Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wet BIG en Protocollen

No description
by

hilde eisma

on 3 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wet BIG en Protocollen

Wet BIG
De wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen vullen elkaar aan.
De wet BIG stelt kwaliteitseisen aan individuen, de kwaliteitswet aan instellingen.
wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Opdracht
Tuchtrecht
Geldt voor beroepsgroepen die opgenomen zijn in de wet BIG
Voorbeelden:
- het geven van een waarschuwing
- het geven van een berisping
- het uitschrijven van een geldboete (E 4500)
- schorsing van de inschrijving van het BIG register van ten hoogste 1 jaar
- gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te voeren
- doorhaling BIG- register
Arbeidsrecht
Rechtsverhouding werkgever en werknemer
Werknemer kan een ontslag aanvechten bij de burgerrechter
Burgerlijk recht
Rechtsverhouding medewerker en de zorgvrager!
Een zorgvrager met een klacht over een onzorgvuldige of verkeerde handeling kan naar de burgerrechter stappen
klachtrecht
Iedere instelling moet een klachtencommissie hebben
Deze commissie kan aanbevelingen doen om maatregelen te nemen
Deze maatregelen hoeven niet te worden opgevolgd!
Juridische consequenties
Strafbepaling volgens wet BIG
Klachtrecht
Burgerlijk recht
Arbeidsrecht
Strafrecht
Aansprakelijkheid
Opdrachtgever (arts) en opdrachtnemer hebben een gescheiden verantwoordelijkheid!
De handelingen waarvoor protocollen van toepassing zijn
De Voorbehouden Handelingen
De Risicovolle Handelingen
De Overige Handelingen
Richtlijnen niet - BIG geregistreerde voor uitvoeren risicovolle handeling
Opdracht arts
Bekwaam
Opdracht moet duidelijk zijn
Onduidelijke opdrachten niet uitvoeren
Als je denkt dat de opdracht niet juist is, niet uitvoeren!
Drie bevoegdheden
“Regeling Voorbehouden handeling”
Bevoegd tot de indicatiestelling van de Voorbehouden Handeling en de uitvoering hiervan
Bevoegd tot het functioneel zelfstandig verrichten van de Voorbehouden Handeling in opdracht van de eerstgenoemde bevoegde
Bevoegd tot het verrichten van de handeling in opdracht, onder toezicht en met aanwijzing van de eerstgenoemde bevoegde
Twee soorten bevoegdheid t.a.v. voorbehouden handelingen
zelfstandig bevoegd volgens artikel 36 (arts, tandarts en verloskundige)
niet-zelfstandig bevoegd (waaronder verpleegkundigen).
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er)

Registratie: vrijwillig bij beroepsvereniging
Tuchtrecht van toepassing: nee
Voorbehouden handelingen: nee
Wettelijk erkend specialisme: nee
8 beroepen in BIG-register
Alleen zorgverleners die in het BIG-register staan mogen een beschermde medische titel voeren. 8 beroepsgroepen kunnen zich inschrijven. Dat zijn:

artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen, verpleegkundigen.
Voorbehouden handelingen en de wet BIG
Ik werk 20 jaar in de gehandicaptenzorg. Op dit moment werk ik als oproepkracht in een woonvorm. Ik heb veel ervaring, ben 57 jaar en ik heb het erg naar mijn zin en ik hoop het tot mijn 60e vol te houden. Ik heb geen diploma.
Bij 2 bewoonsters moet insuline worden gespoten. Mag ik dat zomaar doen?
De wet BIG
Strafrecht
Verhouding tussen overheid en burger
Zorgvrager, familielid, inspecteur van volksgezondheid kunnen aangifte doen van een fout bij de politie of officier van justitie!
Strafbepaling wet BIG
Onbevoegd uitvoeren van een handeling
Opdragen voorbehouden handeling zonder aan de voorwaarden te voldoen
Veroorzaken van schade aan de gezondheid
Leg uit…
Onbekwaam is onbevoegd!
Wet BIG
kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderen en bewaken
cliënt beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. 
Voorbehouden handeling
Handelingen die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van de cliënt als zij door ondeskundigen worden uitgevoerd
Wat is bevoegd?
Wanneer je onder bepaalde omstandigheden in bepaalde situaties een handeling kunt en mag uitvoeren. Onder toezicht, in opdracht door scholing, cursussen/of toetsing.
Wat is bekwaam?
Het vermogen om in bepaalde situaties een handeling correct uit te voeren.
de wet beroepen individuele gezondheidszorg
Waarom de wet BIG?
Beroepen uit de Wet BIG
De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in twee groepen. Deze groepen staan bekend onder het artikelnummer uit de wet: artikel 3- en artikel 34-beroepen. Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

Apothekersassistent
Diëtist
Ergotherapeut
Huidtherapeut
Klinisch fysicus
Logopedist
Mondhygiënist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Mensendieck
Optometrist
Orthoptist
Podotherapeut
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant
Tandprotheticus
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Verzorgende IG is geen beroepsgroep en wordt niet geregistreerd!!!
Stelling
Een verzorgende mag onder bepaalde voorwaarden een voorbehouden handeling verrichten.
Ja
stelling
alle voorbehouden handelingen zijn risicovol, maar niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden.
ja
stelling
artsen, tandartsen en verloskundigen zijn bevoegd voor alle voorbehouden handelingen
nee, alleen artsen. Als ze in staat zijn om de handeling naar behoren uit te kunnen voeren
Stelling
Leerlingen mogen een voorbehouden handeling uitvoeren als ze bekwaam zijn en dit in opdracht doen
ja
Full transcript