Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Parki Narodowe:

No description
by

Julia Płuciennik

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Parki Narodowe:

Powierzchnia
Park powstał w 1955 roku, znajduje się w południowej części Polski, graniczy ze Słowacją. Duże różnice wzniesień, piętrowość klimatui niezwykły skład gatunkowy fauny i flory, sprawiają, że Tatry mają charakter wysokogórski.
Tatrzański Park Narodowy
Utworzony został w 1967 roku, jest położony w środkowej części wybrzeża, w województwie pomorskim. Obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko - Łebską, morenę czołową z najwyższą kulminacją 115 m.n.p.m.
Słowiński Park Narodowy
W Tatrach istnieje kilka klimatów, w zależności od wysokości nad pozmem morza i mikroklimatów związanych z lokalnymi warunkami nasłonecznienia, wilgotności i nachylenia stoków. Szata roślinna jest odzwierciedleniem zróżnicowanego klimatu i zmienia się wraz z wysokością.
Oba parki ze względu na swoją unikatowośćzostały objęte dodatkową ochroną, a także wpisane na wpisane na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO (Tatrzański) oraz włączon przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery (Słowiński)
Parki Narodowe:
Słowiński i Tatrzański

Powierzchnia
32 744 ha
18 068 ha
1976r.
2013r.
10213 ha
4599 ha
Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami
Flora
Pionierskim gatunkiem trawy rozpoczynającym sukcesję na plażach i wydmach jest piaskownica zwyczajna, za nią wchodzi większa wydmuchrzyca piaskowa, turzyce, a następnie krzewy i porosty.
Na grząskim podłożu w Parku rosną olsy z paprociami i krzewami czarnej porzeczki, bór bagienny mieszany z wrzoścem tworzącym wrzosowiska oraz buczyna pomorska z kostrzewą leśną w runie.
Ogółem w Parku występuje około 920 gatunków roślin naczyniowych, 165 gatunków mszaków, 500 gatunków glonów, 430 gatunków grzybów, z których 77 jest objętych ochroną ścisłą, a 15 częściową.
Mikołajek nadmorski
Rosiczka okrągłolistna
Smardz
Malina moroszka
Fauna
Najważniejszymi zwierzętami Parku są ptaki. Sklasyfikowano tu około 260 gatunków ptactwa z czego połowa to ptactwo wodne i błotne.
Perkoz
Łyska
Kulik
Żurawie
Owady i gady
W Parku żyją również owady na czele z rzadkimi motylami i chrząszczami, z płazów znajdziemy ropuchy i żaby, natomiast gady reprezentują jaszczurki, padalec i żmija zygzakowata.
Padalec
Żmija zygzakowata
Ropucha paskówka
Ssaki
Z większych ssaków zobaczymy tutaj łosia, jelenia, sarnę, daniela i dzika, natomiast z małych lisa, gronostaja, jenota, borsuka, wydrę, piżmaka oraz bobra. Do osobliwości świata zwierzęcego należy zaliczyć pojawiające się tutaj od czasu do czasu foki i morświny.
Jenot
Piżmak
Morświny
2,09 km²
211,64 km²
151,91 km²
Flora
Największą powierzchnię zajmuje pas dolnoreglowy, w którym tylko fragmentami w dolinach zachowały się naturalne lasy bukowo - jodłowe, a tak dominują zasadzone lasy świerkowe. Regiel górny to w większości naturalny bór świerkowy, przy którego górnej granicy występują laski limbowe.
Następną strefę stanowi kosodrzewina, której wyskość maleje w miarę przesuwania się ku szczytom gór. Najcenniejsze przeyrodniczo są strefy najwyższe: alpejska i turniowa.
Na terenie parku stwierdzono obecność ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych oraz 400 gatunków roślinogórskich, z rzadkimi okazami:

Traganek zwisłokwiatowy
Sasanka słowacka
Skalnica tatrzańska
Fauna
W Tatrach żyje ok. 50 gatunków ssaków, trzy z nich występują tylko tu:
Kozica
Świstak
Nornik śnieżny
Wśród ptaków króluje orzeł przedni, charakterystyczny jest też pomurnik, gniazdujący w wyższych partiach gór. Można go rozpoznać po czerwonych skrzydłach i niezwykłych zdolnościach wspinaczkowych.
Full transcript