Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Drømmen om det gode liv / Udvandringen til Amerika i 1800-ta

No description
by

Mike Friis Østergaard

on 1 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Drømmen om det gode liv / Udvandringen til Amerika i 1800-ta

Drømmen om det gode liv
Udvandringen til Amerika i 1800-tallet
Den franske revolution 1789
Den danske grundlov 1849
Krigen i 1864
Arbejderbevægelsen og Slaget på Fælleden (slut 1800)
Sidste års emner
Drømmen om det gode liv / udvandringen til Amerika
USA's historie
Krisen i 30'erne og Danmark besat (2. Verdenskrig)
Prøve-eksamen
Planen for dette skoleår
Diskutér med din sidemand og nedskriv i dit hæfte fem behov, som du mener er de vigtigste at få dækket i livet, hvis det skal være godt (10 minutter)
Hvad er et godt liv?
Maslows behovspyramide
Hvordan skal 'pyramiden' læses?

Hvilke kategorier tilhører jeres fem behov?
Mennesket har altid flyttet sig for at få sine behov dækket
- Nogle gange frivilligt - andre gange af nød og tvang
Kan I komme i tanke om mennesker, der på den ene eller anden måde er flyttet fra et sted til et andet? (fra by til by, land til land eller kontinent til kontinent)

Hvad var/er grunden til, at disse mennesker flytter fra et sted til et andet?
Vi skal lære nogle nye begreber
Hvad betyder emigration?

Hvad betyder immigration?

Hvad er en push-faktor?

Hvad er en pull-faktor?
USA - En supermagt skabt på et fundament af migranter
Hvorfor udvandrede hele 170.000 danskere til Amerika i perioden 1870-1900, når der i dag kun udvandrer cirka 500 danskere til USA om året?
Spørgsmål til side 13-16 i Historie 8


Kapitel: En ny verdensmagt bliver til


Hvor meget vidste folk på forhånd om Amerika, før de udvandrede dertil i 1800-tallet?

'Indianere' er navnet på den oprindelige befolkning i USA , men hvilke andre folk flyttede eller blev tvunget til Amerika og var med til at skabe USA?
Kapitel: Koloniseringen af Nordamerika
Hvad sker der i koloniseringens 4. fase? (side 16)
Push eller Pull-faktor?
Vi skal nu se et klip fra TV2 Lorry, hvor en historiker fortæller om udvandringen til Amerika.
Imens I ser klippet skal I nedskrive så mange push- og pull-faktorer som muligt, udfra det han fortæller.

Push-faktorer: Hvad får folk til at rejse væk fra Danmark (emigrere)?

Pull-faktorer: Hvad lokker dem til at immigrere til Amerika?


http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2013/11/22?video_id=85246
Kildearbejde
http://www.historie.gyldendal.dk/Indgange/kildekursus/Kildekritisk%20model.aspx
Analyse af kilder fra Historie 8
Gruppe 1: Kilde 2 s. 19
Gruppe 2: Kilde 3 s. 19
Gruppe 3: Kilde 4 s. 20
Gruppe 4: The Homestead Act s. 16
Gruppe 5: Den gule boks s. 16
Gruppe 6: Foraarsstudier s. 20
Gruppe 7: De uønskede. Link: http://historie3-9.gyldendal.dk/~/media/ibog%20landingpages/HISTORIE/Historie%208%20kopisider.ashx
Gruppe 1: Alexander, Michelle, Muskan, Songül
Gruppe 2: Kasper, Botan, Geanina
Gruppe 3: Martin, Signe, Sebastian
Gruppe 4: Andrei, Vladi, Rasmus B., Sarah
Gruppe 5: Lærke, Rasmus T.,Christian
Gruppe 6: Kia, Amisha, Eske, Zuha
Gruppe 7: Amine, Jeppe, Mohammed
Opgaveformulering
1. Besvar relevante spørgsmål fra kildeanalysemodellen omkring jeres kilde
2. Nedskriv jeres svar
3. Når I er færdige, så deles jeres analyse med de to grupper, der kommer efter jer, og de giver skriftlig feedback på den
4. I får analyserne tilbage og bruger feedbacken til at gøre den endnu skarpere
5. Mike samler de endelige analyser og printer et lille kildeanalyse hæfte til alle
Hvad kan en kilde fortælle os om historien?

Og hvad kan den ikke fortælle?

Kildekritik er et meget vigtigt redskab i historie-faget

Hjemme skidt, Ude bedre
Læs side 17 til og med 21 i Historie 8 - spring dog kilde 3 og kilde 4 over.

