Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gazdagodás-kártérítés

Európai szabadalombitorlási ügyekben
by

Marcell Kereszty

on 7 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gazdagodás-kártérítés

Alapok Jogérvényesítési irányelv Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás A centrális diviziók országainak
joggyakorlata Legfrissebb fejlemények Az európai bitorlási ügyek mutatószámai A számítási módszerek alapjai A vagyoni jogkövetkezmények
számításának gyakorlata
európai szabadalombitorlási ügyekben ARTICLE 68
Award of damages

(1) The Court shall, at the request of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in a patent infringing activity, to pay the injured party damages appropriate to the harm actually suffered by that party as a result of the
infringement.

(2) The injured party shall, to the extent possible, be placed in the position it would have been in if no infringement had taken place. The infringer shall not benefit from the infringement. However, damages shall not be punitive.

(3) When the Court sets the damages:
(a) it shall take into account all appropriate aspects, such as
the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered,
any unfair profits made by the infringer and,
in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the injured party by the infringement; or
(b) as an alternative to point (a), it may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of the royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the patent in question.

(4) Where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in the infringing activity, the Court may order the recovery of profits or the payment of compensation. Elsődleges cél a bitorlás nélküli állapot vissza-/helyreállítása a vagyoni aspektusok tekintetében is.

Vagyoni szankciók a közzétételtől, vagy ha az korábbi, a bitorló informálásától kezdődő időszakra ítélhetők meg

Káronszerzés tilalma (no double recovery)

Nincs büntető kártérítés (no punitive damages)

Három alapvető kalkulációs módszer:
elmaradt felperesi profit megtérítése (loss of profits)
a szabadalombitorlás révén elért alperesi profit visszatérítése (accout of profits)
licenciadíj megtérítése (licence or royalty fee)
Kérdés: van-e létjogosultsága annak, hogy ezek a módszerek egymástól eltérő eredményre vezessenek?

További speciális kárelemek / kompenzációk: pl. ugródeszka hatás (springboard effect) kompenzálása = a bitorlás megszűnése után az alperesnél beállt előnösebb piaci pozíció "elvonása"

Kamatok, költségek

Kevés a jogeset; az abbahagyásra kötelezés / eltiltás után a felek általában megegyeznek Feltétele egyes országokban:
a felperes maga is gyártja/forgalmazza az oltalom tárgyát (DE, FR, UK)
gazdaságilag képes lett volna a bitorló volumen gyártására/forgalmazására (FR, UK)

A kalkuláció alapja: az elmaradt értékesítések árbevétele (loss of sales)
Egyes országokban (FR) vélelem: a felperes 100%-ban képes lett volna az alperes teljes árbevételének realizálására, a realizált alperesi árbevétel tehát megfelel az elmaradt felperesi árbevételnek - megkerülő termékek és sokszereplős piac esetén a vélelem erősen túloz
Ahol nincs ilyen vélelem (DE, UK), kizárólag helyettesíthetetlen (gyógyszer)termékeknél, illetve tender-jellegű hasznosításoknál (= "kétszereplős piac") célszerű az alkalmazása

A profit meghatározásánál egyéb tényezőket is figyelembe vesznek:
a találmány értéke és az ebből fakadó kereslet
megkerülő termékek jelenléte/hiánya: megkerülő termékek jelenléte
esetén kisebb értékesítési volumen és kisebb profit relizálható

A kalkuláció kiterjedhet járulékos hatások kompenzálására
gazdaságilag kötődő egyéb termékek értékesítésének elmaradása
a bitorlás folytán bekövetkező árcsökkenés (price erosion, price depression) - de: növekvő értékesítési darabszám (szabadalmasi + jogsértő) az általános gazdasági törvényszerűségek szerint csökkenő eladási árat eredményez; az ebből eredő hatás nem vehető kétszer figyelembe Kilóg a kártérítés általános rendszeréből

Hasonló jogintézmények:
jogalap nélküli gazdagodás
megbízás nélküli ügyvitel (negotiorum gestio)

Nem csak a szabadalmast helyezi vissza a bitorlás nélküli vagyoni helyzetbe, hanem a bitorlót is. A bitorlótól elvont gazdagodást a szabadalmas kapja.

