Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

foodstamp

No description
by

sukhbaatar tsevegmed

on 19 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of foodstamp

Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам, цаашид авах арга хэмжээ ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ Эрх зүйн үндэс 3.1.2.“нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн” гэж Үндэсний статистикийн хороо, нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран баталсан аргачлалын дагуу өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд орсон, амьжиргааны түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур өрхөөс сонгогдсон өрхийн гишүүнийг; Эрх зүйн үндэс 22.1.Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд дараах өрхийн гишүүн-иргэн, иргэнийг хамруулна:
22.1.1.энэ хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн гишүүн-иргэдийн дотроос нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тодорхойлсон хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн;
 22.3.Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний хөтөлбөр, журам, хэмжээг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална. Хэмжээ, хамрах хүрээ Өрхийн гишүүн-иргэнд сард олгох хүнсний эрхийн бичгийн үнийн дүнг том хүнд 10000 төгрөг, хүүхдэд 5000 төгрөгөөр,

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэнд хүнсний эрхийн бичиг олгох босго оноог 231,026-гаар, 1.3. Хүнсний эрхийн бичгийг өрхийн дараахь гишүүн-иргэн тус бүрт олгоно: 1.3.1. 0-18 хүртэлх насны хүүхэд; 1.3.2. жирэмсэн болон амаржсан эх; 1.3.3. хүүхэд нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй бол 6 хүртэлх насны хүүхэд асарч байгаа эх /эцэг/;  1.3.4. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.6-д заасан байнгын асаргаа шаардлагатай хүнийг асарч байгаа  1.3.5. суралцаж байгаа иргэн; 1.3.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн; 1.3.7. ахмад настан; 1.3.8. хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн; 1.3.9. ажил идэвхитэй хайж байгаа; 2.7. Мэдэгдэл авсан өрхийн гишүүн-иргэдийг төлөөлөн 16 насанд хүрсэн аль нэг гишүүн сум, хорооны нийгмийн ажилтанд хандаж өргөдөл гаргах бөгөөд дараахь баримт бичгийг бүрдүүлж өгнө: 2.7.1. өрхийн гишүүн-иргэдийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт, хэрэв 16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт;  2.7.2. өрхийн гишүүн-иргэний хаяг, ам бүлийн талаархи сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 2.7.3. өрхийн гишүүн-иргэнийг төлөөлөн хүнсний эрхийн бичиг авах иргэний 3х4 хэмжээний 2 хувь зураг;  2.7.4. жирэмсэн болон амаржсан эхийн талаарх өрхийн эмчийн тодорхойлолт;  2.7.5. суралцаж байгаа иргэний талаарх их, дээд сургууль, коллежийн тодорхойлолт;  2.7.6. ажил идэвхитэй хайж байгаа иргэний талаарх хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны тодорхойлолт.  2.8. Өргөдөлд өрхийн гишүүн-иргэдийг төлөөлөн хүнсний эрхийн бичиг авах насанд хүрсэн нэг гишүүнийг тодорхойлсон байна. Хүнсний эрхийн бичгээр олгох бүтээгдэхүүний жагсаалт 1.    Мах, дайвар бүтээгдэхүүн (импортын бус) 2.    Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн (импортын бус) 3.    Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн (импортын бус) 4.    Цөцгийн тос 5.    Элсэн чихэр 6. Төмс, хүнсний ногоо 7.    Будаа 8. Ургамлын тос 9.    Өндөг 10. Жимс, жимсгэнэ Сонгон шалгаруулалт Цахим эрхийн бичиг олгох банк Цаасан эрхийн бичиг хэвлэх үнэт цаасны байгууллага Хүнсний эрхийн бичгээр хүнс олгох дэлгүүрийг сонгох /аймаг, дүүрэг, сумын түвшинд/ Мэдээллийн технологи Программ хангамж
Хүнс тэжээлийн төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа программ хангамж(offline горимд)

Олон салбарыг хамарсан техник туслалцааны төслийн хүрээнд боловсруулсан программ хангамж(online горимд) Шийдэл Техник хангамж Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2012 онд сервер болон сүлжээний төхөөрөмж авч өгсөн

НХҮЕГ-ын сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмжийг сайжруулах шаардлагатай Хүний нөөцийн өнөөгийн байдал Хүнс тэжээлийн хөтөлбөр - 2 (offline программын хөгжүүлэлт)

Дэлхийн банкны зөвлөхүүд - 6 (online программын хөгжүүлэлт)

НХҮЕГ-ын мэдээллийн технологийн хэлтэс - 5 (одоо ашиглагдаж байгаа халамжийн үйлчилгээний программ хангамжийн хөгжүүлэлт) Шаардагдах орон тоо Яаманд Мэдээллийн технологи Бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн - 1 НХҮЕГ-т 7 орон тоо
СДМС, халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн -1
Мэдээллийн нэгдсэн сангийн өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн -1
Мэдээллийн нэгдсэн сангийн судалгааны мэргэжилтэн -1
Ахлах болон системийн шинжээч - 2
Мэдээллийн сангийн админ – 1
Программист Шаардагдах орон тоо Аймаг, дүүргийн НХҮХ-т 5 орон тоо

Хүнсний эрхийн бичиг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1
Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн-1
Тоологч -2
Оператор -1
/Үүнээс 2 орон тоо нь бий, нэмж 3 орон тоо шаардагдана/
Full transcript