Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Frivilligkonsulent skanderborg

No description
by

casper danø

on 25 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Frivilligkonsulent skanderborg

Hørsholm


Der findes 58 frivilligcentre i Danmark fordelt på 52 kommuner,
17 kommuner har søgt om etableringsstøtte til nyt frivilligcenter i 2013.
Regnskab
Medlemsprocesser
Synliggørelse

Frivilligcentre i Danmark
En noget broget flok?

Blæksprutten, Anemonen, Vindmøllen, Tømmergården, Kontaktstedet og Fribørsen

Frivillighedsformidlinger-
“At give lokalbefolkningen mulighed for oplysning og deltagelse i det frivillige arbejde.”
Landsorganisationen Frise dannes 2004

En stor medlemsproces har ført frem til enighed om:

Fælles logo og navn - Frivilligcenter
Fælles kerneydelser eller hovedaktiviteter
Fc som koncept! (som US,UK, Holland, Irland, Italien, Tyskland osv.)
PÅ vej mod fællesskabet
Foreningservice og konsulentbistand
Formidling af frivillige og borgere til foreninger
Mødelokaler og facilteter
Kurser, workshop og temadage for frivillige
Netværk og erfaringsudveksling på tværs af foreninger og mellem foreninger og kommune
Viden og info
Selvhjælp
Meget forskellige
1 til over 4 medarbejdere
2 til over 40 faste frivillige
1 til over 12 lokaler
20 til over 100 medlemsforeninger
700.000 til over 2.000.000 kr.
De fleste dækker primært det sociale område, andre, især de nye, dækker bredt.
Selvstændig forening med en demokratisk valgt bestyrelse, hvor lokale foreninger (og borgere) er medlemmer

Bestyrelse består ofte af repræsentanter fra lokale foreninger – eller privatpersoner

De lokale foreninger definerer således retning og indhold

Frivilligcentret er ikke kommunal – det er ikke kommunens, men de frivilliges
På vej mod finansloven

2005-2009: Afsat 49 millioner til en udviklingspulje for frivilligcentre og etablering af nye

2010: Grundfinansiering til FC, som er driftsmidler med en pulje på 20 millioner årligt, som dækker støtte til etablerede frivilligcentre og en opstartspulje til nye frivilligcentre

Et frivilligcenter i hver af Danmarks 98 kommuner
Frivilligcentre finansieres af stat og kommune:

kr. 350.000 fra puljen på 20 millioner årligt
kr. 350.000 fra kommunen - minimum

Et frivilligcenter koster således årligt minimum 700.000 kr.
Hvorfor Frivilligcenter?


Lars Skov Henriksen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet, fulge frivilligcentrene gennem fire år og evaluerede deres arbejde fra 2005-2009 – beskrevet i fire rapporter.


Frivilliggcentrene kan spille en vigtig rolle i at gøre frivilligheden bedre i stand til at indgå i løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer
gør det nemmere at blive frivillige og mobilisere flere frivillige – og nemmere for borgere at finde hjælp
øge kvaliteten af de lokale foreningers arbejde - så foreningerne lettere kan realisere deres mål
øge netværk og samarbejde mellem de lokale foreninger og mellem kommunen - bedre sammenhæng og lettere at sætte nye initiativer i gang
koordinere aktiviteter på tværs af frivillige initiativer og på tværs af offentlige og frivillige initiativer
opfange lokale behov og nye muligheder og kanalisere dem ud til øvrige foreninger samt opad til kommunen
lette foreningernes indgang til det offentlige og omvendt, så kontakten lettere etableres og udbygges
Fysisk tilgængelighed og beliggenhed
Tilstrækkeligt stort!
Nødvendige faciliteter
Gratis at anvende (eller symbolsk betaling)
Geografi
Kvalitet i arbejdet - en kvalificeret ledelse/leder
Kendskab og indblik i det lokale frivillige sociale arbejde – og omvendt...
Indflydelse og ejerskab: lokale foreninger definerer retning og indhold.
Hvad har betydning
Et historisk tilbageblik
Øget kvalitet af det lokale frivillige arbejde
Øget kvantiteten af lokalt frivilligt arbejde
Øget social sammenhængskraft - en mere helhedsorienteret social indsats.
Et frivilligcenter i alle landets kommuner
Effekt
Frivilligcentrene

Hvad er et Frivilligcenter?
Frivilligcentre i Danmark
Finansiering
Hvorfor et frivilligcenter?
Der kommer mange mennesker – dag og særligt aften
Der kommer borgere, som leder efter frivilligt arbejde eller leder efter et sted at få hjælp
Der kommer foreninger/frivillige og låner lokaler og faciliteter til deres aktiviteter
Frivillige støder på hinanden i huset, taler sammen og finder måske på noget nyt!
Hverdagen i et Frivilligcenter
Frivilligcentrets arbejde er af en sådan kvalitet, at det respekteres og bruges af foreninger og borgere samt andre samarbejdspartnere

At Frivilligcentret har kendskab og indblik i det lokale frivillige sociale arbejde – de har et overblik, som ingen andre har.
 
