Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHSO2V:9 Källor och källkritik

No description
by

Niclas Runebou

on 10 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHSO2V:9 Källor och källkritik

Källor
Källor
Från tiden
Om tiden
(Primärkällor)
(Sekundärkällor)
Minnen
Intervju
Man kan prata med folk om hur det var förr
Man kan titta på saker från förr
Man kan läsa texter från förr
Skriftliga källor
Brev
Krönikor
Saker
Byggnader
Artefakter
Litteratur
Sånger
Filmer
Skildringar
...utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Historiebruk
Händelser i verkligheten
Spår av händelser i verkligheten
Vårt vetande om händelser i verkligheten
Källor
Tolkning
Perspektiv
Källkritik
Drivande orsak
Tolkande mönster
Händelse
Viktigt att skilja
Historiebruk
Ofta inte en fråga om fakta-lögn
Snarare en fråga om signifikans
Vad är användbart i vår situation?
Vem representerar han?
Vem är motståndaren?
?
Eleven gör... enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Källor och källkritik
Källor
Från tiden
Om tiden
(Primärkällor)
(Sekundärkällor)
Minnen
Intervju
Man kan prata med folk om hur det var förr
Man kan titta på saker från förr
Man kan läsa texter från förr
Skriftliga källor
Brev
Krönikor
Saker
Byggnader
Artefakter
Litteratur
Sånger
Filmer
Skildringar
...utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Vilka har vi från forntiden?
Förhistoria
Historisk
händelse
Nutida
kunskap
Källa
Tillkomst
Kvarleveaspekt
Berättande aspekt
Beskriver en verklighet
Artefakt
Text
Muntlig
Författare
Syfte
Genre
Äkthet
Situation
Närhet i tid
Händelse
Källa 1
Källa 2
10 år
80 år
Beroende
Händelse
Tendens
Händelse
Intressen
Lögn
Urval
av fakta
Tolkning
av fakta
Presentation
av fakta
Rimlighet
Stämmer det med det vi redan vet?
Självkritik
1907
Ynglingatal
900
27/7 1361
Hellqvist 1881
Den guthilandiske cronica från 1633
40
Skägg
Jude
Utslaget hår
Hjälm
Tax
Tyska byggnader
Förtryck
Frihet och rättvisa
Gestaltning
Inlevelse
Berättelsefunktioner
Underhållning
Förklaring
Legitimering
Normering
Mobilisering
Passivisering
BRA
DÅLIGT
Dåtid
Nutid
Framtid
Orsaksförklaring
Handlingsprogram
Negativ
modell
Det har blivit bättre
Negativ
modell
BRA
DÅLIGT
Dåtid
Nutid
Framtid
Orsaksförklaring
Handlingsprogram
Förebild
Modell
Allt är inte bra nu
Förebild
Modell
Narrativ
Rollmötesspel
En situation
Ett historiskt problem med alternativ
Olika perspektiv
Rolltagning
Ger inlevelse
och perspektiv
Plats
Fiktiv
Problem
En fråga att ta ställning till
Person
Kan utforskas
Lärandet i "hällristningskonferens"
Hur hällristningar ser ut
Det finns inga texter som förklarar vad bilderna betyder
De ristades på bronsåldern
När man inte vet vad bilder står för, måste man försöka
tolka
bilderna.
Tolka
- att på goda grunder försöka gissa.
När man
tolkar

