Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
- HVORFOR OG HVORDAN?

HVAD SIGER ERFARINGERNE
FRA PRAKSIS?
- STYRK DE PERSONLIGE OG SOCIALE FORUDSÆTNINGER
ET EKSEMPEL....
VELKOMMEN
LAD OS SE LIDT NÆRMERE
PÅ UPV'EN
HVORFOR UPV ?
FORUDSÆTNINGER
KOMPETENCER
- SKAB SAMMENHÆNGE, FØLG OP - DET ER EN PROCES
- KVALIFICER UDDANNELSESVALGET
- VÆR KONSTRUKTIV I KOMMUNIKATIONEN
- SÆT LEDELSEN FOR BORDENDEN
- GRUNDIG PLANLÆGNING OG KOORDINERING
- VÆR TYDELIG OG KONKRET OVERFOR FORÆLDRE OG ELEVER
HVAD SIGER LOVEN?
HVIS MAN NU IKKE MÅ...
SIGE : GIV DEN LIGE EN SKALLE MERE...
DU SKAL BARE VÆRE MERE MOTIVERET...
DU SKAL BARE FORBEDRE DIG FAGLIGT...
DU SKAL TAGE DIG MERE SAMMEN...
TÆNK GERNE ANDERLEDES
- LIDT PÅ HOVEDET
EFTER VURDERINGEN
FORELØBIG
IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
UDEN
MÅLRETTET INDSATS
UDDANNELSES-
PARATE
ELEVER
FORELØBIG
IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
MED
MÅLRETTET INDSATS
8. KLASSE
9. KLASSE
UDDANNELSES-
PARATE
ELEVER
IKKE
UDDANNELSES-
PARATE
ELEVER
UDDANNELSES-
PARATE
ELEVER

IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
UDEN
MÅLRETTET INDSATS

IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
MED
MÅLRETTET INDSATS
10. KLASSE
UPV PROCESSEN
I 9. OG 10. KLASSE ER UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN
ENDELIG
EFTER
D. 15. JANUAR.
1. FEBRUAR
SKAL ELEVERNE VÆRE FÆRDIGE MED DERES UDDANNELSESPLAN
OG ANSØGNING I OPTAGELSE.DK
I TIDEN FRA SOMMERFERIEN - 1. DECEMBER 9.KL. ER
PROCESSEN STADIG I GANG
.
SENEST ULTIMO NOVEMBER
HAR LÆRERNE VURDERET DE SOCIALE OG PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER SAMT AFGIVET KARAKTERER.
DET ER DENNE KARAKTER, DE UNGE SØGER IND MED PÅ DERES UNGDOMSUDDANNELSE.
15. JANUAR OG 1. JUNI 8. KLASSEOG 15. JANUAR 9. KLASSE
VURDERER VEJLEDER.
SENEST
1. MARTS
SKAL ANSØGNINGERNE VÆRE SIGNERET OG SENDT AFSTED
ELEKTRONISK
FRA FØRSTE VURDERING 15. JANUAR I 8. KLASSE OG FREM TILBYDES ELEV
INDIVIDUEL VEJLEDNING.
FORÆLDRE, ELEVER, SKOLE OG VEJLEDER
IGANGSÆTTER EN MÅLRETTET INDSATS EFTER BEHOV.
DEN MÅLRETTEDE INDSATS
TAK FOR I DAG
VED FØRSTE SKOLE/HJEM-SAMTALE I TALESÆTTES BEKYMRINGER
NYE
FORUDSÆTNINGER
HVAD ER UPV?
VURDERINGSGRUNDLAG
Samarbejdsevne
, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
Respekt
, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
Tollerance
, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.
PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER
KARAKTERGENNEMSNIT
Motivation
for uddannelse og lyst til læring.
Selvstændighed
, herunder at eleven selv tager initiativ i opgaveløsninger.
Ansvarlighed
, herunder at eleven er forberedt til timerne.
Mødestabilitet
, herunder rettidighed og lavt fravær.
Valgparat
i forhold til de forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
SOCIALE FORUDSÆTNINGER
8. klasse
se særskilt skema
9. & 10. klasse
gennemsnit på 02 i dansk og mat til EUD/EUX
9. & 10. klasse
individuel vurdering til gymnasiale uddannelser
ELEV PERSPEKTIV
SAMFUNDSPERSPEKTIV
TIDLIGERE HJÆLP OG STØTTE
FÆRRE FRAFALD
HVORDAN ER DET GÅET?
8. KL. JANUAR
8. KL. JUNI
9. KL. JANUAR
KARAKTER 3,8
+ PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 4,8
+ PERSONLIGE
- SOCIALE
PARAT
KARAKTER 5,8
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
KARAKTER 6,4
+ PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 6,1
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
KARAKTER 5,3
- PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 2,8
IKKE
PARAT
- PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 2,8
- PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 3,4
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
IKKE
PARAT GYM
PARAT
EUD/EUX
"Det sker for at give skolen og vejledningen bedre forudsætninger for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate. Disse elever kan få en særlig skole- og vejledningsindsats, der skal støtte den i at blive parate til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse ved afsltningen af 9. klasse."
"For elever, der ikke opfylder alle tre kriterier for at være uddannelsesparat, foretager UU en helhedsvurderingf, hvorvidt eleven er uddannelsesparat.
UU vurderer både ud fra elevens faglige forudsætninger og skolens vurderinger af elevens personlige og sociale forudsætninger."
"UU og skolen sætter en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats i gang for at støtte eleven til at være uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. UU er ansvarlig for vejledningsdelen, skolens leder er ansvarlig for skoledelen. Der er tale om en fælles indsats, som skole og UU samarbejder om."
§17
Stk. 2. Som led i Ungdommens Uddannelsesvejlednings og skolens samarbejde om den målrettede indsats fra 8. klasse for ikke-uddannelsesparate elever
foretages løbende en vurdering af indsatsen frem til vurderingen i 9. eller 10. klasse.
Stk. 3.
Skolens leder kan for elever, der falder væsentligt i niveau i forhold til de nævnte kriterier i § 8-10, indstille til Ungdommens Uddannelsesvejledning,
at den pågældende elev ikke længere vurderes at opfylde kriterierne for at kunne vurderes uddannelsesparat.
Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat, vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolens leder, hvilken indsats der skal iværksættes
frem mod uddannelsesparathedsvurderingen i 9. eller 10. klasse.
EN VURDERING AF OM ELEVEN HAR FORUDSÆTNINGERNE FOR AT VÆLGE, PÅBEGYNDE OG GENNEMFØRE EN UNGDOMSUDDANNELSE.
HVIS ELEVEN VURDERES IKKE PARAT, ER DET EN MÅLRETTET SKOLE- OG VEJLEDNINGSINDSATS DER IGANGSÆTTES FOR AT ELEVEN BLIVER PARAT TIL UDGANGEN AF 9. ELLER 10. KLASSE.
HVORFOR EN VURDERING I 8. KLASSE?
UU FORETAGER PARATHEDSVURDERINGEN
MÅLRETTET SKOLE- OG VEJLEDNINGSINDSATS
LØBENDE VURDERING AF INDSATSEN
SKOLELEDERENS ANSVAR
SIKKERHEDSNETTET
HVIS MAN I 10 KLASSE FORTSAT IKKE ER UDDANNELSESPARAT,
TRÆDER SIKKERHEDSNETTET IND.

