Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bakalauru darbu tēmas

No description
by

Pēteris Rudzājs

on 9 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bakalauru darbu tēmas

Bakalauru darbu tēmu virzieni
Piegādāt
Analizēt
Izplatīt
Informācijas izgūšanas metožu lietojums automatizētā informācijas apkopošanā
Izpētīt un apkopot informācijas izgūšanas metodes un rīkus, kā arī projektēt un/vai izstrādāt programmatūras prototipu tīmekļa dokumentu automatizētai apkopošanai.
Mg.sc.ing. Pēteris Rudzājs
Kaļķu 1-315a, Meža 1/4-543


Nestrukturētas informācijas analīzes komponentu integrācija informācijas sistēmās
Izpētīt un apkopot informāciju par nestrukturētas informācijas apstrādes platformām, kā arī projektēt un/vai izstrādāt teksta analīzes programmatūras prototipu, kas būtu piemērots integrēšanai informācijas sistēmās
Datu vizualizācija monitoringa sistēmas
Izpētīt datu vizualizācijas risinājumus monitoringa sistēmās un projektēt/izstrādāt datu vizualizācijas risinājumu
Uzdevumi:
1. Identificēt galvenās informācijas izgūšanas metodes
2. Izpētīt eksistējošus informācijas izgūšanas rīkus un ietvarus (piemēram, Scrapy, Apache Nutch Crawler, Open Search Server, Heritrix u.c.)
3. Izstrādāt/projektēt programmatūras prototipu izvēlētās informācijas automatizētai apkopošanai un integrācijai EduMON sistēmā
Uzdevumi:
1. Iepazīties ar nestrukturēta teksta apstrādes pamatprincipiem un platformām
2. Izpētīt teksta analīzes komponentu lietojumu dažādās informācijas sistēmās
3. Izstrādāt/projektēt programmatūras prototipu tekstu analīzei un tā integrāciju EduMON sistēmā

Uzdevumi:
1. Iepazīties ar monitoringa sistēmu jēdzienu
2. Apkopot literatūru par dažādiem monitoringa sistēmu tipiem (īpaši par mēdiju monitoringa sistēmām) un to piedāvātajiem risinājumiem datu vizualizācijai
3. Projektēt/izstrādāt risinājumu datu vizualizācijai EduMON sistēmā
Ja nevēlaties paši apmeklēt daudzas tīmekļa lapas un apkopot interesējošo saturu, tad to var izdarīt jūsu radīti tīmekļa rāpuļi
Ja nevēlaties pārlasīt daudz dokumentu un meklēt tajos interesējošo informāciju, tad var izveidot risinājumus, kas to izdarīs jūsu vietā
Kā strukturēt datus un tos vizualizēt sistēmas lietotājam saprotamā formā?
Aktuāls sistēmas izmantošanas scenārija
piemērs
:
automatizētā veidā apkopot darba sludinājumus
salīdzināt darba sludinājumos pieprasītās prasmes ar tām, kas tiek mācītas studiju kursos
izplatīt šo informāciju darba devējiem, kursu macībspēkiem, studentiem un citiem, kas šo informāciju varētu izmantot lēmumu pieņemšanai
Izglītības pieprasījuma un piedāvājuma

monitoringa sistēma
Iespējamie ieguvumi:
Aktuāla informācija par pieprasītām un piedāvātām zināšanām, prasmēm, kompetencēm
Studiju programmu kvalitātes paaugstināšanās
Ciešākas sadarbības veicināšana starp izglītības iestādi un darba devējiem
Darba devēju iesaistītšanās kursu satura plānošanā un kursu pasniegšanā
Tālākizglītības iespējas


Kādus noderīgus sistēmas izmantošanas scenārijus Jūs varētu radīt?
Atvērta
platforma
informācijas piegādei, analīzei un analīzes rezultātu patērēšanai.
Platformā pieejami servisi, kas integrējami organizāciju informācijas sistēmās (gan satura piegādei, gan patērēšanai).
Informācijas piegādes aktivitāte nodrošina dokumentu piegādi no dažādiem sasniedzamiem resursiem (piem., web lapas, web servisi, datu bāzes, manuāla piegāde)
Informācijas piegāde
Pašreiz EduMON implementēts:
Dokumentu piegāde manuāli
Dokumentu imports no ārējas datu bāzes
Pašreiz EduMON implementēts:
Atslēgvārdu izgūšana, izmantojot vārdnīcas
Dokumentu salīdzināšana:
Lucene meklēšana, balstoties uz izgūtiem vārdnīcu atslēgvārdiem
Lucene meklēšana ar MoreLikeThis algoritmu
Salīdzināšana ar Cosine similarity metriku, balstoties uz izgūtiem vārdnīcu atslēgvārdiem
Informācijas analīzes aktivitāte paredz izglītības infomācijas (zināšanu, prasmju, kompetenču) iegūšanu no informācijas avotu dokumentiem, kā arī dažādu avotu dokumentu salīdzināšanu

Informācijas analīze
Informācijas patērēšanas aktivitāte izplata apstrādāto informāciju sistēmā iesaistītajiem grafisku un tabulāru atskaišu veidā
Informācijas patērēšana
Pašreiz EduMON implementēts:
Avota visu dokumentu salīdzināšana ar kāda cita avota visiem dokumentiem
Avota izvēlēta dokumenta salīdzināšana ar kāda cita avota visiem dokumentiem
Dokumentu salīdzināšanas rezultātu attēlošana:
Lucene meklēšana, balstoties uz izgūtiem vārdnīcu atslēgvārdiem
Lucene meklēšana ar MoreLikeThis algoritmu
Salīdzināšana ar Cosine similarity metriku, balstoties uz izgūtiem vārdnīcu atslēgvārdiem
Dokumenta saistīto dokumentu attēlošana dokumenta pilnā atvēruma skatā
Mērķis ir sistēmu attīstīt, tāpēc ir nepieciešami gan teorētiski pētījumi, gan arī praktiska projektēšana un izstrāde
Full transcript