tar man ett
perspektiv
, man försöker förstå något ur en viss synvinkel, ur ett visst sätt att förstå.
Att kunna
tolka
bilder utifrån ett visst
perspektiv
.
Vad är det som är specifikt för den här lärkontexten?
Vad är det för generell kunskap man kan få med sig från den här kontexten?
Hur visar man att man har förstått?
Att kunna gissa betydelser, utifrån ett visst sätt att förstå
Metoden i "hällristningskonferensen"
De dramaturgiska grundkomponenterna
Att ta med eleverna till
en berättelsevärld
Att eleverna får
ta en roll
Att ställa eleverna inför
ett autentiskt problem
Plats
Person
Problem
Att inte styra utfallet, utan låta eleverna fritt agera i rollen.
Autonomi
Att ge eleverna
redskapen
för att klara uppgiften
Redskap
Att (bedöma och) handleda i utförandet om det behövs.
Förmåga
De spelrelaterade komponenterna
Pedagogiska begrepp
Spelifierad metod
Historiska
Andra
Historisk
Vardagslivets händelser
Historiska händelser
Samhällets organisation
Mytologiska gestalter
Religiösa ritualer
Himlavalvet
Astronomiska fenomen
Årstider - kalender
Jordbruk och jakt
Yrkesgrupper
Perspektiv
Tolkning
Kunna göra
Känna till
Förstå
Sensmoral
Man berättar en historia utifrån det man vill ha sagt
Urval
Samband
Innebörd
Rät linje
Stor fråga:
Läroplanen:
Didaktiska idéer
Allt vi vet har vi från
källor
Elever kan tränas i att vara
medvetna
om det
De kan också tränas i
källktitiska
perspektiv
Nätet
möjliggör källkritik
Därför måste en lärare kunna:
Värdera källor
Hitta bra övningar
Visa ett bra nätbeteende
Hur forntiden kan iakttas
Aktuella samhällsfrågor
Metoder för att söka information
Hur kan vi veta vad som verkligen har hänt?
Storyboard
Per-Albin Hansson var statsminister i Sverige under andra världskriget. Han sa i ett tal innan kriget att ”... vår beredskap är god”. Detta tolkas ofta som att han syftar på den militära beredskapen, men var det det han menade?
I slutet av 1980-talet fick den dåvarande statsministern Olof Palme frågan: ”Vad kostar en liter mjölk?” Han kunde inte svara på det. Det finns de som menar att hans reaktion var svaret ”Det hade jag ingen aaaning om”.
Källkritik
är en metod som har sin utgångspunkt i historieforskningen och som innebär att du systematiskt granskar källor och bedömer deras trovärdighet.
Inom källkritiken värderas källor enligt en hierarkisk ordning:

Primärkälla.
En primärkälla har inte filtreras genom en tolkning eller utvärdering. Enkelt uttryck kan man säga att en primärkälla är den första publiceringen av ett resultat. Det är viktigt att vara medveten om att även primärkällor behöver granskas och att du bör förhålla dig kritisk till dem.

Sekundärkälla
. Med sekundärkälla menas att den återger något som den ursprungliga källan förmedlat.

Tredjepartskälla
. En tredjepartskälla återger det som en sekundärkälla har meddelat.
Vilka ­andra webbplatser eller webbsidor länkar till den sajt du undersöker?
En källa
är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är genom källor som vi hämtar information om något.
Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer:

Skriftliga.
Text i alla dess former, till exempel en tryckt Internetguide.

Muntliga
. Intervjuer och vittnesmål, till exempel ett radioprogram.

Materiella.
Fysiska ting som bär vittnesbörd om skeenden, till exempel en runsten.
I korthet handlar källkritik om att besvara en serie frågor för att bilda dig en egen uppfattning om en källas trovärdighet. I det arbetet försöker du även att hitta källornas syfte och ursprung.
”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm.

Allt fler borstar tänderna med färgad tandkräm visar en rundringning.

Experter anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer.

Detta har dock folktandvården velat hålla tyst om, uppger initierade källor.

När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm.”

Det här är en text som vi kan läsa på en sajt eller i en tidning.
På ett par ställen i texten finns det anledning att ha ett vaksamt öga.
Kan du identifiera de ställena? Hur många är de?
Vem ligger bakom undersökningen?
Hur gick undersökningen till?
Vad är syftet med den?
Hur många är allt fler?
Hur många har man ringt till?
Vilka experter då, finns det andra experter som tycker annorlunda?
Varför får vi inte veta källorna?
Hur många ska reagera för att det ska räknas som folkstorm?
Vittne
Stillbilder
Vittne
Expert
Artiklar och grafer
Musik:
www.incompetech.com, www.malbertsmelodier.se.

