Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Katarungan Panlipunan

No description
by

jerome vergara

on 26 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Katarungan Panlipunan

Katarungan Panlipunan
kawalang katarungang mga larawan
Pinakasentro
Status Update
like comment share
isang katwang balik-ikot ng ugnayang tao at komunidad, kung wala ring katarungan sa lipunan, pati ang tao sa loob nito ay hindi magagawang mabuo ang sarili.
Ang katarungang panlipunan ay ang pag-iingat sa sarili ng komunidad upang makagawa, makabuo, at makalikha.
Shared a Link
like comment share
ang pinakasentro ng lahat ay ang mga malalalim na ugnayan ng tao sa loob ng komunidad. Kung wala at hindi mahigpit ang mga ugnayang ito, mauunawaan ang katarungang panlipunan bilang transaksiyon lamang ng pamahalaan at ng mga sakop nito.
Ikaw!
Kailangan sa Katarungang panlipunan
ang pamahalaan upang masiguro ang patas na pagbabahagi ng yaman ng bansa
Ugnayan
Subalit hindi lamang
sarili
ang tao. Bahagi rin ng kasarinlan ay ang pagiging nasa sa loob ako ng ugnayan. Salamat sa mga ugnayang ito dahil napupunan ng mga ugnayang kinapapalooban ng tao ang anumang pagkukulang at pangangailangan niyang hindi kayang likhain ng sarili.
kailan ka naging makatarungan sa iyong sarili?
Shared a Photo
like comment share
Katarungan Panlipunan
Ang katarungan, ang paghahangad at pagpapatupad nito, ay hindi hinihintay dumating sa akin. Ginagawa ito ngayon. Sabi nga ni Sister Stella L, "Kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan?"

ang pulis upang magbantay sa kalayaan ng mga tao.
ang mga batas upang maingatan ang mga indibidwal na karapatan ng tao
Status Update
like comment share
alang-alang sa lipunan at alang-alang din sa sarili, utang na loob ng bawat isa na magkaroon ng katarungan sa sarili at sa komunidad dahil ang ikaaayos ng bawat isa ay nasa kamay ng bawat isa.
Ano ang katarungan?
Katarungan ang maging malinis sa itinitindang pagkain.
Katarungan ang magbayad ng buwis.
Katarungan ang tumawid sa tamang tawiran.
Katarungan ang sumunod sa batas trapiko.
Katarungan ang maging tapat sa pagsusulit.
Katarungan ang sabihin sa kaibigan ang totoo.
Katarungan ang aminin sa sarili ang totoo.
kailan hindi?
KATARUNGAN PANLIPUNAN
like comment share
Ang katarungan ay hindi hinihingi o inaasahan mula sa labas. Bagaman iginagawad din ng panlabas na estruktura tulad ng pamahalaan, ang katarungan ay kailangang makita bilang isang kilos na nagmumula sa loob ng bawat isa. Hindi bilang karapatan ko lamang bilang miyembro ng lipunan kundi bilang kilos ng pagpapahalaga ng sarili dahil ako ay may halaga sa sarili at sa komunidad.
1. Ano ang katarungan?
a. Paggalang sa sarili.
b. Pagsunod sa batas.
c. Pagtrato sa tao bilang kapwa.
d. Lahat ng nabanggit.
2. Ano ang tamang pagpapatupad sa katarungan?
a. Ikulong ang lumabag sa batas.
b. Patawarin ang humingi ng tawad.
c. Tumawid sa tamang tawiran.
d. Bigyan ng limos ang namamalimos.
3. Sino ang may tungkuling ipatupad ang batas?
a. mamamayan
b. pamahalaan
c. pulis
d. Lahat ng nabanggit.
4. Bakit kailangan ng mga batas?
a. Upang matakot ang mga tao at magtino sila.
b. Upang magabayan ang mga tao sa tamang pagkilos.
c. Upang parusahan ang mga nagkakamali.
d. Lahat ng nabanggit.
5. Alin sa mga sumusunod ang hindi makatarungan?
a. Ang pagbibigay ng bagsak ng grado sa hindi nakakatupad sa mga
kakailanganin sa klase.
b. Ang pagpatay sa mga nahuling kargador ng droga sa Tsina
c. Ang pagbigay ng limos sa namamalimos sa kalye
d. Wala sa nabanggit.
Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik nito sa sagutang papel.
6. Alin sa mga sumusunod ang pagpapamalas ng katarungan?
a. Pagsumbong sa guro ng kaklaseng nangongopya.
b. Pagpapautang ng 5-6.
c. Pagturing sa mga fixer ng lisensya bilang kapwa-naghahanap-buhay.
d. Wala sa nabanggit.
7. Ang mga sumusunod ay mga panukalang makatarungan maliban sa:
a. “Mata sa mata, ngipin sa ngipin.”
b. “Kunin mo lamang ang kailangan mo.”
c. “Walang sala hanggat hindi napapatunayang nagkasala.”
d. “Tulungan ang lahat ng nanghihingi ng tulong.”
8. Ang katarungang panlipunan ay:
a. ideyal lamang at hindi mangyayari sa talaga.
b. ukol sa parehong komunidad at sarili.
c. pinatutupad ng pamahalaan.
d. Wala sa nabanggit.
9. Nagsisimula ang katarungang panlipunan sa:
a. sarili.
b. pamahalaan.
c. lipunan.
d. Diyos.
10. Nakapaloob sa katarungang panlipunan ang mga sumusunod:
a. batas, kapwa, sarili.
b. Diyos, pamahalaan, komunidad.
c. baril, kapangyarihan, rehas.
d. batas, konsensya, parusa.
Bigyang kasagutan ang tanong ni sister Stella L. sa pagkamit ng katarungan..."Kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan?"
TAKDANG ARALIN:

Sa kalhating bahagi ng kartolinang puti, gumawa ng
slogan
tungkol sa Katarungang Panlipunan.
Full transcript