Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoogbegaafdheid in je klas

Een kennismaking met hoogbegaafdheid voor leerkrachten a.h.v. profielen van hoogbegaafde leerlingen van Betts&Neihart. ©Hoogbloeier - Sabine Sypré 2013. Voor meer info: www.hoogbloeier.be
by

Sabine Sypré

on 4 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoogbegaafdheid in je klas

Types hoogbegaafde leerlingen Wat zien leerkrachten? Geliefd
Bewonderd
10/10
Kennis
'Die zal er wel komen!' Zoekt bevestiging bij de leraar
Vermijdt uitdagingen
Gaat niet verder dan het boek
Accepteert en conformeert
Kiest veilige activiteiten
Wordt overschat Wat zien leerkrachten? Niet geliefd
Rebels
Machtstrijd
Straf
Men wil hem/haar veranderen, conformeren
Wordt niet gezien als hoogbegaafd
Wordt onderschat Creatief
Grappig
Vermakelijk Wat zien leerkrachten? Onzeker
Ontkent eigen talent
Stapt uit plusgroepen
Wijst uitdagingen af
Fladdert naar vrienden
Voelt zich niet verbonden met de leraar of klas Leider of niet opgemerkt
Gemiddeld en succesvol
Gehoorzaam
Stil/verlegen
Negatief
Biedt weerstand Wat zien leerkrachten? Crises en spanning in de klas
Is regelmatig afwezig
Heeft lage schoolse prestaties
Levert wisselend werk
Kan zelf-isolerend zijn
Bekritiseert zichzelf en anderen
Onverantwoordelijk
Rebels
Maakt anderen bang en boos
Wordt veroordeeld
Lkrn. zijn ongerust
Lkrn. weten niet hoe te helpen Is vaak creatief Wat zien leerkrachten?
Laat wisselend werk zien
Gemiddeld tot zwak
Te jong?
Storend, vreemd
Ongeorganiseerd, structuur, niet taakgericht, hulpeloos
Stoornis --> Aanpassingen
Wordt onderschat
Gaat niet om met HB lln.
Mag niet naar kangoeroeklas Legt gemakkelijk verbindingen
Is een goede probleem- oplosser
Denkt conceptueel
Houdt van nieuwigheid en complexiteit Wat zien leerkrachten? Sociaal en positief
Bekwaam, onafhankelijk en veerkrachtig
Zelfbeheersing
Zelfsturing
Doelen en succesvol
Uitdaging
Passies en overtuigingen
Produceert kennis
Inzicht in zichzelf
Aanvaardt zichzelf
Bewonderd en geaccepteerd Zelfvoldaan
Goed academisch zelfbeeld
Afhankelijk
Angst voor falen
Extrinsieke motivatie
Zelfkritisch
Werkt voor het punt
Onzeker over de toekomst
Behoefte aan bevestiging
Vaste mindset Uitgedaagd worden
Tekortkomingen inzien
Risico's nemen
Assertiviteitsvaardigheden
Ontwikkeling van creativiteit
Groei mindset
Zelfkennis
Onafhankelijke studie- vaardigheden Laat versnellen
Geef tijd voor een persoonlijk curriculum
Bied activiteiten die hem/haar uit de comfortzone duwen
Laat hem/haar onafhankelijke studievaardigheden ontwikkelen
Bied verdieping
Bied mentorschappen
Geef cognitieve coaching
Bied tijd met ontwikkelingsgelijken Behoeften Gevoelens en attitude Handelingsplan Zeer creatief
Verveeld en gefrustreerd
Wisselend zelfvertrouwen
Ongeduldig en defensief
Verhoogde sensitiviteit
Onzeker over sociale rollen
Psychologisch kwetsbaarder
Sterke motivatie om innerlijke overtuigingen te volgen
Wil onjuistheden juist maken
Hoge tolerantie voor tweeslachtigheid
Veel energie In contact brengen met anderen
Aanleren van tact, flexibiliteit, zelfbewustzijn en zelfcontrole
Aanmoediging van creativiteit
Contracten
Minder druk om te conformeren
Interpersoonlijke vaardig-heden om anderen te bevestigen
Strategieën om om te gaan met mogelijke psychologische kwetsbaarheid Zorg voor tolerantie
Beloon creatief denken
Plaats hem/haar bij passende leraren
Zorg voor directe en duidelijke communicatie
Geef ruimte voor gevoelens
Bied domeinspecifieke training
Sta niet-conformeren toe
