Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion

No description
by

Razali Mohammad

on 12 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion

EDU 3083
Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion
- Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.
- Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting.

Konsep Profesional
- Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.
- Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion:
a) penguasaan ilmu yang mendalam
b) kecekapan dan kepakaran
dalam bidang
c) kod etika
d) kebenaran/persetujuan diberi
kepada suatu profesion oleh
masyarakat untuk beroperasi.

Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan
Apakah perbezaan antara Perguruan dan Keguruan
GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL
Guru Profesional;

- Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.
- Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.
- Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.
- Guru adalah pakar dalam pendidikan.
- Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara

Ciri-ciri Profesion
- Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.
- Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan,
mengawal mutu dan penyingkiran ahli.
- Mematuhi kod etika profesion
Perguruan
- Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989)
Keguruan
diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989).
- Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara.
- Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan.
- Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu.
- Pakar dalam bidang pekerjaan .
- Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas.
- Mementingkan mutu perkhidmatan.

Guru Non Profesional;

- Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara
- Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar
dan tidak banyak persaingan.
- Autonomi guru adalah terhad.
- Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.
- Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah,1998);

- Bersikap profesional
- Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori
- Berilmu
- Patuh dengan Kod Etika

- Bermoral
- Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran
- Prihatin terhadap murid dan ibubapa
- Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
- Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
- Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.
- Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai
kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
- Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.
- Mempertahankan martabat profesionnya.
- Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan, bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.


10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002);

- Dorongan oleh misi dan passionate
- Positif dan benar
- Guru sebagai pemimpin
- With-it-ness
- Gaya
- Kepakaran dalam motivasi
- Keberkesanan pengajaran
- Pembelajaran kandungan
- Pintar
- Celik minda

8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani,1998) ;

Sahsiah
• Bertaqwa
• Berakhlak
• Berperibadi mulia
• Komitmen
• Bersopan
• Positif
• Berkepimpinan
• Budaya ilmu

Ketrampilan
• Merancang & mengurus p & p
• Memilih strategi
• Kemahiran teknologi
• Kemahiran generik
• Kemahiran kaunseling
• Menilai p & p

Ilmu
• Isi kandungan
• Pedagogi
• Bahan
• Kaedah
• Teknologi
Full transcript