Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nuläge mot Nyläge

No description
by

Sandra Tauberman

on 17 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nuläge mot Nyläge

DIGITALISERING
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE
MOBIL LÄRMILJÖ
DIGITALA LÄROMEDEL TILL ELEVERNA
DIGITALT KUNNIGA LÄRARE
NULÄGE MOT NYLÄGE
Skolor i Burlövs kommun
2013-2018
Utbildning praktisk IT- och mediekompetens
Föreläsningar och workshops på intern digital mässa
Utbildning för arbetslagsledare baserad på digitala möjligheter
Lärplattform med interaktion med elever, föräldar och kollegor
Ny IT-plattform med möjlighet till fler alternativa verktyg
Digitalt läromedel till eleverna 2014
Ny lärplattform 2013 för interaktiv lärande
DIGITAL LÄRMILJÖ
Interaktiva projektorer i samtliga undervisningssalar
Digital plattform för att hantera skolarbete
Tillräckligt med bredband för att kunna jobba utan störningar
SPRÅKUTVECKLING
Författare anställd under 2013/14
PEDAGOGIK FÖR HÖGRE MÅLUPPFYLLESE
INKLUDERING
MOBILA KLASSRUM
ERFARENHETSBASERAD
UNDERVISNING
En lärmiljö med möjligheter
för elever att knyta nätverk
Undervisning förankrad i verkliga situationer
"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem." Lgr 11
NULÄGE MOT NYLÄGE
Så ska elever i Burlövs kommun
få höga resultat
ha goda erfarenheter
ges unika förutsättningar
undervisas av legitimerade lärare
och därmed välja de kommunala skolorna

Burlöv 2013-2018
2017/2018
SATSNINGAR
Kartläggning av språkutveckling i förskola och förskoleklass
METODIK
Kontinuerlig utvärdering och analys av undervisningen.
En rik undervisningsmiljö med förutsättningar för alla
Reflekterande arbetssätt.
ULLA WIKLUND
Extern handledning under 3 år
Forskning som påverkar skolors resultat
ERFARENHET
VAL
KUNSKAP
ERFARENHET
VAL
KUNSKAP
Så ska elever i Burlövs kommun

få höga resultat
ha goda erfarenheter
ges unika förutsättningar
undervisas av legitimerade lärare
vara rustade med ett närverk rik kompetens

Samverkansgrupper
LÄRARBEHÖRIGHET
Obehöriga lärare erbjuds möjlighet till att studera med lön
Samtliga lärare är behöriga i sitt ämne 2015
Tack för din uppmärksamhet
"Våra skolor ska vara bland de bästa i Skåne
både vad gäller studieresultat och trivsel."

"Vision 2030 anger färdriktningen för Burlövs kommun
– hit vill vi nå, så här vill vi att det ska bli, detta arbetar vi för."

Investering extern handledning 3 läsår
2013 totalt 712 000 kr
2014 totalt 1 400 000 kr
2015 totalt 1 220 000 kr
2016 totalt 680 000 kr

Mobila klassrum
Hyra av buss 50 000 kr/mån inkl. försäkring och besiktning upplagt på 3 år
Uppställning buss?
Investering:
Busskort 3 st á 30 000 kr
Drift:
Resor:
MINI 0-10 mil dagsfärd. Beräknas kunna genomföras 72 gånger per år. Summa 547 000 kr


MEDI 10-30 mil 1 övernattning. Beräknas kunna genomföras 18 gånger per år. Summa 506 000 kr


MAXI 30-150 mil med 2 övernattningar. Beräknas kunna genomföras 9 gånger per år. 475 000 kr
36 kr/mil
28 personer på varje resa
Resa över natten 500 kr logi per person
Dagsresa 220 kr logi per person
Köpenhamn - Burlöv - Kristianstad
Hamburg - Burlöv - Göteborg
Paris - Burlöv - Piteå
Total beräkning resor utifrån schablon 1 600 000 / år
Föreläsningarna inriktas på att vidareföra Lgr 11:s syn på kunskap, sprida aktuell forskning om faktorer som påverkar grundskolors resultat och anknyta denna till utveckling av undervisningen.

