Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Plan pracy 2014

No description
by

Maciej Gajewski

on 11 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Plan pracy 2014

Plan pracy 2014
W latach 2012-2013
AP wykonały 26 mln kopii,
w tym NAC 15 mln kopii,
statystyczne archiwum 0,3 mln
Digitalizacja mikrofilmów
Regulamin organizacyjny NAC
Do zadań Oddziału Digitalizacji należy w szczególności:
1) digitalizacja materiałów archiwalnych, stanowiących zasób Archiwum;
2) digitalizacja mikrofilmów przechowywanych w Centralnym Magazynie Mikrofilmów
Archiwów Państwowych i innych materiałów wykonywana na zlecenie archiwów
państwowych i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
3) współpraca z pracowniami digitalizacji archiwów państwowych w zakresie digitalizacji
materiałów archiwalnych;
4) gromadzenie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum oraz zasobów
archiwów państwowych w Centralnym Repozytorium Cyfrowym Archiwów Państwowych;
5) prowadzenie ewidencji skanów zabezpieczających materiałów archiwalnych z zasobu
Archiwum i archiwów państwowych, zgromadzonych w Centralnym Repozytorium
Cyfrowym Archiwów Państwowych;
6) opracowywanie projektów standardów technicznych i procedur organizacji procesu
digitalizacji w archiwach państwowych;
7) prowadzenie kontroli jakości skanów zabezpieczających wykonywanych przez archiwa
państwowe;
8) prowadzenie szkoleń dla pracowników archiwów państwowych w zakresie digitalizacji
materiałów archiwalnych;
9) udzielanie porad i wskazówek dla pracowników archiwów państwowych w zakresie
digitalizacji materiałów archiwalnych;
10) współpraca z Oddziałem Zbiorów Fotograficznych w zakresie prowadzenia digitalizacji
materiałów fotograficznych;
11) współpraca z Oddziałem Filmów i Nagrań Dźwiękowych w zakresie prowadzenia digitalizacji
materiałów audiowizualnych;
12) współpraca z Oddziałem Mikrofilmowania w zakresie prowadzenia digitalizacji mikrofilmów
oraz w zakresie mikrofilmowania zabezpieczającego skanów z zasobów archiwów
państwowych;
13) współpraca z Oddziałem Informacji i Zasobów Cyfrowych i Oddziałem Programowania
w zakresie przygotowania do publikowania danych w Internecie;
14) przygotowywanie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych do publikacji w Internecie;
15) wykonywanie usług w zakresie digitalizacji;
16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania oraz
przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych.
- skanowanie użytkowe (2 mln)
- skanowanie do udostępnienia (0,5 mln)
- D'ASC 3 (? mln)
Digitalizacja nagrań dźwiękowych
- 7.800 minut z zasobu NAC
- archiwizacja kopii

Digitalizacja fotografii
- ok. 30.000 fotografii z zasobu NAC
- publikacja skanów w SwA
Udostępnianie kopii cyfrowych on-line
Przekroczenie udostępnia kopii w liczbie 14.000.000 kopii dodając:
- D'ASC 2
- produkcję własną (bieżąca + CRC)
- produkcję AP
Digitalizacja archiwaliów aktowych
- 20.000 skanów z PR
- 20.000 skanów z AP
- 150.000 skanów z RWE
Archiwizacja kopii cyfrowych w CRC
- skany nadsyłane przez AP i inne instytucje
- produkcja własna
- D'ASCi
Konwersja skanów na mikrofilm
- konwersja 40.000 skanów z najcenniejszych materiałów archiwalnych
Kotrola jakości
- D'ASC2
- produkcja bieżąca
- skany nadsyłane przez AP
- skany nadsyłane przez inne instytucje

4500 kopii/h
- system digitalizacji archiwalnej
----------------------------
- rekomendacja formatu zapisu
- przegląd i aktualizacja procedur
- spis rejestru ryzyk
- ankietyzacja AP
- ankietyzacja archiwów
zagranicznych
- strona www, w tym zakładka
o digitalizacji
-----------------------------------------------
- dzień digitalizatora
- szkolenia z digitalizacji
Full transcript