Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PPO presentatie

No description
by

Nena Mobach

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PPO presentatie

De invloed van werkstress op de hartritme(variabiliteit) van de moeder en het kind Werkstress bij zwangere vrouwen Inleiding HR en HRV
- hartritme
- hartritmevariabiliteit

Werkstress
Effort Reward Imbalance vragenlijst (ERI):
- Effort = inspanningen
- Reward = beloning
- Imbalance = discrepantie inspanningen en beloning
- Overcommitment = overmatig betrokken zijn Methode Discussie Resultaten Conclusie - Inspanningen op het werk hebben invloed op het HR en de
HRV van de moeder, ook wanneer er gecontroleerd is op de
storende variabelen

- Er is een significant verschil tussen groep die gemiddeld en
hoog scoort (HR) op inspanningen en de groep die hoog en
laag scoort op inspanningen (HRV)

- Beloning, Overmatig betrokken zijn en
discrepantie tussen beloning en inspanning hadden geen
invloed op het HR en de HRV van de moeder

Werkstress van de moeder is niet van invloed op de gemiddelde HRV van het kind op de leeftijd van 2-4 maanden Maroussia Oosterhuis, Imke Bernts, Nicole van Vijfeiken en Nena Mobach DeelnemersNa correctie voor rook- en drinkgedrag en extreme waarden: 137 zwangere vrouwen met leeftijd tussen 25 en 35 jaar Derde trimester van de zwangerschap154 kinderen met leeftijd van 2-4 maanden Deelnemers

- Na correctie voor rook- en drinkgedrag en extreme
waarden: 137 zwangere vrouwen met leeftijd: 25-35

- Derde trimester van de zwangerschap

- 154 kinderen met leeftijd van 2-4 maanden Materiaal

Werkstress
Effort Reward Imbalance vragenlijst (ERI)

HRV en HR
- ECG en ICG met VU-AMS (vrouwen)
- EEG en ECG met BioSemi (kinderen)
- Root Mean Square of the Successive Differences (RMSSD) Procedure
1. Folder in informatiepakket en bespreking met
verloskundige

2. Tijdens de verschillende zwangerschaptrimsters:
- vragenlijst invullen (ERI)
- hartactiemeter (VU-AMS)
- activiteitendagboekje

3. Na 2-4 maanden en 9 maanden na bevalling:
EEG- meting en ECG-meting (BioSemi) Statistische analyse
SPSS 2.0 α van 0.05

Werkstress effect op HRV/HR
Scores op de schalen Effort, Reward, Imbalance en Overcommitment onderverdeeld in drie groepen: - laag
- gemiddeld
- hoog.

- ANOVA: Onafhankelijke variabelen: - variabelen werkstress
Afhankelijke variabele: - RMSSD/gemiddelde HR
Covariaten: - BMI
- opleidingsniveau
- leeftijd

RMSSD moeder invloed op RMSSD kind
De HRV van de moeder onderverdeeld in groepen: lage, een gemiddelde en een hoge score.
- ANOVA: Onafhankelijke variabelen: - groepen moeder
Afhankelijke variabele: - RMSSD kind Is er een verschil in HRV en HR bij zwangere vrouwen die last hebben gehad van werkstress?
Is dit verschil ook merkbaar bij hun kinderen op 2-4 maanden na de geboorte?

Invloed HRV
Inspanningen op het werk ook na gecontroleerd te hebben voor de storende variabelen: - BMI
- opleidingsniveau
- leeftijd.
Geen Invloed op HRV
- Beloning
- overmatig betrokken zijn
- discrepantie tussen beloning en inspanning

Er is geen verband gevonden tussen de HRV van de moeder en de HRV van het kind Werkstress
- inspanning heeft men zelf controle op
- overmatig betrokken veroorzaakt stress die later ontstaat en langer
aanhoudt
- beloning heeft men zelf geen invloed op

HRV
- Dipietro, Costigan, Gurewitch (2003):
Stress van de moeder had invloed op het HR van de Foetus.
Fysiek verbonden met de moeder

- Weinstock (2005):
De foetus past zich aan aan het stressniveau van de moeder.

- Dierckx et al.(2009):
Depressie bij de moeder zorgde voor een hogere HR en lager HRV.
Depressie heeft een Genetische invloed
kinderen onderzocht +/- 14 maanden Sterke punten en beperkingen

sterke punten
- representatieve steekproef
- prospectief en longitudinaal onderzoek
- effect bleef na controle op storende variabelen
- gebruik gevalideerde vragenlijst

beperkingen
- zelfrapportage
- niet gecontroleerd voor de storende variabelen:
- coping
- sociale steun
Vervolgonderzoek

- Kinderen onderzoeken van meerdere leeftijden
- Controleren op de variabelen:- coping
- sociale steun
- of de moeders al kinderen hebben

- Andere componenten van de gezondheid en psychologische
stabiliteit van het kind: - temperament
- cerebrale ontwikkeling
- fysieke ontwikkeling Variabelen werkstress invloed op RMSSD
ANOVA: Onafhankelijke variabelen:- Effort
- Reward
- Imbalance
- Overcommitment
Afhankelijke variabele: - RMSSD kind

Post Hoc toets
Groepen met een lage, gemiddelde of hoge score op Effort, Reward, Imbalance en Overcommitment vergeleken vernieuwend onderzoek
Het verband werkstress moeder en de HRV van het kind op de leeftijd van 2-4 maanden was nog niet onderzocht.

maatschappelijk belang
belangrijk voor preventie en interventie

- campagne om men te informeren
- inspanningen op het werk preventief verlagen Vragen? Vraagstelling

Is er een verschil in HRV en HR bij zwangere vrouwen die last hebben gehad van werkstress?
Is dit verschil ook merkbaar bij hun kinderen op 2-4 maanden na de geboorte? Hartritme moeder

- Inspanningen positief verband hartritme moeder

- Ook na controleren storende variabelen

- Beloningen, discrepantie inspanningen-beloningen en
overmatig betrokken zijn geen verband

- Post hoc:
verschil tussen groep met gemiddelde en hoge score op
inspanningen Hartritmevariabiliteit moeder
- Inspanningen negatief verband hartritmevariabiliteit moeder- Ook na controleren- Andere schalen van werkstress geen verband
- Post hoc: verschil tussen groep met lage en hoge score op
inspanningen Hartritmevariabiliteit moeder met Hartritmevariabiliteit kind
- Geen invloed van hartritmevariabiliteit moeder
op hartritmevariabiliteit kind

Werkstress op hartritmevariabiliteit kind
- Scores van moeder op afzonderlijke schalen
van werkstress op HRV kind
- Geen invloed van de 4 schalen van werkstress op
hartritmevariabiliteit kind
Full transcript