Jogpolitikai magyarázat:
elrettentő hatású; a bitorló nem szerezhet előnyt a bitorlás révén (ld. Platón)
kárpótolja a szabadalmast azokért a károkért is, amelyeket nem tud érvényesíteni

Visszatérítendő összeg számításának alapja: a bitorlással elért teljes nettó árbevétel
összetett termékek esetén esetlegesen arányosítva a bitorlással érintett részre
jogesetek hiánya, (DE, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen Kommentar: "technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße")

Ebből levonható: változó költségek + esetleg az állandó költségek (és amortizáció) azon része, amely minden kétséget kizáróan a bitorló tevékenységhez rendelhető Előnye: nem kell a veszteségek/profitok kérdésébe belemenni, érzékeny adatokat feltárni

Kiindulópont: piaci viszonyok közötti (arm's length) díjmegállapodás

Díjalap: a bitorlással realizált nettó árbevétel

A díjkulcs gyakori kiindulópontja: 25%-os szabály: a realizált profit 25%-a illeti a licenciaadót, 75%-a pedig a nagyobb üzleti kockázatot vállaló licenciavevőt (= kapcsolat a profit-visszatérítéses módszerrel!)

A díjkulcs meghatározásánál figyelmbe veszik, hogy az ilyen fiktív utólagos licenciaszerződés nem tartalmazza a szokásos licenciaadói biztosítékokat, licenciavevői kockázatokat, például nem rendelkezik:
egyösszegű kezdeti licenciadíjról
minimális licenciadíjról
nem áll fenn a szabadalom megsemmisítésének veszélye
nem áll fenn a szabadalom érvényesíthetetlensége
nem áll fenn a termék eladhatatlanságának veszélye
= A megítélt megtérítendő licenciadíjak mértéke gyakran
50 - 100%-kal nagyobb, mint a normál licenciadíj. A kártérítés célja általában (BGB 249): a szabadalmast olyan helyzetbe kell hoznia, mintha nem történt volna bitorlás
Differenzmethode: a két helyzet közötti különbözetet kell megtéríteni

A szabadalmas háromféle számítási módszer közül választhat, amelyek kölcsönösen kizárják egymást:
kártérítés (beleértve az elmaradt felperesi profitot is)
a bitorlással elért alperesi profit visszatérítése
megfelelő licenciadíj megfizetése A bitorlással elért alperesi profit visszatérítése

Általános szabály:
Csak az a profit téríthető vissza amely közvetlenül kapcsolódott a bitorláshoz

Általában ez a módszer eredményezi a legnagyobb összeget - gyakran választják

Kiindulási alap: a bitorlással érintett alperesi nettó árbevétel Licenciadíj megfizetése

Népszerű kalkulációs módszer, alkalmazása viszonylag egyszerű (a másik kettőhöz képest)
A normál (arm's length) licenciadíjhoz képest magasabb díjkulcsot alkalmaznak (max. +100%)
Az esetek túlnyomó többségében a licenciadíj
a nettó árbevétel 5 - 10%-a.

A díjkulcs "felderítéséhez" támpont:
Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen = találmányi díjakkal kapcsolatos Vitarendező Testület a Német Szabadalmi Hivatalnál - a találmányi díjat is licencia-analógia alapján határozzák meg, és a testület naprakész a szokásos licencia-díjkulcsok tekintetében
25%-os szabály 2009. szeptember Kártérítés, és ezen belül az elmaradt profit igénylése:
A német gyakorlat szerint az elmaradt profit nem feleltethető meg az alperes által elért profitnak, mivel az adott termék eladása nem feltétlenül csak a bitorolt szabadalom tárgyának következménye