Ljudeffekter: www.findsounds.com.
Stillbilder
Vittne - fråga
Symbol
I din vardag använder du medvetet eller omedvetet olika sorters källor för att skapa dig en uppfattning om fakta och händelser.
Det vanligaste är att vi först tar del av information från olika
sekundär­källor
eller
tredjepartskällor
, värderar informationen, för att utifrån dessa eventuellt leta efter informationens ursprung och om det är intressant försöker hitta en
primärkälla
.
Undersök källan
Vem står bakom källan?
Varför är källan skapad?
Är det en myndighet?
Är det en organisation?
Är det ett företag?
Är det en privatperson?
Är det någon som behärskar ämnet?
Är det någon du litar på?
Är det för att informera?
Är det för att presentera fakta?
Är det för övertyga dig om något?
Är det för att påverka en opinion?
Är det för att sälja en produkt eller tjänst till dig?
Är det för att underhålla dig?
Utvärdera en webbplats
Vem är avsändaren?
Finns det en informations- eller kontaktsida som berättar vem eller vilka som står bakom sajten?
Finns det andra uppgifter om vem som är avsändare?
Hur värderar du kunskaperna du får om avsändaren?
Hur påverkar det innehållet?
Vem har skapat sajten?
Är det en myndighet, en privatperson, ett lärosäte, en organisation, ett företag?
Vilken betydelse har det för hur du värderar innehållet?
Hur påverkas innehållet av vilken sorts webbplats det är?
Vilket är syftet med webbplatsen?
Vill den inform­era? Presentera fakta?
Propagera för en åsikt?
Sälja något?
Underhålla?
Har den flera olika syften?
Är sajten reklamfinansierad eller inte?
Vilken är målgruppen?
Är innehållet komplicerat eller lätt att förstå?
Är texterna välskrivna eller dåligt översatta?
Stämmer angivna fakta?
Hänvisas det till källor?
Finns det något datum som visar när den uppdaterades senast?
Fungerar länkarna?

Kan du få informationen från andra ställen?
Internetstiftelsen i Sverige
Internetstiftelsen i Sverige
Allmänt vetande
Vinklingar
All information är vinklad i någon mån, skulle man kunna hävda. Även råa data kan genom att vinklas på ett visst sätt förmedla ett visst budskap beroende på hur de presenteras.
Låta även läroboken vara ett material
Vinkla
Hårdvinkla
Fokusera en del
Överdriva vissa saker
Utelämna vissa fakta
Fokusera detaljer, som gör helheten overklig
Spela på känslor
Musik
Klippning
Vanliga människor
Experter
Konspirationer (döljer)
Överföring
Artiklar hopas
Ledande frågor
Andra frågor
Från en hemsida med den här loggan
Flera källor?
Hur vet vi?
När Marie-Antoinette fick höra att bönderna svalt sa hon; "låt dem äta bakelser"
På 1960- och 1970-talet fanns det feminister som brände sina behåar i protest
Socialstyrelsen rekommenderade oss att äta 6-8 skivor bröd om dagen
Den danske kungen Kristian II kallades för Kristian den gode av danskarna
På medeltiden trodde alla att jorden var platt
Badkarsvirvelns riktning beror på vilket halvklot man står på
Ättestupa är ett brant stup där åldringar under nordisk forntid kastade sig, eller blev kastade, mot sin död
Bermudatriangeln är särskilt olycksdrabbad
Humlor kan enligt fysikens lagar inte flyga
Inuiter har många fler ord för snö än andra
Vi använder bara 10 % av vår hjärna
Faktoider
Nätet erbjuder också möjligheter att kontrollera
Föreställningar som hålls för sanna, men som i själva verket är felaktiga.
På stenåldern bodde människor i grottor
När vikingarna skulle slåss drack de mjöd med flugsvamp vilket gjorde att de greps av bärsärkaraseri
Gutenberg uppfann boktryckarkonsten
Newton insåg principen för gravitationen efter att ha fått ett äpple i huvudet
Jonas Alströmer var den förste som odlade potatis i Sverige
Den första flygningen över Atlanten gjordes av Charles Lindbergh
Man får stjäla musik så länge man håller sig till högst fyra takter
Faktum
"något som liknar"
Kan det finnas någon som har/hade ett intresse av att denna händelse presenteras på ett visst sätt?
Nikita Chrusjtjov var Sovjetunionens ledare mellan 1953 och 1964. I januari 1960 deltog han i ett möte i FN:s generalförsamling i New York. Under mötet blev han upprörd, tog av sig sin sko och dunkade den i bordet. Eller var det verkligen det han gjorde?
Kan vi ta reda på om detta har hänt?
Syndabock
Skador
Hot
Musik
Ljud
Utomhus
inomhus
Böcker
Full transcript