Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozbicie dzielnicowe w Polsce

1138-1320
by

Grzegorz Gapiński

on 16 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozbicie dzielnicowe w Polsce

1138-1320 Rozbicie dzielnicowe w Polsce Przyczyny:
- doświadczenia z bratobójczych walk ze Zbigniewem
- pragnienie zapewnienia zgody między synami i uniknięcia wojen domowych Testament Krzywoustego 1138r. Założenia:
- podział kraju na dzielnice rządzone przez synów
- wprowadzenie zasady senioratu
- wydzielenie dzielnicy senioralnej dla każdorazowego princepsa Śląsk z Wrocławiem - Władysław II Wygnaniec
Mazowsze z Płockiem - Bolesław IV Kędzierzawy
Wielkopolska z Poznaniem - Mieszko III Stary
Ziemia Sandomierska z Sandomierzem - Henryk Sandomierski (do czasu osiągnięcia wieku sprawnego - do dzielnicy senioralnej)
Ziemia Łęczycko-Sieradzka z Łęczycą - Salomea z Bergu (oprawa wdowia)

Dzielnica senioralna z Krakowem, Gnieznem i Gdańskiem oraz zwierzchnością lenną nad Pomorzem Zachodnim - Władysław II Wygnaniec Podział dzielnicowy w 1138r. - syn Bolesława Krzywoustego z pierwszego małżeństwa
- objęcie władzy senioralnej w 1138r.
- początkowa współpraca z wykonawcą testamentu - palatynem Piotrem Włostowicem
- dążenie do zjednoczenia całości kraju pod swoją władzą
- 1141r. - zjazd w Łęczycy - udaremniona próba usamodzielnienia się juniorów
- dobre stosunki z Niemcami
- aktywna polityka na Rusi
- 1145r. - konflikt z braćmi o oprawę wdowią po zmarłej Salomei - bitwa nad bagnami Pilicy
- oślepienie i wygnanie na Ruś Piotra Włostowica
- 1146r. - ogólnopolski bunt możnych, utrata władzy i ucieczka z rodziną do Niemiec Władysław II Wygnaniec - syn Krzywoustego i Salomei
- 1145r. - wraz z bratem Mieszkiem otwarty bunt przeciw seniorowi
- 1146r. - Kędzierzawy nowym księciem zwierzchnim
- uniknięcie niemieckiej wyprawy Konrada III kosztem zapłacenia trybutu
- przekazanie Sandomierszczyzny bratu Henrykowi
- zgodna współpraca z Mieszkiem i Henrykiem
- 1157r. - interwencja Fryderyka Barbarossy, upokarzający hołd w Krzyszkowie
- próby podboju i chrystianizacji Prus
- 1163r. - powrót do kraju synów Władysława Wygnańca - Bolesława Wysokiego i Mieszka Plątonogiego
- 1166r. - klęska w Prusach, śmierć Henryka Sandomierskiego, konflikt o jego dzielnicę, próby buntu przeciw seniorowi
- 1172r. - zawirowania na Śląsku, groźba interwencji niemieckiej
- 1173r. - śmierć Kędzierzawego Bolesław IV Kędzierzawy - syn Krzywoustego i Salomei
- wraz z bratem Bolesławem zwycięski bunt przeciw Władysławowi Wygnańcowi
- zgodna współpraca z bratem
- 1173r. - Mieszko nowym seniorem
- autorytarne rządy
- dążenia do recentralizacji kraju
- złe stosunki z możnymi
- dobre układy z Kościołem
- kontrowersyjna polityka pieniężna
- konflikt z synem Odonem
- 1177r. - ogólnopolski bunt przeciw Mieszkowi; utrata władzy w Krakowie i Wielkopolsce; ucieczka najpierw do Raciborza, później za granicę; koniec senioratu Mieszko III Stary - najmłodszy syn Krzywoustego
- nie otrzymał w testamencie własnej dzielnicy
- początkowo pod opieką matki, później Bolesława Kędzierzawego
- 1157 - 1161r. - zakładnik na dworze cesarskim
- 1166r. - objęcie władzy w księstwie wiślickim
- 1173r. - Kazimierz dziedzicem Sandomierszczyzny
- 1177r. - Kazimierz wybrany przez możnych księciem krakowskim
