Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Гэмт хэрэг гэж юу вэ?

No description
by

ganbat Xandaa

on 1 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Гэмт хэрэг гэж юу вэ?

Гэмт хэрэг гэдэг нь: Монгол Улсын  “Эрүүгийн хуульд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан, нийгэмд аюултай үйлдэл ” үйлдэхийг хэлнэ.
ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОГЧДЫН ЯЛГАА БОЛОН ТОДОРХОЙЛОЛТ:
Гэмт хэрэг
гэж юу вэ?
Гэмт хэрэг нь ямар 2 хэлбэртэй байх вэ?
Гэмт хэрэг нь:
Санаатай
Болгоомжгүй гэсэн хоёр хэлбэртэй байдаг.
Болгоомжгүй гэмт хэрэг нь  учирч болох хор уршгийг урьдчилан мэдсэн боловч учруулахгүй байж чадна гэж хөнгөмсгөөр найдсан, хайхрамжгүй хандсанаас үйлдэгддсэн байдаг.
СЭЖИГТЭН ГЭЖ ХЭН БЭ?
Сэжигтэн бол хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагчийн тогтоолоор гэмт хэрэг үйлдсэнд сэрдэгдсэн этгээд юм.
ЯЛЛАГДАГЧ ГЭЖ ХЭН БЭ?
хэрэгт бүртгэгч мөрдөн байцаагчаас Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиар тогтоогдсон журмын дагуу тогтоол үйлдэж ял сонссон этгээдийг яллагдагч гэнэ.
ШҮҮГДЭГЧ ГЭЖ ХЭН БЭ?
хэрэг маргаан нь шүүхийн шатанд шилжсэн тохиолдолд шүүгдэгч болно.

ЯЛТАН ГЭЖ ХЭН БЭ ?
Гэмт хэрэг үйлдсэн нь хангалттай нотлох баримтаар нотлогдож байгааг тодорхойлж ял, шиийтгэл хүлээсэн этгээдийг хэлнэ.

Ямар үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцохгүй вэ?

Гэмт хэргийн ангилал нь доорхи хэлбэртэй байна:
Торгох ялын хэмжээг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулан тогтооно. 
Хөнгөн гэмт хэрэг:
 Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр  торгох, 100-250 цаг хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсвэл 1-3 сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэхээр заасан  гэмт хэргийг хөнгөн гэмт хэрэг гэнэ. Хөнгөн гэмт хэрэгт хорих ял оногдуулахгүй.
Хүндэвтэр гэмт хэрэг:
 Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний  доод  хэмжээг  51-250  дахин  нэмэгдүүлсэнтэй  тэнцэх  хэмжээний  төгрөгөөр торгох, 251-500 цаг хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, 3-аас дээш 6 сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсвэл 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэхээр заасан гэмт хэргийг хүндэвтэр гэмт хэрэг гэнэ. 
Хүнд  гэмт  хэрэг.:
Эрүүгийн  хуулийн  тусгай  ангид  нэг  сарын  хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 251-500 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсвэл 5 жилээс дээш 10 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэхээр заасан гэмт хэргийг хүнд гэмт хэрэг гэнэ. 
Онц хүнд гэмт хэрэг:
 Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид  10 жилээс дээш 15 жил хүртэл  хугацаагаар хорих, онцгой тохиолдолд 25 жил хүртэл хугацаагаар хорих буюу цаазаар авах  ял шийтгэхээр заасан гэмт хэргийг онц хүнд гэмт хэрэг гэнэ.
Тиймээс Ирээдүй хойч үеийнхээ төлөө өөртөө болон бусдад хор хохирол учруулахгүйгээр амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа зүтгэе!
4.3.1. Аргагүй хамгаалалт болон гарцаагүй байдалд байсныг тодорхойлох нь
4.3.2. Гэмт хэрэгт тооцохгүй байж болох бусад нөхцөл байдал

4.3.1. Аргагүй хамгаалалт болон гарцаагүй байдалд байсныг тодорхойлох нь:

аргагүй хамгаалалт хийх эрх нь хүний амь бие, орон байр , эд хөрөнгө болон бусад хууль ёсны эрх ашгийн халдашгүй байдлыг хамгаалхийн тулд хийгддэг зүйл юм . Гэхдээ, нийгэмд аюултай бодит халдагын эсрэг хийсэн байх бөгөөд тухайн халдлага эхлэх болон үргэлжлэж байх үед хийнэ. Түүнээс халдлага нэгэнт үгүй болсон (бүх зүйл дууссаны ) дараа ямар нэг үйлдэл гаргавал аргагүй хамгаалалтанд тооцохгүй.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript