Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pengajaran berasaskan Projek

No description
by

Cik Tina

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pengajaran berasaskan Projek

Pengajaran berasaskan Projek

Siti Sutinah Binti Bustaim
D20111049209

Pengenalan kaedah pembelajaran berasaskan projek
Kaedah projek yang diasaskan oleh John Deney (1997),menggalakkan pelajar mempelajari sesutau benda melalui pemerhatian, percubaan dan pengalaman.

professor William Kilpatrick (1871-1965) menyarankan pembelajaran berasaskan projek,dengan pengubahansuaian daripada kaedah penyelesaian masalah yang dikemukkan oleh Dewey
Definisi kaedah pengajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projek merupakan proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik/terancang dalam jangka masa tertentu

Kaedah ini biasanya melibatkan mengumpulan dan kutipan analisis atau data mahupun satu laporan yang betul dan tepat
Ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projek juga menggunakan kaedah pengalaman “hand-on” , memberi pemahaman yang tinggi dan boleh dirujuk oleh semua pelajar selain melibatkan pelbagai mod komunikasi .

Pelajar mampu membuat penilaian kendiri.

pelajar bertanggungjawab sendiri terhadap pembelajaranPeranan guru
guru berperanan sebagai fasilitator/penunjuk yang akan membentuk persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif serta tanggungjawab bersama.

guru disarankan untuk menyediakan panduan melaksanakan projek dan diberikan kepada murid.

memantau hasil kerja pelajar.

Cara pelaksanaan
Hubungan guru dengan pe;ajar akan lebih mesra kerana guru dan pelajar sering berkomunikasi dan bertukar pendapat.

Menggalakkan pelajar mengembangkan kemahiran diri dalam mengembang hujah ,pendapat ,menyoal serta menyelesaikan masalah.

semangat kerjasama dan sifat sosial yang positif dapat dipupuk
.Kaedah pengajaran ini berasaskan teori pembelajaran bahawa hasil pembelajaran murid akan lebih berkesan jika mereka menaruh keinginan dan minat serta bersedia melakukan aktiviti pembelajaran yang dirancang dengan seronok dan lebih baik.
Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) mentafsirkan Pembelajaran Berasaskan projek sebagai model aktiviti yang keluar daripada amalan bilik darjah yang selalu dan banyak melibatkan gabungan antara displin ilmu.

Project Based Learning (PBL) merupakan suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedang membangun pesat dalam zaman globalisasi ini.Kaedah ini menekankan kolaborasi antara guru dan pelajar dalam mempelopori sesuatu perkara atau topic secara penyempuranaan projek.


Dalam pendekatan berasaskan projek,proses pengajaran akan lebih berkesan apabila guru dan murid dapat mengalami sendiri situasi pembelajaran melalui projek yang dilaksanakan.

Menurut Moursund (2003),pelajaran berasaskan projek merupakan satu kaedah yang berpusatkan pelajar yang melibatkan pelajar menerbitkan atau membentangkan produk atau hasil untuk dipersembahkan kepada guru dan pelajar lain.
.Kaedah pengajaran ini lajimnya berasaskan kebolehan pelajar dalam sesuatu perkara yang dikaji ,kemahiran pelajar ,tahap pengetahuan ,pengalaman dan kebolehan murid sendiri.
kaedah projek ini memerlukan pelajar selalu berinteraksi dengan guru sekaligus murid dapat bimbingan pada setiap proses.
pembelajaran berasaskan projek yang merangkumi membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai ,persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran ,menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir peringkat tinggi ,membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai dan persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran
peranan pelajar
Murid perlu terlibat dengan komunikasi seperti berkolaborasi dan bukan sekadar mengingati maklumat dan fakta.

Kaedah ini juga memberi peluang pelajar untuk menyatakan pandangan serta pilihan mereka sendiri serta bertanggungjawab ke atas kerja-kerja mereka (murid menjadi lebih aktif) melibatkan maklum balas (daripada rakan dan guru) dan mengulangkaji pelajaran berkongsi hasil dapatan / projek dengan rakan-rakan sekelas atau daripada kelas atau sekolah lain .

