Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ҮНЭ ЦЭНИЙН ХЭЛХЭЭ

Бэлтгэсэн: Алтангэрэл
by

Altangerel Jigmid

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ҮНЭ ЦЭНИЙН ХЭЛХЭЭ

Бэлтгэсэн:
Ж.Алтангэрэл ҮНЭ ЦЭНИЙН ХЭЛХЭЭН ШИНЖИЛГЭЭ Майкл Портерын боловсруулсан "Үнэ цэнийн хэлхээ" нь албан байгууллагын шинэжилгээний багаж хэрэгсэл юм. Энэ нь үйлчлүүлэгдэд үнэ цэнийг хүргэхэд шаардлагатай янз бүрийн үйл ажиллагаануудын бүлэглэлийг харуулдаг. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ боловсруулахад байгууллагад шаардлагатай хангамжыг олж авах Дэмжих үйл ажиллагаа:
Хангамж Байгууллагад хэрэгтэй техник технологоор хангах, хөгжүүлэх Дэмжих үйл ажиллагаа:
Технологийн дэвшил Ажиллах хүчийг шаардлагатай хэмжээнд хадгалах, тэднийг хөгжүүлэх Дэмжих үйл ажиллагаа:
Хүний нөөцийн менежмент Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний боловсруулалт хүргэлттэй холбоотой ажлууд Үндсэн үйл ажиллагаа:
Ажиллагаа Үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түгээхтэй холбоотой үйл ажиллагаанууд Үндсэн үйл ажиллагаа:
Гаралтын зохион байгуулалт Хэрэглэгчдэд хүрэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний боловсруулалт, хөгжүүлэлттэй холбоотой үйл ажиллагаанууд Үндсэн үйл ажллагаа:
Оролтын зохион байгуулалт АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА Байгууллагад үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай дэд бүтэц Дэмжих үйл ажиллагаа:
Байгууллагын дэд бүтэц Борлуулалтын дараах худалдан авагчдад үзүүлэх үйлчилгээнүүд Үндсэн үйл ажиллагаа:
Үйлчилгээ Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлөвлөлт, идэвчжүүлэлттэй холбоотой үйл ажиллагаанууд Үндсэн үйл ажиллагаа:
Маркетинг ба борлуулалт Альваа салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллагын бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ үнэ цэнэ нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан дараалал бүхий үйл ажиллагаануудын хэлхээс Оролтын зохион байгуулалт
Ажиллагаа
Гаралтын зохион байгуулалт
Маркетинг болон борлуулалт
Үйлчилгээ Үндсэн үйл ажиллагаа Хангамж
Технологийн дэвшил
Хүний нөөцийн менежмент
Байгууллагын дэд бүтэц Дэмжих үйл ажиллагаа
Full transcript