Ebbe a körbe tartozik az árcsökkenési (price erosion) kár is

A felperesnek tényleges profit-elmaradást és az ok-okozati összefüggést bizonyítania kell; ennek keretében szükségszerűen bizalmas adatokat is fel kell tárnia
Nem választható ez a módszer, ha a szabadalmas maga nem hasznosít(hat), például, ha függő szabadalomről van szó

Mindezek miatt ritkán választott számítási módszer 4. Az elmaradt licenciadíj számítása

A kalkuláció alapja a TBÉ azon része, amelyet felperes maga nem tudott volna teljesíteni

Díjkulcs
Kiindulópont az azonos ipari szegmensben hasonló találmányok licencia-díjkulcsai
Ha nincs támpont, a bíróság az eset összes körülményei alapján meghatároz egy reális díjkulcsot. Ennek során figyelembe veszik a találmány gazdasági-kereskedelmi értékét

A normál (arm's length) licenciadíjhoz képest magasabb díjkulcsot alkalmaznak (max. +50%): "Az alperes nincs abban a helyzetben, hogy a diktált kondíciókat elutasítsa."
Pl. 5%-os normál díjkulcs esetén a megállapított díjkulcs a nettó árbevétel 7 - 8%-a. Egyéb károk megtérítése

árcsökkenés (price erosion)
a szabadalom értékének csökkenése
a licenciaadás esélyének csökkenése/elvesztése

Egyéb kompenzációs igények:
Ugródeszka hatás (springboard effect)
TGIP 2009 (Agilent v. Waters): 100.000 EUR Ritkán alkalmazott módszer a költségek (szabadabb) levonhatósága és a másik módszerrel általában kiadódó magasabb összegek miatt.

Az alperesi profitnak csak azon részét ítélik meg, amely a szabadalombitorlás következménye - bizonyítási teher a felperesen!

Összetett termék esetén a profit megoszlik a termékrészek között, így a profit felosztásra kerül. Ennek a gyakorlatban alkalmazott egyik módja a költségalapú profitfelosztás.

Számítás alapja: a bitorlással elért nettó árbevétel
levonhatók a közvetlen költségek és a közvetett költségeknek a bitorló tevékenységhez kapcsolódó része
nem szándékos (unintentional) bitorlás esetén alperes levonhatja a termékfejlesztés és a piaci bevezetés költségeit is Platón: Törvények (Kr. e. IV. sz.)

[a törvényhozónak] "Két dologra kell tehát tekintettel lennie: az igazságtalanságra és az okozott kárra."

Az igazságtalanságot akkor is meg kell büntetni, ha nem történik károkozás, vagy éppen hasznot okoz (többnyire persze az elkövetőjének), a károkozást viszont akkor is meg kell téríteni vagy jóvá kell tenni, ha nem történt igazságtalanság. FR: újabb sporadikus esetekben a bitorlással elért alperesi profit visszatérítése is megjelenik
(CAP 2012, 11/14297 Quest Technologies, Inc. v. SARL AHT Sud) EP 1216317 cipőfűzőként használható rugalmas szál DE: Flaschenträger (BGH 2012, X ZR 51/11)
Az adott ügyben bíróság becslése szerint a bitorló profitjának 50%-a illette meg a szabadalmast.
A bíróság a profitvisszatérítés általános joggyakorlata szerinti becsült összeget kereszt-ellenőrizte a licencia-analógia módszrével, és megállapította, hogy nagyjából azzal is ilyen összeg jönne ki.