- pokojowe rozwiązanie konfliktu z Mieszkiem Plątonogim
- zaangażowanie w politykę ruską
- 1181r. - powrót Mieszka Starego do Wielkopolski, zajęcie przez niego Gniezna i Kalisza; pogodzenie się z synem Odonem
- 1186r. - zajęcie Mazowsza
- 1191r. - przejściowe opanowanie Krakowa przez Mieszka Starego
- dobre stosunki z Kościołem i możnymi
- 1194r. - zwycięska wyprawa przeciw Jaćwingom i śmierć Kazimierz II Sprawiedliwy - podział Wielkopolski pomiędzy siebie i synów
- 1186r. - zajęcie Kujaw
- 1191r. - przejściowe opanowanie Krakowa
- śmierć synów: Odona i Mieszka Młodszego
- 1194r. - śmierć Kazimierza Sprawiedliwego, księciem krakowskim małoletni Leszek Biały
- 1195r. - próba zbrojnego zdobycia Krakowa przez Mieszka; krwawa, nierostrzygnięta bitwa pod Mozgawą
- podjęcie rozmów z wdową po Kazimierzu Sprawiedliwym - Heleną Znojemską
- 1198r. - odzyskanie Krakowa w zamian za zwrot Kujaw
- 1199r. - bunt możnych, zakończony ugodą
- 1202r. - śmierć Mieszka Starego Mieszko III Stary Sytuacja w Polsce w latach 1202 - 1210 - 9 czerwca 1210r. papież Innocenty III w wydanej przez siebie na wniosek Henryka Brodatego bulli nakazuje przestrzeganie Statutu Krzywoustego pod karą ekskomuniki
- zamieszanie w kraju
- w lipcu 1210r. zjazd książąt i biskupów w Borzykowej
- nadanie szerokich przywilejów immunitetowych Kościołowi
- podczas trwania zjazdu Mieszko IV Plątonogi zajmuje Kraków
- 1211r. - śmierć Mieszka Plątonogiego; interwencja arcybiskupa Henryka Kietlicza w Rzymie - cofnięcie papieskiej bulli; księciem krakowskim ponownie Leszek Biały Przywrócenie senioratu - 1217r. - spotkanie Leszka Białego z Henrykiem Brodatym w Dankowie
- układ o przeżycie pomiędzy Władysławem Laskonogim a Leszkiem Białym
- 1218r. - spotkanie trójki Piastów w Sądwolu; zawarcie trójsojuszu; Władysław Laskonogi odzyskuje Kalisz i Ziemię Lubuską
- do porozumienia dołączają Konrad Mazowiecki, Kazimierz Opolski oraz namiestnik Pomorza Gdańskiego Świętopełk
- Leszek Biały zaczyna tytułować się "księciem całej Polski" Porozumienie książąt piastowskich - starszy syn Kazimierza Sprawiedliwego
- długa walka o sukcesję
- dobre stosunki z Kościołem i arcybiskupem Henrykiem Kietliczem
- Wielki przywilej immunitetowy
- zaangażowanie w politykę ruską
- porozumienie z innymi władcami piastowskimi
- próby podboju i chrystianizacji Prus - 1222r. zdobycie Ziemi Chełmińskiej
- wyłamanie się z porozumienia Świętopełka
- 1225r. - próba zajęcia Krakowa przez Henryka Brodatego
- 1227r. - zjazd w Gąsawie; zamordowanie Leszka Białego przez siepaczy Świętopełka, domniemana zdrada Władysława Odonica Leszek Biały - 1228r. - księciem krakowskim zostaje wybrany oferujący liczne przywileje dla możnych Władysław Laskonogi; odrzucona kandydatura Konrada Mazowieckiego
- konflikt Władysława Laskonogiego z Władysławem Odonicem w Wielkopolsce; namiestnikiem Krakowa Henryk Brodaty
- 1229r. - wyprawa Konrada Mazowieckiego na Kraków zakończona klęską
- porwanie Henryka Brodatego na rozkaz Konrada Mazowieckiego; książę Mazowsza panem Krakowa
- 1230r. - uwolnienie Henryka Brodatego za wstawiennictwem św. Jadwigi
- 1231r. - klęska i śmierć Władysława Laskonogiego
- wyprawa Henryka Brodatego na Kraków
- książę wrocławski ponownie na tronie krakowskim Walka o tron krakowski 1227 - 1231
Full transcript