Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2014-2015

No description
by

Beschieru Vadim

on 12 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RAPORT DE AUTOEVALUARE 2014-2015

pentru conferirea gradului didactic doi (II)
RAPORT
de
AUTOEVALUARE

3. Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale
Tema de cercetare:
Utilizarea TIC în formarea competențelor la biologie și geografie
5. Direcții de perspectivă
4. Rezultatele elevilor
BESCHIERU CRISTINA

profesoară de geografie și biologie
2014-2015
DATE GENERALE:
Experiența profesională:
Sînt angajată în calitate de profesoară de geografie și biologie din 15. 08. 2011 pînă în prezent la I.P. Gimnaziul Frăsinești, ceea ce rezultă că am ~ 4 ani de experiență în acest domeniu.
Evoluție personală:
1. În decursul acestei perioade am activat în calitate de profesoară de geografie și biologie , începînd cu clasele a V-a pînă într-a IX-a.
2. Am fost dirigintă timp de 3 ani, în anii de studiu 2011-2014.

Am studiat sistematic
literatura de specialitate
Standardele de eficiență a învățării
biologiei și geografiei
Referențialul de evaluare
Am studiat experiența avansată a colegilor de la catedră prin asistări la ore .
În cadrul lecțiilor utilizez metode ce dezvoltă gîndirea critică
2.1. Preocupările
pentru
dezvoltarea profesională
2.2. Implicarea în activitatea instituției de învățămînt

profesor; 2011-2015
diriginte;
2011-2014
Activitățile extracurriculare și extrașcolare
2.3. Contribuția personală
la prestigiul și imaginea
unității de învățămînt
Am reprezentat gimnaziul la seminare raionale.
Lipsa unor softuri de foarte bună calitate.
Imposibilitatea adaptării softurilor străine la programele şcolare naționale.
Lipsa unui personal specializat şi a dotărilor corespunzătoare.
Participarea la seminare metodice ce ţine de: îmbunătăţirea competenţei de comunicare şi evaluare didactică;
Lucrul cu elevii cu CES în calitate de diriginte și profesor de biologie și geografie;
Să valorific principiul interdisciplinarității și transdisciplinarității în cadrul lecțiilor de biologie și geografie.
Să motivez elevii să participe la diverse concursuri,
CONCLUZII:
Autoevaluarea este o formă de organizare și apreciere,
reprezentînd expresia unei motivații lăuntrice față de învățare.
Am obligația de a-mi ajuta discipolii să comunice într-o limbă cizelată indiferent de circumstanțe.
Îmi propun ca să-i motivez pe elevi să învețe prin mijloce și metode moderne.
Acestea fiind spuse, îmi propun în următorii ani să materializez obietivele înaintate.

Integrarea în cadrul orelor
a problemelor
cu conținut interdisciplinar.
 Elaborarea proiectelor didactice cu precizarea celor mai noi strategii centrate pe elev.
 Analiza literaturii
de specialitate
Implicarea în cadrul Bilunarului Ecologic
Am organizat cu colegii din cadrul catedrei
Săptămîna Biologiei în perioada 13 – 17 octombrie 2014
Am participat cu o comunicare la conferinței pedagogică raională a profesorilor de biologie și chimie din data 17 ianuarie 2015 cu tema: ,,Utilizarea TIC în predarea și evaluarea cunoștințelor la orele de biologie și geografie”
Am fost evaluator la olimpiada raională geografie doi ani consecutiv, 2013-2014, 2014-2015.
Am participat cu o comunicare în cadrul Consiliului Profesoral: ,,Nivelul de realizare a standardelor de eficiență a învățării la disciplina geografie-biologie” din data 07.04.2014
ARGUMENTE ÎN FAVOAREA SOLICITANTULUI GRADULUI DIDACTIC
Nume/Prenume:
Beschieru Cristina-
24 decembrie 1988
Studii:
Licență
- Geografie și biologie, Universitatea se stat Tiraspol(2007-2011)
VĂ MULȚUMESC!
,, Un elev nu este un vas pe care trebuie sa-l umpli, ci o flacără pe care trebuie să o aprinzi...”

Posed competenţe şi abilităţi de predare-învăţare şi evaluare în baza prevederilor şi a cerinţelor curriculare. Dar sunt mereu în căutare, tind spre perfecţionarea cunoştinţelor proprii, pentru o dezvoltare mai amplă şi progresistă:
 -cursuri de formare continuă la disciplină;
 -seminare metodologic
 -seminar teoretico-practic

 În 2013 am organizat seminar metodic cu profesorii de geografie din raion cu tema: „Metode de formare a competențelor specifice la geografie – interpretarea documentelor geografice”
 În 2014 am organizat seminar metodic al profesorilor de biologie din raion cu tema:
,, A învăța să înveți”

 2012 - elevul Gologan Grigorie– premiant a locului IV la olimpiada raională la biologie .
 2014- eleva Gîncu Doina - premiantă a locului III la olimpiada raională la geografie.
 2014- eleva Gologan Snejana - premiantă a locului IV la olimpiada raională la biologie.

Indicatorul de performanţă:
Formarea de competențe în cadrul orelor de biologie și geografie prin prisma utilizării calculatorului şi metodelor interactive.
Obiective:
 - Capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică/cotidiană și integrarea acestora în cadrul orelor.
 - Formarea competenţei digitale.

Acţiuni întreprinse:
Asistarea la orele prezentate
de profesorii cu experienţă.
Avantajele utilizării TIC
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare;
Soft VISIBLE BOODY
2. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;
Video cu afecțiunile organelor de simț
3. Întărirea motivaţiei elevilor
în procesul de învăţare.
Verificarea cunoștințelor
prin jocuri didactice
http://www.profudegeogra.eu/
http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm ;
http://www.seterra.net/
4. Stimularea gîndirii logice şi a imaginaţiei.
Lecții AeL la geografie și biologie.
5. Introducerea unui stil cognitiv,
eficent, a unui stil de muncă
independent;
 Școala.edu este un portal ce permite realizarea unor experimente
6. Dezvoltarea
culturii vizuale.
 Utilizarea materialelor ilustrative
7. Formarea deprinderilor practice utile.
8. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele.
9. Determină o atitudine pozitivă a elevilor
faţă de disciplina de învăţămînt.
10. Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul Educaţional.
Mediterranean Sea Map Puzzle
Utilizarea TIC într-un mod raţional şi bine gândit în timpul lecției.
Dezavantaje


Soluţionarea conflictelor elev-elev;
În cadrul orelor acord o mare importanță implimentării TIC și dezvoltării competenței digitale la elevi.
Cursuri de prim ajutor
.
Scoala Discovery
Este un proiect realizat de Discovery Networks in parteneriat cu Ministerul Educatiei.
Aici puteti gasi conținut video educativ, pe teme precum matematica, fizica, chimie sau alte stiinte exacte.
Full transcript