Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TANRININ VARLIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

No description
by

aysenur unal

on 6 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TANRININ VARLIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

TANRININ VARLIGINI KABUL EDEN GÖRÜŞLER
A) TEİZM
-Monoteizm
- Politeizm
-Teizm, Yunanca "Tanrı" anlamına gelen theos kelimesinden türetilmiştir.
TEİZM

Monoteizm; Yalnızca tek bir Tanrının var olduğunu öne süren görüştür.
Bazı modern monoteistik dinler İslam, Hristiyanlık, Yahudilik'dir.
MONOTEİZM VE POLİTEİZM
-Deizm kavramı ilk olarak 17. yüzyılda özellikle İngiltere’de kullanılmaya başlanmıştır. Terim Lâtince Tanrı anlamındaki Déus sözcüğünden türetilmiştir.
DEİZM (YARADANCILIK)
- Panteizm, Yunanca tüm anlamına gelen "pan" ve Tanrı anlamına gelen "theos" köklerinden türetilmiştir.
PANTEİZM
(TÜMTANRICILIK)
-Tüm varlıklar Tanrı tarafından var edilmiştir ancak Tanrı ve evren bir değildir.
PANENTEİZM
Aristoteles'in tanrısı evrenin yaratıcısı değildi. Yaratma fikri olmayınca, vahye dayalı dinlerde olduğu anlamda bir müdahale anlayışı da yoktu burada. Aristoteles'in bu fikri, Rönesans döneminde yaşayan "Aristotelesçilere" oldukça çekici geldi. fakat bu görüş en güçlü dönemini 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da yaşadı.
YGS-2015
Tanrının varlığını reddeden görüş ; Ateizm
Gelecek ders...
1) MEB 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı

2) YGS Hazırlık Kitapları

3) Antik Yunan Felsefe Terimleri Sözlüğü

4) http://www.osym.gov.tr/
KAYNAKLAR
TANRININ VARLIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
B) DEİZM
C) PANTEİZM
D) PANENTEİZM
-Evrenin ve evrende olan herşeyin bir Tanrı tarafından yoktan yaratıldığını ve bu Tanrının evrenin koruyucusu olduğunu kabul eder.
-Bu anlayışa göre Tanrı ezeli ve ebedidir.
-Teistler, Tanrının varlığını nedensel olarak kanıtlamak isterler. Onlara göre her nesne veya olayın bir nedeni vardır, her neden başka bir nedenin sonucudur. Böylece bir nedensellik zinciri oluşur. Bu nedensellik zincirini sonsuza kadar götürmek insan aklına aykırı olduğuna göre, bunu bir nedene dayandırmak gerekir.
-Bundan dolayı teizm bütün var olanların ilk nedeni olan Tanrıyı görür. Tanrı, var olma nedeni bulunmayan temel varlıktır.
-Temsilciler: Descartes ve Gazalidir.
-Bu yaklaşıma göre Tanrı dünya ve insanlar ile sürekli ilişki içerisindedir. Bu görüşleri benimseyenlere Teist denir.
Politeizm; Birden çok Tanrının var olduğunu savunan anlayıştır.
-Deizm, evreni yaratan Tanrının sonradan insanlığa ve evrene müdahalede bulunmadığı inancıdır.

- Tanrı evreni yaratmıştır, bundan başka da niteliği yoktur. Tanrı aşkındır,evrenin içinde değildir. Evreni bir kez planlayıp yarattıktan sonra evrene müdahale etmediğini savunurlar.
-Deizm doğaüstü olayları (örneğin kehanetleri, mucizeleri, vahiy vb.) reddeder. Bunun yerine dini inancın insan aklıyla ve doğal dünyaya dair gözlemler üzerine kurulması gerektiğini savunur.
-Bir saatçi nasıl saati yapıyor,kuruyor ve bir daha zamanı göstermesi için ona müdahale etmiyorsa,saatin işlemesine karışmıyorsa Deistler için de Tanrı tıpkı böyledir.
-Temsilciler; J.J Rousseau ve Locke'dur.
-Bu görüşe göre ; Tanrı ve evren bir, aynı ve özdeştir.
Herşey Tanrıdır ve Tanrı herşeydir.Tanrı ile eseri özdeştir. Evrendeki tüm varlıklar gibi insan da Tanrının bir parçasıdır.
Başlıca temsilcisi; Spinoza'dır.
-Buna aynı zamanda çift kutuplu Tanrı anlayışıda denir. Panenteizm Tanrıyı soyut, mutlak ve değişmez gibi yönleriyle evrenin üstünde; somut, göreli ve değişen yönleriyle de evrenin içinde görür.
-Panenteizme göre Tanrı, hem değişmeyen (mutlak), hem de değişen (göreli) dir. Hem zamanın içinde, hem dışında; hem sonlu, hem de sonsuzdur. Aynı zamanda hem tikel, hem tümel; hem neden, hem sonuçtur.
-Panteizmde her şey Tanrı'dır. Panenteizmde ise, her şey Tanrı'dan oluşmuştur.
-Temsilcileri; Mevlana ve Yunus Emre'dir.
Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Panteizm
B)Agnostisizm
C)Teizm
D)Ateizm
E)Deizm
Tanrının varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüş; Agnostisizm
Ayşenur ÜNAL
Full transcript