Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Identiteitsontwikkeling bij adolecenten

Bas, Wouter en Charlotte
by

Charlotte Broeder

on 13 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Identiteitsontwikkeling bij adolecenten

Opzoek naar mijn ik Mijn persoonlijkheid Mijn intelligentie Mijn seksualiteit Piaget Equilibratieproces Assimilatie Accommodatie Invloed van omgeving Fysische, materiële ervaringen Mathematische, logische ervaringen Sociale ervaringen Ontwikkeling van denken Fase 1: De sensomotorische fase (0-1,5) Fase 2: De preoperationele fase (1,5-7) Fase 3: De conctreer operationele fase (7-12) Fase 4: De formeel operationele fase (12>) Hypothetisch-deductief denken Combinatoir logisch denken Problemen oplossen met meer factoren Sociale cognitie Als dit..... dan dat Sociale omgang van mensen onder elkaar Gedragscodes Hanteren van een tweede systeem van symbolen Flexibel denken Beeldspraak en dubbelzinnigheid Imaginair publiek Persoonlijke fabel Zwart-Wit denken Morele ontwikkeling Ethiek Normen en gewoontes Ik-cultuur Wij-cultuur Moreel oordelen Kohlberg A. Preconventioneel niveau Straf en gehoorzaam Voor wat hoort wat B. Conventioneel niveau Aardig gevonden willen worden Recht en orde C. Postconventioneel niveua Maatschappelijke normen en waarden Gewetensbeslissing Leerlingen motiveren Persoonlijkheid Er is geen algemeen geaccepteerde omschrijving. Identiteit . Zelfreflectie en zelfontwikkeling Begeleiden van een positieve ontwikkeling Adolescenten staan voor de taak hun nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen in relatie tot de omgeving. Verwerven van het gevoel van identiteit Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik zijn? Wisselende stemmingen Het schema van de menselijke levensloop Acht (vaste) ontwikkelfase in de levensloop van de mens Uit iedere ontwikkelcrises komt een bouwsteen voort die de identiteitsvorming ondersteunt. Hoop Wilskracht Doel-
gerichtheid Bekwaam-
heid Trouw Liefde Zorg Wijsheid hoop, wilskracht,
doelgerichtheid
bekwaamheid liefde, zorg
wijsheid Identiteit tegen
identiteitsverwarring De adolescentiefase nader bekeken Foreclosure * ouders, religie, traditie of gevestigde orde zijn bepalend. (geen tegenslag)
Moratorium ** uitstellen van plichten van de volwassenheid. (zoekende)
Identiteitsverwarring * overspoeld door ingrijpende ervaringen. (spoor bijster)
Negatieve identiteit niet kunnen voldoen aan eigen -en/of ouders- ideaalbeeld. (vervallen)
Kuntsmatige identiteit zekerheid van een groepslidmaatschap. (bijbehorende gevoel identiteit)
Identity achievement ** eigen keuzes op grond van experimenteerervaringen. (soepel) De betekenis van de maatschappelijke-ethische context Iedere leerling is op de eerste plaats een persoon.
Een persoon met een naam die onderwijs volgt. Het ethisch bewust zijn verschilt van persoon tot persoon.

Bellangstelling en respect voor ethische verschillen is uiterst belangrijk voor het gevoel van herkenning en erkenning. De betekenis van het gezin Opgevoed volgens de waarde en normen van de ouders.
'Ik-cultuur' 'wij-cultuur' Afhankelijk van ouders Materieel
Emotioneel
Ideologisch
Gedragsmatig Jonge derde generatie allochtoon gevoelig voor zendingsgedrag
Zoekende naar identiteit
Nederlandse nationaliteit
Verwijten nieuwe thuisland onvoldoende respect te tonen voor hun etnische achtergrond
Koesteren hierdoor belangstelling voor conflicten in Midden-Oosten
Vinden houvast in radicaal-islamitische geloofsbeleving
Boosheid en kwetsbaarheid maken hen tot makkelijke prooi voor de jihad Veranderingen relatie ouder en adolescent Zelfstandigheidsdrang
Los maken van ouders Sociale omgeving en Identiteitontwikkeling Opvoedingsstijlen Omgang, verzorging, regels hanteren, ruimte geven, ruzie maken, emotionele ondersteuning. Controle uitoefenen en betrokkenheid Betrokkenheid hoog laag hoog laag Controle uitoefenen Democratische stijl Autoritaire stijl Onverschillige stijl Toegeeflijke stijl betrokkenheid
structuur bieden
open communicerend
rechten en plichten hanteren bestraffen
regels opleggen
veel plichten en weinig rechten betrokkenheid
open communicerend afstandelijk
verwaarlozend Betekenis van leeftijdgenoten Peergroep: intensieve onderlinge contact tussen leeftijdsgenoten.

Vriendschap: soort zoekt soort principe.
Jongensgroepen zijn stabieler van samenstelling dan meisjesgroepen. Leerlingbegeleiding Hoe stimulerend inwerken op vier aspecten in de ontwikkeling Het besef van continuïteit

Het besef van herkenning en erkenning

Het besef van vrijheid in afhankelijkheid

Het besef van een zinvolle toekomst Bewust worden van voorkeuren en eigenschappen Besef van continuïteit, omgang Speelruimte en ongeschreven regels Zelfontplooiing, arbeid en inkomen, keuzestijl Keuzestijl De logisch-planmatige keuzestijl
De intuïtieve keuzestijl
De impulsieve keuzestijl
De uitstellende keuzestijl
De emotionele keuzestijl
De meegaande keuzestijl Denken over het eigen denken RET Rationeel emotieve therapie A Gebeurtenis A Gebeurtenis
B Irrationele gedachten B1 Rationele gedachten
C Ongewenst gevoel C1 Gewenst gevoel
D Ongewent gedrag D1 Gewenst gedrag Ik - Wij cultuur A. 1. straf vermijden
2. beloond worden
B. 1. "ze" je anders niet mogen
2. je anders last krijgt met de authoriteiten
C. 1. je het verplicht met aan de gemeenschap
2. om zelfveroordeling te vermijden 'Activering' en 'bevestiging' Erikson Belang van goede omgang met leerlingen uit migrantengezinnen. unieke persoon
Full transcript