Tag noter til det du læser og nedskriv dine svar på følgende spørgsmål:

Hvorfor udvandrede familien Petersen?
Hvorfor kender vi i dag familien Petersens historie?
Hvilken push-effekt var der i Danmark i slutningen af 1800-tallet?
Hvem udvandrede typisk?
Hvordan var arbejdsforholdene i byerne?
Hvordan var muligheden for at få sin egen jord i Danmark?
Hvilke pull-faktorer trak danskere mod Amerika?
Hvad handlede familien Petersens store beslutning om?
Hvem fortalte de kommende udvandrere om mulighederne i Amerika? Og hvorfor?
Spørgsmål til delemne 2 'Den Lange Rejse' i Historie 8
Besvar følgende spørgsmål til delemne 2 imens du læser. Skriv ned i dit hæfte.

Hvor meget var en typisk dansk udvandrer vant til at rejse i slutningen af 1800-tallet?
Hvad var med til at afgøre, hvor udvandrerne rejste hen?
Hvilken type skib rejste udvandrerne med i de tidlige udvandringsår?
Hvilken type skib blev opfundet senere?
Hvordan var det at rejse med de to typer skibe? (Se også billedteksten på side 23)
Hvilke byer sejlede danske udvandrere fra og til?
Hvordan kom folk fra provinsen (yderområderne i Danmark) til disse byer?
Hvor mange procent af de danske udvandrere tog til Amerika i slutningen af 1800-tallet? (Se den røde boks på side 24)
Besvar spørgsmålene til kilderne på side 26
Læs delemne 3 'Fra Udvandrer til Indvandrer' i Historie 8 og lav dine egne spørgsmål til teksten
Øvelse i faglig læsning:

1. Introduktion til VØL-skema og tjekliste

2. Se på overskrifter og billeder i Delemne 3. Vent med at læse brødteksten!

Hvad tror I, at delemnet handler om? Ved I noget om emnet i forvejen? Lav et mindmap og skriv jeres svar under V i VØL-skemaet

Hvilke spørgsmål ønsker I at få besvaret om emnet? (Skriv spørgsmålene under Ø)

3. Læs hele teksten fra side 27 til 30. Både brødtekst, billedtekster og kilder.

Nedskriv løbende den nye viden, som I får ved at læse, under L.

4. Kan I med jeres nye viden besvare spørgsmålene under Ø? Tilføj nye spørgsmål under Ø, som I mener, at man skal kunne svare på for at forstå det vigtigste indhold i Delemne 3.

Brug eventuelt Mikes spørgsmål til Delemne 2 som inspiration.

5. Svar på spørgsmålene til kilderne på side 31, når I er færdige.

Grupper til opgave om faglig læsning af deleemne 3
Gruppe 1: Marvin, Rashad, Ronja & Emelie

Gruppe 2: Thomas, Jens A., Ayse og Ashweena

Gruppe 3: Andreas, Svetli, Emil & Shevin

Gruppe 4: Bertram, Oscar & Sonja

Gruppe 5: Lars, Mathias & Berfin S.

Gruppe 6: Alp, Shahab & Berfin D.

Gruppe 7: Kristoffer, Sigurd & Nanna

Gruppe 8: Marcel, Ilhan & Jasmin
Grupper til opgave om faglig læsning af deleemne 3
Gruppe 1: Muskan, Amine & Songül

Gruppe 2: Christian, Rasmus T., Rasmus B. & Eske

Gruppe 3: Alexander, Kasper & Vladi

Gruppe 4: Botan, Martin & Mohammed

Gruppe 5: Signe, Lærke & Jeppe

Gruppe 6: Geanina, Zuha & Sarah

Gruppe 7: Michelle, Kia, Sebastian & Andrei
Historie-stafet
Fremgangsmåde:

I er 3 (maks 4) sammen

To starter i basen (Elev 1 & 2). Én går i grupperummet (Elev 3)

Én i basen (2) trækker et spørgsmål og går/løber ned til grupperummet. Her finder man sin gruppemakker (3) og finder sammen svaret på spørgsmålet i Historie 8. Når svaret er fundet og noter skrevet i hæftet går/løber 3 tilbage til basen og 2 bliver i grupperummet.

I basen fortæller 3 svaret på spørgsmålet til 1 og 1 trækker et nyt spørgsmål og går/løber mod grupperummet for at finde svaret sammen med 2.

3 skriver svaret på det første spørgsmål ind på Ipad'en (google docs) indtil 2 vender tilbage til basen med et nyt svar, som skal fortælles og skrives ind på Ipaden.

Sådan fortsætter I indtil alle 10 spørgsmål er besvaret. Jeres besvarelser i Google Docs deles med mike5360lyngholm@gmail.com
Full transcript