Bied mentorschappen
Geef directe instructies m.b.t. interpersoonlijke vaardigheden
Leer hem/haar weloverwogen keuzes maken Behoeften Gevoelens en attitude Handelingsplan Verontwaardigd en boos
Depressief
Roekeloos en manipulatief
Slecht zelfbewustzijn
Defensief
Onrealistische verwachtingen
Voelt zich ongeaccepteerd
Verzet zich tegen autoriteit
Niet gemotiveerd door beloningen van de leraar
Een subgroep is antisociaal Veiligheid en structuur
Een geïndividualiseerd programma
Confrontatie en verantwoordelijkheid
Alternatieven
Professionele hulp
Sturing en korte termijn doelen Verlaag verwachtingen niet
Gebruik diagnostische tests
Leer niet-traditionele studievaardigheden aan
Bied verdieping en mentorschappen
Bied academische coaching
Plan huisbezoeken
Promoot veerkracht
Bespreek meerdere opties Behoeften Gevoelens en attitude Handelingsplan Zelfvertrouwen
Accepteert zichzelf
Groei mindset
Optimistisch
Intrinsiek gemotiveerd
Ambitieus en enthousiast
Ziet school soms niet als eerste prioriteit
Vindt het niet erg om te falen en leert hiervan
Laat tolerantie en respect voor anderen zien Méér hulp nodig, niet minder
Steun bij nieuwe richtingen en groeiende onafhankelijkheid
Feedback over sterke punten en mogelijkheden
Faciliteren van continue groei
Langdurige, faciliterende relaties
Bedreven worden in het managen van zichzelf
Mensen die hem/haar steunen (support team) Plan studie op lange termijn
Geef tijd en ruimte
Geef verdieping
Zoek een mentor
Zoek manieren om te versnellen
Zie af van traditioneel schoolbeleid en regels
Laat hem/haar met rust
Leer hem/haar omgaan met de psychologische kosten van succes Behoeften Gevoelens en attitude Handelingsplan Vrijheid om keuzes te maken
Conflicten moeten verduidelijkt worden
Netwerk van begaafde peers
Aanmoediging van capaciteiten
Rolmodellen uit verschillende culturen
Zelfbegrip en zelfacceptatie
Een publiek dat luistert naar wat hij/zij te zeggen heeft (gehoord worden) Bied uitnodigende leeromgevingen, maak de verrijking aantrekkelijk
Bied rolmodellen
Zorg voor open discussies over klassen, racisme, seksisme, de maatschappij,…
Leer over sociale vaardigheden
Leer studievaardigheden aan
Geef inzicht in hoogbegaafdheid en praat over wat succes je kan kosten Behoeften Gevoelens en attitude Handelingsplan Leg nadruk op sterke kanten
Coping strategieën
Vaardigheidsontwikkeling
In de gaten houden ivm aanvullende stoornissen m.n. ADHD
Leren doorzetten
Omgeving die sterke punten laat ontwikkelen
Leren voor zichzelf op te komen Uitdagen op sterke gebieden is eerste prioriteit
Laat versnellen op sterke gebieden
Zorg voor aanpassingen voor de stoornis
Geef directe instructies t.a.v. zelfregulerende strategieën
Geef tijd om bij begaafde en getalenteerde peers te zijn
Leer hem/haar voor zichzelf opkomen
Leer SMART-doelen stellen Behoeften Gevoelens en attitude Handelingsplan Wil er vooral bijhoren
Wil vooral niet opvallen
Onzeker
Voelt grote druk
Voelt zich schuldig
Verminderde eigenwaarde
Voelt zich dikwijls niet goed
bij presteren
Neemt veel dingen persoonlijk, ook zaken uit de maatschappij Aangeleerde hulpeloosheid
Intense frustratie en boosheid
Humeurstoornissen
Geneigd tot ontmoediging
Werkt om bij te blijven
Zwak academisch zelfbeeld
Ziet zichzelf niet als succesvol
Weet niet waar hij/zij bijhoort Meer info op www.hoogbloeier.be
Sabine Sypré ©Hoogbloeier 2013 - Gent

Cartoons uit brochure © KPC Groep, CPS, APS en SLO: www.kpcgroep.nl/handreikinghoogbegaafdheid Meer info…
Full transcript