At Frivilligcentret og dets aktiviteter er kendte blandt foreninger og borgere og andre samarbejdspartnere.
 
Indflydelse og ejerskab: At Frivilligcentret har rod i de lokale foreninger, som definerer retning og indhold.
Hvad kræver det?
Frivilligcentret er ikke kommunens – det er de frivilliges! 
De frivillige bestemmer over frivilligcentret – ikke omvendt! 
Frivilligcentret ’bæres’ af de lokale foreninger – der definerer retning og indhold
At etablere et frivilligcenter kræver tilslutning fra kommunen og fra foreningerne!
Frivilligcentre er forskellig fra kommune til kommune
Fysisk tilgængelighed (handicapvenligt, offentlige transportmiddel, parkering)
Tilstrækkeligt stort! (lokaler af forskellige størrelse)
Beliggenhed / selvstændighed
Nødvendige faciliteter
Gratis at anvende (eller symbolsk betaling)
Geografi
En kvalificeret ledelse
Hvad har betydning?
Understøtte og udvikle frivilligheden og det frivillige sociale arbejde i Danmark

At synliggøre og varetage medlemmernes interesser politisk og økonomisk

At skabe grundlag for medlemmernes faglige udvikling

At udvikle og drive selvstændige projekter
FriSes formål
Årsmøder og kurser - viden, inspiration og netværk
Konsulentbistand
Fælles produkter – bestyrelseshåndbog, lønpolitik, manualer, hjemmesider m.m.
Praktisk råd og vejledning – love, regnskab m.m.
Producere og formidle viden
Netværk og sparring mellem centrene
Startpakker
Tilbud til Frivilligcentre
Interessevaretagelse

Dokumentation

Synliggør Frivilligcentrene på det politisk niveau

Rådgiver borgere, initiativgrupper og kommuner om etablering af et frivilligcenter

Lave nationale PR kampagner for at synliggøre Frivilligcentrene
Frivilligjob.dk
I 2011 var der:
Mere end 400.000 besøg
1700 opslag fra frivillige organisationer
Mere end 8000 formidlede kontakter
mellem frivillige og foreninger


Frivillig Fredag - National frivillighedsdag den sidste fredag i september

Selvhjælp
Projekter
Casper Bo Danø

Sekretariatsleder i FriSe

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark er landsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.

Vi har to primære formål: At varetage vores medlemmers interesser samt udvikling af frivilligcentre og selvhjælp.
Foreningservice og konsulentbistand
Formidling af frivillige og borgere til foreninger
Mødelokaler og facilteter
Kurser, workshop og temadage for frivillige
Netværk og erfaringsudveksling på tværs af foreninger og mellem foreninger og kommune
Viden og info
Selvhjælp
Hvad laver frivilligcentret?
Målsætninger
Det kan de fordi:
Frivilligcentret som konsulent?

Hvad er jeres motivation, og hvad vil I opnå?
Hvornår er samarbejdet en succes?
Hvad vil I samarbejde om?
Hvordan hænger samarbejdet sammen med målsætninger og værdier?
Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
Bør I udarbejde en samarbejdsaftale?
Hvordan vil I evaluere samarbejdet?
Inddragelse og organisering af frivillige

Hvilke opgaver kan frivillige varetage?
Hvilke krav kan I stille til frivillige?
Hvordan sikrer I en god introduktion, og hvordan fastholder I de frivillige?
Hvordan motiverer og passer I på de frivillige?
Hvordan fordeler I ansvar og opgaver?
Hvordan skal I organisere de frivillige?
Hvem refererer til hvem?
Skal I have en frivilligpolitik?
Den brændende platform / Den stille velfærdsrevolution

Kommunerne er voldsomt presset økonomisk - der skal prioriteres!
Den offentlige sektor har aldrig været så stor som idag
Idag er der flere danskere på offentlig forsøgelse end i arbejde.
Der bliver færre og færre til at finansiere velfærdstaten
Danskernes forventninger til velfærd har aldrig været højere
63% af danskerne mener, at den danske velfærdsmodel er krise eller nedslidt

