Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

No description
by

Martin Crabo

on 19 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

VÄLFÄRDSSAMHÄLLET
Välfärdssamhällets historiska bakgrund
Familjen och släktens ansvar

Kyrkans ansvar

Statens och kommunens ansvar
Tre välfärdsmodeller
Socialdemokratisk

Liberal

Konservativ
Barnbidrag, föräldrapenning
Sjukpenning, arbetslöshetsersättning
Studiehjälp, studimedel
Din uppgift är...
Otto von Bismarck
Hur finansieras allt?
Skatter

Arbetsgivaravgifter

Avgifter
Har vi råd?
Från vaggan till graven
Alla medborgare har en del av välfärden
Ideologisk koppling?
Liberalism?

Konservatism?

Socialism?
Socialförsäkringar
Generella

Behovsprövade

Kompensatoriska
Vad är välfärd?
http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/52/d77636b2.pdf
Utan att behöva vara beroende av släkt, vänner, banken...
s. 274
Under momentet kan du lära dig
vad man menar med välfärd
den historiska bakgrunden
modeller för välfärd
det svenska välfärdssamhället
finansiering
problem och möjligheter
Den socialdemokratiska modellen
• Stat och kommun har hand om det mesta av
välfärdssystemets olika delar
• Alla medborgare i landet omfattas av välfärdssystemet
• Oftast ingen behovsprövning
Den liberala välfärdsmodellen
• Grundtrygghet
• Låga ersättningar
• Ofta behövs kompletterande lösningar
Den konservativa modellen
• Företag och familj har viktiga roller
• Välfärdssystemet oftast kopplat till anställning
• Välfärdssystemet sköts och finansieras genom
samarbete stat-arbetsgivare-anställd
Poängen med detta:
1. Skam
2. Finansiering
Hemtjänst, pension
Ta först till dig av informationen i kapitlet "Välfärdsamhället" s 271 - 286
Vad kostar välfärden? Vad får vi?
Besvara frågorna 1 - 12 på s. 286. Lämna in dina svar senast nästa lektion
Välfärd är ett mått på hur människor lever.
När det är välfärd har människor pengar
så att de klarar sig. Människor är friska.
Många har jobb, bra arbetsmiljö
och goda vänner.
Den som är sjuk, arbetslös eller har ett funktionshinder får hjälp av samhället.
Människor kan bestämma över sina liv.
Motsatsen till välfärd brukar kallas ofärd.
Då är fler människor fattiga.
Samhället ger mindre hjälp till dem som behöver.
Fler människor tycker att de inte kan bestämma över sina liv
Full transcript