Menganalisi masalah
Bincang untuk mengenalpasti permasalahan.
Meneroka masalah
Pelajar menyiasat semula masalah secara kolektif (bersama) setalah mengumpulkan maklumat daripada pembacaan,rujukan dan kajian terdahulu
Membuat perkaitan
Perbincangan masalah yang dihadapi,membuat rumusan perbandingan dan perbezaan dengan permasalahan dihadapi.
membuat Refleksi
Pelajar membuat refleksi berkaitan tugasan yang diberikan.
Kelebihan pembelajaran berasaskan projek
Minat pembelajaran dan daya kreatif murid dapat dipupuk,serta mampu mengembang kemahiran psikomotor dan daya kreatif murid-murid.

Memotivasikan pelajar yang kurang menumpuhkan perhatian dalam proses pembelajaran dan pengajaran,menolong pelajar dalam memhami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah

Dapat memberi peluang kepada murid mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah
Kelemahan
Memerlukan banyak tenaga dan masa dalam melaksanakannya. (Moursund,2003)

harus mengeluarkan pembelanjaan yang banyak untuk membeli bahan dan alatan yang diperlukan untuk membuat projek

mengurangkan fokus pelajar terhadap pengajaran yang dijalankan.

Murid-murid yang menghasilkan projek yang kurang menarik tidak mendapat peluang mempamerkan projek yang mereka hasilkan.


Contoh pengajaran berasaskan projek dalam pendidikan kesihatan
Mata pelajaran:pendidikan kesihatan tingkatan 2
Tajuk : Gaya hidup sihat (Bab 5)
cadangan aktiviti pembelajaran : menyediakan buku skrap

Langkah pengajaran:
1>Guru bertanya berkaitan konsep pemakanan
2>Guru menerangkan sedikit maklumat berkaitan lima jenis nutrien dalam pemakanan iaitu karbohidrat ,protein,lemak ,vitamin dan garam mineral
3>Guru mengarahkan pelajar menghasilkan buku skrap dalam kumpulan
4>pelajar memulakan gerak kerja dengan berbincang sesama kumpulan dan membahagikan tugasan.
5.Setelah mengumpulkan maklumat melalui pembacaan,atau kajian lepas pelajar berbincang untuk menyelesaikan tugasan.
6.Pelajar membuat rumusan daripada hasil perbincangan selain membuat perbandingan dan perkaitan
7.Pelajar membuat refleksi atau perbentangan.
Pendidikan Jasmani
mata pelajaran :pendidikan jasmnai tingkat
Tajuk :bab 1 (kecergasan )
Cadangan Aktiviti Pembelajaran :Melabel sistem tubuh badan yang terlibat dalam kardiovaskular.

1.Pelajar diarahkan membuat lakaran aliran sistem tubuh badan yang terlibat dalam daya tahan kardiovaskular
2.Perbincangan untuk menganalisi tajuk yang terlibat dan mencari jalan penyelesaian
3.pelajar mengumpulkan maklumat melalui rujukan dan bacaan
4.Proses membuat lakaran sisitem tubuh yang terlibat dan membuat rumusan
5.Membentangkan hasil kerja dan perbincangan dalam pembelajaran.
Sains Sukan
Matapelajaran : Sains Sukan tingkatan 4
Tajuk:Pengenalan sains Sukan (pengurusan Sains Sukan )
Cadangan Aktiviti pembelajaran : Menyedikan portfolio

1.Menyedikan peraturan-peraturan am pertandingan MSSM
2.Membincangkan peraturan-peraturan dan penyediaan portfolio
Tugasan
Kemukakan permasalahan atau situasi masalah kepada pelajar samaada untuk menghasilkan sesuatu produk /objek atau mencipta sesuatu yang baharu
Sekian
PSG
Full transcript