Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

No description
by

didem inel

on 11 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

NİCEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ

SUNUM-4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Yararlanılan Kaynak:
Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2013).
Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Anı Yayıncılık.
Tarihi araştırma
Betimsel Araştırma
İlişkisel Araştırma
Nedensel Karşılaştırmalı Araştırma
Deneysel Araştırma
Gerçek Deneysel Araştırmalar

Yarı Deneysel Araştırmalar
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Öyküleme Araştırmaları
Örnek Olay Araştırmaları
Döküman Analizi
Görsel Analiz
Söylem Analizi
Gözlenebilen, ölçülebilen somut gerçeklik üzerine kuruludur.

Temelinde mantık ve matematik vardır.

Gerçek duyu organlarıyla algıladığımız somut olaylardır.

Bilgi deney ve gözlemle elde edilir.

Araştırmacının en önemli rolü nesnel olmaktır.


Geçmişteki olguları kanıtlamaya dayalıdır.

Olguların geçtiği yer, zaman, kişi ve kurumlar belirtilir.

Belgelere dayalıdır.

Belgeler, dökümanlar ve kalıntılardır.
Var olanların, yaşananların ne olduğunun betimlenip açıklanarak ortaya konulmasıdır.
Değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak üzere yapılır.

Korelasyon -1 ile +1 arasında bir değer alabilir.

Korelasyon değeri sıfıra yaklaştıkça değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilemez.

Eğer, korelasyon değeri -1' e yakınsa değişkenler arasında ters orantılı bir ilişki, +1'e yakınsa doğru orantılı bir ilişki olduğu söylenebilir.
Olmuş bitmiş bir olgunun sonuçlarına etki eden nedenleri belirleme araştırmasıdır.
Bir ortamda, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmalardır.

Genellikle geçmişte fen bilimleri alanında deneysel araştırmalar laboratuarlarda gerçekleştirildi. Günümüzde sosyal bilimler alanında deneysel araştırmalar gerçekleştirilmektedir.
Örneklem yansız olarak seçilir.
Örneklem amaçlı olarak seçilir.
Nitel araştırmalar, var olan durumları ya da olguları derinlemesine incelemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmalardır.

Nitel araştırmalarda doğrulama ya da yanlışlama gibi bir açam yoktur.

Yaşanmış olayların, yer kişi ve zaman belirtilerek anlatıldığı araştırmalardır
.
Karmaşık, özel ve ilginç bir olgunun kendi koşulları içerisinde incelenmesidir.
Yazılı, görsel malzemenin toplanıp incelenmesidir.
Görsel verilerin, simgelerin, sembollerin, işaretlerin açıklanıp yorumlanmasıdır.
Verilerin, dilin kullanımı, dilbilimsel, toplumsal ve kültürel özellikler açısından incelenmesi sürecidir.
Örneğin; öğrencilerin akademik başarıları ile sorgulayıcı öğrenme becerileri arasında ilişki var mıdır?
Fen öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları nasıldır?
Osmanlıdan günümüze tıp eğitimindeki değişme ve gelişmeler nelerdir?
Fizik dersinden 70 alarak 30 öğretmen adayı dersi geçmiştir. 20 öğretmen adayı ise 70'in altında puan almıştır. Bu sonucun nedenleri neler olabilir?
Öğrencilerin unutamadıkları bir öğretmenleriyle ilgili öykülerinin toplanıp analiz edilmesi yoluyla öğretmenler hakkında geçerli ve güvenilir bilgi edinilmesine katkıda bulunabilir.
Öğrencilerin ingilizce dersi kapsamında ingilizce kullanarak yazmış oldukları günlüklerin incelenmesi.
Züğürt Ağa filminin söylem analizi
Full transcript