnswerkers)
Ondersteunen van cliënt, zijn omgeving en familie (=detecteren en opvangen van leemtes in de begeleiding doordat de reguliere thuiszorg de zorg niet kan opnemen)
Behandeling aan huis
DOELGROEP
PRAKTISCH
TOEKOMSTMUZIEK...
Gratis dienstverlening
Telefonische bereikbaarheid?
Op één nummer
Weekdagen tijdens de kantooruren
Weekend enkel voor bestaand cliënteel
Beschikbaarheid?
Huisbezoeken: weekdagen tussen 8u en 20u
Beperkte weekendpermanentie in crisis voor bestaand cliënteel.
Verdeling in drie subregio's met telkens 4 VTE
HALLE
ASSE
VILVOORDE
Locatie? Beschut (zelfstandig) wonen De Open Cirkel
Arts? Dr. Vanthuyne
Teamcoördinator?
Mevr. Cindy Baillieu
Locatie? HELA-huis
Arts? Dr. Kint
Teamcoördinator?
Mevr. Els Van Steenbergen
Locatie? Psychiatrische Ziekenhuis Sint-Alexius
Arts? Dr. Kint
Teamcoördinator?
Mevr. Els Van Steenbergen
Volwassenen tussen 16 en 65 jaar
met een domicilie in het arrondissement Halle-Vilvoorde
wonende in de thuissituatie
waar het noodzakelijk is dat de behandeling en zorg thuis gegeven wordt
met een gekende, ernstige, complexe en langdurige psychiatrische problematiek

HET KAN OOK GAAN OM MENSEN DIE ZELF GEEN HULPVRAAG HEBBEN MAAR WAARBIJ HULPVERLENERS EN ANDERE NAAST BETROKKENEN EEN ZORGBEHOEFTE SIGNALEREN!!
Tegen september 2013 zal er één mobiel team voor langdurige zorg werkzaam zijn in het volledige arrondissement Halle-Vilvoorde (Halle, Asse en Vilvoorde). Aanvankelijk bestaat dit team uit 12 VTE. De bedoeling is om vanaf dan het team steeds verder uit te breiden. Ook zal er werk gemaakt worden van de opstart van een mobiel team in crisissituaties.
Full transcript