Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kasaysayan ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kasaysayan ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas

Kasaysayan ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas
Panahon ng mga Amerikano
Dito pinayagang makapag-aral ang mga kababaihan at mahihirap na mga Pilipino. Nagkaroon din ng mga pribado at publikong paaralan na hindi pag-aari ng simbahan
Panahon ng Hapon
Panahon ng Kastila
Ang unang naging guro noong nasakop tayo ng Kastila ay ang mga misyonerong pari.
Sinaunang Pilipino
Ang malawak na kaalaman ng mga unang Pilipino ay hango sa edukasyong di-pormal. Di-pormal sapagkat walang istruktura ng pormal na edukasyon na alam natin ngayon. Walang paaralang pinapasukan at mga asignaturang pinag-aaralan. Gayunpaman, mataas ang antas ng marunong bumasa at sumulat sa mga sinaunang Pilipino.
Bago pa man dumating ang mga Espanyol ay mayroon nang edukasyon ang ating mga ninuno. Ang mga bata, lalaki man o babae ay nag-aaral sa sarili nilang tahanan kasama ang kanilang mga magulang bilang kanilang mga guro. Sila ay tinuturuang magbasa, magsulat, magbilang at manampalataya. Hindi lamang mga araling pang-akademiko ang itinutiro sa kanila.
4. Ang mga lalaki ay tinuturuang maging mandirigma, mangangaso, mangingisda at magsasaka . Tinuturuan din sila ng mga kaalamang nauukol sa pagmimina, paggawa ng sasakyang-dagat, at pagiging platero.
Ang mga babae nama’y sinasanay sa mga kaalamang ukol sa pagluluto, pananahi, paghahabi, at paghahayupan. Paghahanda ito sa kanilang pagiging maybahay at mabuting asawa sa hinaharap.

Mayroon ding sinaunang alpabeto ang mga Pilipino. Alibata ang tawag dito na binubuo na labimpitong (17) titik. -3 patinig at 14 na katinig. Ngunit ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, Baybayin ang tamang tawag dito. Sa pagsulat naman ay simple lamang ang kanilang ginagamit gaya ng dulo ng kutsilyo at matutulis na bakal na tinatawag na sipol. Katas ng halaman ang kanilang ginagamit na tinta at sa mga dahon, balat ng punongkahoy, at biyas ng kawayan sila sumusulat.
Ang unang pagtuturo ay nangyari sa Cebu noong taong 1565. Tinuruan nila ang mga bata ng magsulat, bumasa, magkuwento at tumugtog ng instrumento.
Ang mga Pilipinong nakapagtapos noon ay tinawag na Ilustrdo o alta-sosyedad ng lipunan. Napukaw sa isip at puso nila ang kaisipang nasyonalismo.
Noong panahon ng Kastila lubos na pinalaganap ang Katolisismo. Pilit na ipinasaulo sa mga mag-aaral ang mga dasal na kinainisan ng marami
Unang naitayo ang Colegio de Manila noong 1589 ngayon ay Colegio de San Ignacio sinundan ito ng Colegio de San Ildefonso noong 1595 at Colegio de San Jose nooong 1601
Layunin ng mga Amerikano na palaganapin ang demokrasya, ituro ang wikang Ingles, at ikalat ang kulturang Amerikano
Thomasites, ang tawag sa mga unang guro na ipinadala sa Pilipinas. 600 na Thomasites ang dumating noong Agosto 23, 1901 sakay ng barkong SS Thomas.
Layunin nila ang pagpapalaganap ng kulturang Pilipino, pagtuturo ng Edukasyong Bokasyonal at Elementarya, pagpapalaganap ng Niponggo, pagtataguyod ng pagmamahal sa paggawa.
Tanging ang Military Order No. 2 ang naging kontribusyon nila sa edukasyon kung saan nilikha ang Commisssion of Education Health and Public Wellfare, kung saan layunin nitong supilin ang usaping kaunlarin at mga pagtataguyod ng salitang Niponggo. Mas naging pokus nila ang pamamahala at pagsakopsa ating bansa kaya ito lamang ang ambag nila sa ating edukasyon
Panahon ng Kalayaan
Nagkaroon ng mga suliranin sa mga gusaling pampaaralan gayundin sa mga kinakailangang kagamitan dito
Ipinatayo ni Gng. Imelda Romualdez Marcos ang Cultural Center of the Philippines, Folks Arts Theater at Metropolitan Theater
Ipinagpatuloy ang maka-Amerikanong sistema ng edukasyon. Itinuro pa rin ang mga kaisipang pangdemokrassya at Ingles pa rin ang wikang panturo
Inilunsad ang "study now, pay later. Layunin nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na makapagpatuloy ng pag-aaral. Marami rin mag-aaral ang nabigyan ng scholarship.
Itinakda ang paggaamit ng wika ng pook bilang wikang panturo sa Baitang I at II.
Edukasyon Ngayon
Mga high tech gadgets na ang ginagamit ng mga estudyante sa paaralan.
May problema pa rin sa silid-aralan lalong lalo na sa pampublikong paaralan.
Maliit ang sahod na natatanggap ng mga guro
K-12 ang pinakamalaking pagbabago sa sistema ng paaralan
Ang mga batang papasok ay kailangang marunong ng magsulat at magbasa sapagkat hindi na natanggap ang mga elementary schools ng mga estudyanteng hindi nagkinder.
Ang "6" (sa K-6-4-2), katulad ng dati anim na taon pa rin sa Elementarya. May apat na taon sa "Junior High School", Grade 7-10. Samantalang may dalawang taon naman sa "Senior High School", Grade 11-12.
THE END
Prepared by:
KRYSTEL D. ANGULO
Full transcript