- PRODUKTIONSSKOLE
- KUU
- EGU
HVORDAN GØR MAN I PRAKSIS?
ELEV
LÆRER/SKOLE
UU
INDEN LÆRERNE KAN VURDERE PÅ INTRA, SKAL ELEVEN HAVE AFGIVET SIT ØNSKE I ELEVINTRA, MINUDDANNELSE ELLER MEBOOK
UDDANNELSESØNSKET ER TIL VEJLEDER
"ANDET "
ER
IKKE
EN MULIGHED!

NU SKAL I PRØVE
SUMMEPAUSE
"Folk var så negative omkring det, de opgiver bare håbet på dig, du er bare en tabt sag, så bliver man bare aldrig til noget."
FAGLIGE ADGANGSKRAV
8. KLASSE
8. KLASSE
9. KLASSE
EKSAMEN
OPTAGELSES-
PRØVE
EUD
EUX
STX
HTX
HHX
HF
4
4
4
4
4
02 I DAN
02 I MAT
DET FAGLIGE
NIVEAU
BEKRÆFTES
JA
5
5
5
DET FAGLIGE
NIVEAU
BEKRÆFTES
JA
DET FAGLIGE
NIVEAU
BEKRÆFTES
NEJ
Ca. 28% vurderet ikke uddannelsesparat i 8. kl. i januar 2017

Knap halvdelen af ikke-parate elever bliver uddannelsesparate fra 8.-9. klasse

UPV hænger tæt sammen med sociodemografi

Den enkelte skoles praksis har stor betydning for, hvor mange elever der ændrer status
EVALUERING FRA EVA
FAKTORER DER HAR BETYDNING FOR ELEVENS UPV
FAKTORER DER HAR BETYDNING FOR ELEVENS UDVIKLING FRA IKKE-PARAT TIL PARAT
EVALUERINGER FRA EVA
Forskelle fra kommune til kommune
Januar 2016 en spredning fra 16% til 44% i 8. kl. og fra 0% til 29% i 9. kl.
Skolens indsats har betydning for om elevernes ændrer status
De ambitiøse skoler flytter flest
Skoler med færrest elever med anden etnisk baggrund og lavest andel af forældre med højst grundskolen flytter flest
UPV I MINUDDANNELSE
UPV I MEEBOOK
VÆLG HOLD/KLASSE DERNÆST ÅRS-/ELEVPLAN
VÆLG ELEVPLANER/STATUS
VÆLG ELEV
KLIK PÅ DE 4 STRERGER, DERNÆST PÅ UPV
VURDER ELEV
FORLØBET FRA 8. - 9. KLASSE (10.)
DECEMBER 8. KL.
SKOLEN VURDERER
ELEVERNES
FORUDSÆTNINGER
JANUAR 8. KL.
DE ELEVER DER VURDERES FORELØBIG IKKE PARATE, TILBYDES HJÆLP OG STØTTE TIL AT NÅ DERES MÅL
FRA JAN-JUNI 8. KL.
ELEVERNE TILBYDES VEJLED-
NING OG PROCESSEN
VURDERES LØBENDE
DECEMBER 9. KL.
FRA AUG - DEC 9. KL.
ELEVERNE TILBYDES VEJLEDNING OG PROCESSEN VURDERES LØBENDE
SKOLEN VURDERER
ELEVERNES
FORUDSÆTNINGER
JANUAR 9. KL.
UU LAVER DEN
ENDELIGE
VURDERING
FEBRUAR 9. KL.
ELEVERNES LAVER
DERES ANSØGNING
FÆRDIG
MARTS 9. KL.
ANSØGNINGEN
SENDES ELESKTRONISK
OPTAGELSESPRØVER
APRIL/MAJ ELLER JUNI
MARTS - JUNI 9. KL.
VED BEHOV FORSTSÆTTES DEN MÅLRETTEDE INDSATS
MAJ 8. KL.
SKOLEN VURDERER
ELEVERNE IGEN
SUMMEPAUSE
Full transcript