Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

ProCredit bank - Business plan

No description
by

Anesa Ramaxhiku

on 17 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ProCredit bank - Business plan

Produktet: Prodhimi i mishit dhe grumbullimi i qumeshtit

Lokacioni: Rruga lokale "Ferizaj-Gjilan"

Hapsira operuese: ferma, therrtorja, objekti per grumbullim te qumeshtit, dhe vendqendrim per punetoret

Investimi: investitor te jashtem

Plani i Biznesit - Industria e prodhimit te mishit dhe qumeshtit
Permbledhja ekzekutive
Pershkrimi i biznesit
Pse industria e prodhimit te mishit dhe te qumeshtit?
Emri i biznesit: "Blegtori"
Forma ligjore: "Ortakeri"
Tipi i biznesit: Industri e mishit dhe qumeshtit
Misioni:
1.Qellime afatgjata
2.Plotesimi e nevojave te tregut
3.Ndikim ne ulje te importit
Emri zyrtar i vendit: Republika e Kosoves

Siperfaqja: 10.908 km2

Vendodhja gjeografike: ne zemer te Ballkanit, kufizohet me Shqipërin, Maqedonin, Malin e Zi dhe Serbine

Popullesia: 1,815,606

Kryeqyteti: Prishtina- popullsia 205,133

Destinimi i tokes: 53%agrikulture, 41%pyje, 1%uje, 5%tjera

Kategorizimi: 42% urban, 58% rural

Diaspora: mbi 800.000 banore

PBB: Mesatarisht 5% rritje ne 5 vitet e fundit

PBB:afer 5 miliard EURO (FMN)
Sektori Financiar: Banka qendrore, 8 banka private, 14 institucione mikrofinanc. 13 kompani te sigurimeve

Ndermarrjet: 60,000 NVM aktive ne vitin 2011,

Buxheti: viti 2013 rreth 1.58 miliardë €

Tregu i punes: kostot per fuqi punetore rreth 300€

Tarifat/detyrimet doganore: 10% taksa doganore ne import, nuk aplikohen detyrime dhe taksa ne eksp.

Sistemi tatimor: TVSH 16%, tatim mbi te ardhurat e korporates 10%, tatimi mbi divident 0%, tatim mbi te ardhura progresiv.

Tregti e lire: qasje e lire doganore në tregun e BE-s, CEFTA, marreveshje per tregeti te lire me Turqin
Informata te rendesishme per investitort
Mjedisi Biznesor


1, Raporti i BQ "Te berit Biznes" - progres 28 pozita me larte

2. Mbrojtja e investitoreve - ngritje per 76 vende

3. Fillim i Biznesit - ngritje per 44 vende (hapje te biznesit pa pagese per 3 dite)

4. Leja e ndertimit- 80% shkurtim i kohes, dhe ulje ne shpenzime per regjistrim

5. Stimulim per investime

6. Toka me koncesion
Specifikacione mbi biznesin

1. Blerja e 5 ha toke

2.Ferma per kultivimin e lopeve qumeshtore dhe gjedheve

3. Ngritja e nje therrtore moderne

4. Sjellja e makinerise nga Gjermania

5. Blerja e lopeve dhe gjedheve

6. Punesimi i stafit adekuat
Marketingu
1. Partneritet Biznesi

2. Kanalet e distribuimit

3. Aplikimi i marketingut
direkt - "dere me dere"

4. Strategjite e marketingut


Perparesite
1. Kapitali i larte

2. Pozita e mire gjeografike

3. Teknologjia moderne qe nuk e posedojne firmat e tjera
Mangesite
1. Konkurrenca

2. Pervoja jo adekuate

3. Nevoja per staf profesional
Mundesite
1. Nevoja per produkte vendore

2. Lehtesirat e te berit biznes

3. Subvencionet

4. Burime plotesuese financiare nga nje sektor bankar stabil
Rreziqet
1. Korrupsioni

2. Cmime te uleta te importit

3. Specializimi i bizneseve ekzistuese1. Mungesa e ketyre produkteve (vetem 50% furnizim me produkte vendore)

2. Klima e favorshme

3. Tradita e forte ne agrobiznes

4. Mundesi te mira per investim

5. Sektori i produkteve te qumeshtit

6. Sektori i produkteve te mishit
Impakti ne mjedisin operues
1. Plotesimin e nevojave te tregut vendor

2, Krijimi i vendeve te reja te punes

3. Perdorimi i teknologjive moderne - Eko

4. Rritja e prodhimit vendor te brendshem

Pergatitur nga:

1. Anesa Ramaxhiku
2. Diamant Ibrahimi
3. Flamur Ajvazi
4. Pajtesa Bajraliu
Full transcript