Områden som föreläsningarna behandlar:
• Inlärning och lärande, kunskapssyn
• Kreativitet och skapande, kultursyn
• Kunskap om lärprocesser
• Estetiska lärprocesser
• Språk-, läs och skrivutveckling
• Kunskapsutveckling och progression i undervisningen
• Hur utveckla kompetens i elevgruppen
• Reflekterande arbetssätt
• Elevernas delaktighet i undervisningen
• Ta tillvara elevernas reflektioner i lärandet
Ulla Wiklund
Läsåret 2014/2015
2-3 st Burlövsbussar i mindre format, ämnad för alla våra verksamheter.
Samarbete med bl.a. bibliotket
Specialpedagogens uppdrag
Detta skulle medföra 2-3 resor i veckan för varje skolenhet i Burlövs kommun

Digitala verktyg för språkutveckling
-vad är språk?
-interaktiva böcker
-Bookis
-samarbete och samtal

Skapa en läsande miljö

- inspirerande läsmiljöer i verksamheten
- att läsa högt
- tillgänglig litteratur

Barn ska marineras i språk!
Clas Rosvall
2 workshop
under ledning a-ledare
SPRÅK I VARDAGEN 1.1
Att planera för en
språkutvecklande verksamhet
FLERSPRÅKIGA BARN
och interkuturellt förhållningssätt
Kvalitetsanalys
SPRÅKTRAPPAN
Att kartlägga situationer för språkutveckling
- tider
- aktiviteter
- relationer

-uppdragsbeskrivning läsombuden

-systematiskta bokprat för
både föräldrar och personal


Samarbete med biblioteket
Boklåda
Jag-når-själv-hylla
LITTERATUR
Kick off för hela språksatsningen 20-21 jan
-genomgång kartläggningen
-föreläsning AnneMarie Körling
Mall för kartläggning
av flerspråkighet
VT14
under ledning av a-ledare
SPRÅK I VARDAGEN 1.0
Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete
Bokcirkel
Bokcirkel
Boktips!
Kvalitetsarbete
Bokcirkel
och forskningscirklar
Kartlägga flerspråkiga barngrupper efter mall
UTVÄRDERING
Föreläsningar
"Att arbeta med flerspråkiga barn"
HT14
VT15
HT15
VT16
-regelbundna bokade
besök på biblioteken
Genomgång Nya Bornholmsmodellen, bokinköp
Kompetensutveckling gällande fonologisk medvetenhet
Samarbete Arlöv och Åkarp
Avsatt tid för praktisk förberedelse vad gäller material

Nya Bornholmsmodellen del 1
Nya Bornholmsmodellen del 2
Praktiskt uppstart januari

Språklekar enligt nya Bornholmsmodellen
Kontenuerliga träffar Åkarp - Arlöv
Screening för att mäta resultaten på insatsen

Föreläsning
Karna Nyström
"Bilderboken!"
11-12 Mars 2014
Relationer och pedagogers förhållningssätt
-beställa boklådor
3 Work shop

Clas Rosvall
Språkutveckling och inflytande

Att räcka upp handen i förskolan?
Föreläsning Ulla Wiklund
Barn ska marineras i språk!
En konkret bok som ger mycket inspiration och reflektion kring ett praktiskt arbete med språkutvecklande arbetssätt.
Estetiska uttryckssätt och flerspråkighet
-ett barn har hundra språk och berövas 99
- utvärdering hela trappan under april och maj 2016
Digital språkutveckling
Vad är språk 2016?
Föra tanken vidare
för språkutveckling

100 SPRÅK
FÖRLÄNGT OCH FÖRVALTA!
Att ha ett reflekterande förhållningssätt till barnens estetiska aktiviteter.
Upptäcka en "lydig kreativitet"


Kvalitetsarbete
Boktips!
Egenhändigt arrangerade bokcirklar
Flera världar i en bok
Kommungemensam läsning och estetisk bearbetning av barnbok med:

-i fortsatt samarbete
med folkbibliotek
Utställning på biblioteket
Handledning i ledningsgrupper av att "föra tanken vidare"
Reflektum
HT16
2-3 forskningsciklar (i regi av VIS?)
VT16
Nyanställning
kulturpedagoger
1 st hösten 2015
1 st våren 2016
RESULTAT
SPRÅKGARANTI 2017
Full transcript