Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Folkeoplysningen og det kulturelle medborgerskab

København 16/4 2013
by

Louise Ejgod

on 15 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Folkeoplysningen og det kulturelle medborgerskab

Folkeoplysningen og det kulturelle medborgerskab Den nye kulturforbruger Skellet mellem højkultur og lavkultur er ikke længere afgørende Det deliberative demokrati ”Det er samtalen (dialogen) og den gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen.” (side 16)
”Demokratiets væsen er ikke bestemt ved afstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved den gensidige respekt og forståelse og ved den heraf fremvoksende sans for helhedens interesse” (side 23)
Hal Koch: Hvad er demokrati?, Gyldendal 1999 [1945] Folkeoplysningens udfordringer De dominerende tendenser Typer af kulturforbrugere Brugere af folkeoplysningen Samme brugerkategori som museer og teatre Veluddannede, etnisk danske kvinder på 50+ DR 2 Uddør de? Aktive brugere (15%), brugere (67%) og ikke-brugere (19%) Kulturkortet Den teknologiske udvikling har betydet gennemgribende ændringer. De traditionelle aktiviteter holder stand Epinion og Pluss Leadership 2012, s. 23 Elitære værdier Folkelige værdier Traditionelle
værdier Moderne
værdier Elitære traditionalister Elitære modernister Uddannelse, køn, indkomst, geografi Folkelige traditionalister Folkelige modernister Generationsanalyse Alder - no problems Generation - det er alvor Periode - folkeoplysning skal gøres hip Ændrer ikke på, at det kan betragtes som en alvorlig udfordring for folkeoplysningen, at den primært appellerer til en bestemt befolkningsgruppe Det kulturelle
medborgerskab Den senmoderne samfund Aftraditionalisering
Individualisering
Forhandling af fællesskabet Kulturens betydning Central for vores identitetsdannelse
Æstetisering (livsstil, selviscenesættelse) Kvaliteterne ved det fysiske møde
Kombination med det virtuelle
Det fleksible og uplanlagte Møder på tværs af livsstile og segmenter Hvornår er samvær folkeoplysende? Den kulturelle altæder Kultur som markør for, hvem jeg er identitet status Tilbagegang fra 15% til 8% fra 2004 (over tid mere stabilt) Et af flere demokratibegreber Tæt knyttet til folkeoplysningen Bidrage til den enkeltes almene dannelse og deltagelse i demokratiet Fremme et aktivt medborgerskab Kritik af den deliberative
demokratimodel Louise Ejgod Hansen Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet Forskningsområde: Kulturpolitik, særligt scenekunst Projekt om publikumsudvikling, Scenekunstnetværket Region Midtjylland Teatersamtaler "Det gør en stor forskel, at du snakker med folk, du ikke kender. I stedet for hvis du kommer i teatret i et fællesskab, så har man alle sammen sådan en eller anden forudindtaget rolle. Så vil alle i teorien vide, hvad jeg synes om det her. Her har der ikke været nogen, der ved, hvad jeg mener om noget som helst. Det synes jeg har været dejligt.” Yngre, faglært mand Kilde: Rikke Louise Peters Kilde: Rikke Louise Peters Eksklusion Elitært projekt
Full transcript