Mandag Morgen 16/1 2012
Er det frivillige arbejde vigtigt og legitimt, fordi
frivillige organisationer varetager interesser for udsatte grupper i samfundet og kanaliserer deres stemme ind i den offentlige debat. Eller er det vigtigt, fordi man her finder hjælpsomme hænder, der kan varetage omsorg og service, der hvor der findes udækkede behov?
Frivilligt arbejde er derfor kommet i positivt fokus. Der har altid været ildsjæle, som har trukket et stort læs i alle dele af samfundet. Som fodboldtrænere, besøgsvenner, bestyrelsesmedlemmer eller noget helt fjerde. Men der er et stort potentiale for, at frivillige kan bruges langt mere aktivt i det danske samfund. Det gælder både i sportsklubber og foreninger, men det gælder også inden for de områder, der traditionelt primært har været varetaget af det offentlige. Forstå mig ret, der skal ikke pilles ved, at samfundet har det overordnede ansvar for at sikre en ordentlig pleje til vores ældre og syge. Men der er afgjort plads til, at vi får et bedre samspil mellem det offentlige og den frivillige sektor.
KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, opfordrer i sin leder til at tænke kreativt og fordomsfrit i forhold til at inddrage de frivillige mere i det offentlige arbejde.
Vi skal bruge de frivillige mere aktivt
Leder i Momentum 17.09.12
Frivilligt arbejde kan kun finde sted, når der er mennesker, der ønsker at modtage de frivilliges hjælp, og når der er mennesker, som vil udføre det frivillige arbejde. Det kan betyde, at en aktivitet, der baseres på frivillige, i perioder kan reduceres eller helt forsvinde. Det er en af grundene til, at frivillige ikke bør varetage lovbundne opgaver som pleje, pasning og behandling af den enkelte borger. Fordi det kan tilsidesætte borgerens retssikkerhed.
”Det, der er offentlige kerneydelser, kan man ikke slå op” Ole Pass, socialchef i Rødovre kommune
”Hvis man ser på det i et historisk perspektiv, vil man hurtigt kunne konstatere, at grænserne mellem den frivillige og den offentlige sektor har en enorm dynamik,”

Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet.

Hvordan undgår man at kvæle det engagement, som er grundlaget for frivillig deltagelse?
Hvordan sikres en vis grad af professionalisme? Hvem kan borgerne holde ansvarlige for medproducerede ydelser – og hvordan? '
Hvad sker der, hvis de frivillige alligevel ikke kan løfte opgaverne? Hvem det lige er, der skal lave det frivillige arbejde i Danmark?
Hvad sker der med civilsamfundet, hvis det frivillige arbejde ikke organiseres? Og hvad er så egentlig forskellen på frivillig arbejde og gratis arbejdskraft?

Hvordan undgår man at kvæle det engagement, som er grundlaget for frivillig deltagelse? Hvordan sikres en vis grad af professionalisme? Hvem kan borgerne holde ansvarlige for medproducerede ydelser – og hvordan? Hvad sker der, hvis de frivillige alligevel ikke kan løfte opgaverne? Hvem det lige er, der skal lave det frivillige arbejde i Danmark? Hvad sker der med civilsamfundet, hvis det frivillige arbejde ikke organiseres? Og hvad er så egentlig forskellen på frivillig arbejde og gratis arbejdskraft?
Over alle skyerne, skinner solen, og det er i sandhed solskin at ganske almindelige borgere vil tage medansvar for vores fælles velfærd

At frivillige løser opgaver i det offentlige er grundlæggende en rigtig god ting. Det offentlige er os selv, og en del af vores historiske forståelse af et fælles ansvar for hinanden. Når man idag ser frivillige begynde at være en del af dagligdagen på kommunale plejehjem og daginstitutioner, så er det først og sidst en bekræftelse af, at vi mener det alvorligt - det fælles ansvar for hinanden
Dialog med ledelse, personale ang. spilleregler på de enkelte institutioner

Inddrag de frivillige organisationer tidligt i processen. Spørg hvad de kan bidrage med ift. de opgaver kommunen gerne vil have løst

Indsatserne skal give mening for de borgere, de er rettet imod

Det frivillige arbejde skal organiseres som forening eller netværk!
Svært for den enkelte at vide, hvornår grænser overskrides!

Overvældende interesse

Ved seneste ansøgningsfrist i september 2012

17 ansøgninger til ca. 4-5 frivilligcentre (etablering)
FriSe var i kontakt med 20 kommuner.
Ikast,Halsnæs, Ikast, Middelfart og Helsingnør direkte på grundfinansiering.
Nye målgrupper
Ny runde i 2014
Ny ansøgerkreds
Ny Strategi for FriSe


Kvalitet
Dokumentation af værdi
Udnyt momentum
Den nye virkelighed!
Et bedre samspil mellem den offentlige og den frivillige sektor?

Flere frivillige i de kommunale institutioner?
Frivillighed = flere frivillige
Samskabelse & partnerskaber - reel inddragelse?
Fælleskaber og værdier
Alene om at stå vagt?

Hvad tænker I?
Tak for i dag
Løsninger
Netværk for kommunalt ansatte med kontakt til det frivillige sociale arbejde. Region Midt og Nordjylland

Kulturhuset Skanderborg. 13 oktober 2012
Full transcript