Kívánatos, hogy a számítási módszerek hasonló eredményre vezessenek, hiszen
a licenciadíj általában arányos a profittal
(ld. 25%-os szabály)
mindekttőre azonos gazdasági-piaci körülmények hatnak Elvi alapok Európában Elmaradt felperesi profit megtérítése Alperesi profit visszatérítése Licenciadíj megtérítése 2. lépés: a profit visszatérítendő részének számítása

Kérdés: vannak-e a szabadalom szerinti technológián kívül a fogyasztói döntéseket meghatározó más faktorok? Általában igen!
Amennyiben a szabadalom szerinti megoldás nélkül a termék eladhatatlan lenne: a profit 100%-a visszatérítendő - ez csak egészen kivételes helyzetekben áll fenn

Csökkentő tényezők:
Helyettesítő, megkerülő termékek jelenléte
A szabadalom a teljes terméknek csak egy részére terjedt ki (például egy autó tükrére)
A kedvező fogyasztói döntéseket elősegítő, a termékben megvalósult további (szabadalmazott vagy nem-védett) technológia, műszaki jellemzők, cég-imázs, minőségi elvárások

Bírói döntések: általában a számított profit 15 - 80%-a között ítélnek meg visszatérítést

Ökölszabály: a visszatérítendő összeg tipikusan legfeljebb a nettó árbevétel 30%-a. 1. lépés: a profit meghatározása

Gemeinkostenanteil (BGH 2001): a bíróság lekorlátozta a levonható költségek körét:
a bitorló termékekhez kétséget kizáróan, kizárólagosan kapcsolódó közvetlen költségek (bizonyítási teher az alperesen)
csak azok a közvetett költségek vonhatók le, amelyek kétséget kizáróan, kizárólagosan a bitorló termékek kapcsán merültek fel, vagyis amelyek bitorlás hiányában nem merültek volna fel (bizonyítási teher az alperesen)
Levonható költségek például:
közvetlen költségek: anyag-, bér-, energia-, szállítási, tárolási, telepítési költségek, jutalékok
közvetett költségek: helyiségek, berendezések bérlete, pénzügyi finanszírozás költsége
Nem levonható költségek:
általános marketingköltségek, vezető tisztségviselők bére, termékfejlesztés költsége

A költségek megosztásának praktikus alapokon történő becslését nem fogadja el a bíróság; a megosztást bizonyítani kell

Steckverbindungsgehäuse (BGH GRUR 2007,431): nem vonhatók le azok a költségek sem, amelyek nem merültek volna fel, ha a szabadalmas maga hasznosított volna: például a bitorló termék kifejlesztéséhez kapcsolódó K+F költségek

Profit: akár a nettó árbevétel 20 - 60%-a is lehet Franciaország Code de la Propriété Intellectuelle: a szabadalombitorlás
következménye polgári jogi kártérítési felelősség
A kártérítés célja: kompenzáció, az elévülési idő 3 év

A német gyakorlattól eltérően a felperes nem választhat a különböző számítási módszerek közül, hanem a módszert a felperes helyzete fogja meghatározni:
Amennyiben a felperes maga is gyártja/forgalmazza a találmányt a bitorlás időszakában, az elmaradt árrés (lost margin) megtérítését kérheti.
Amennyiben nem (pl. nem vagy csak licenciával hasznosít), megfelelő licenciadíjra (reasonable royalty) tarthat igényt.

Ezeket együttesen hívják "elmaradt profit"-nak. 1. A teljes bitorlási értékesítés (TBÉ) meghatározása (masse contrefaisante)

Beleértendő: a bitorló termék és az ahhoz gazdaságilag kapcsolódó termékek, például a szükséges tartozékok értékesítése (pl. bitorló utcatábla-oszlopoknál az utcatáblák is beletartoznak) 2. A számítási módszerek arányának megállapítása

A felperes olyan arányban jogosult elmaradt árrés igénylésére, amilyen arányban képes lett volna a TBÉ megvalósítására. A fennmaradó TBÉ-rész tekintetében csak az elmaradt licenciadíjra jogosult.

Az alperesen van a bizonyítási teher, hogy felperes nem lett volna képes a teljes TBÉ megvalósítására. Ennek megítéléselkor figyelembe veszik:
a szabadalmas ipari és kereskedelmi potenciálját
az esetlegesen meglévő helyettesítő termékekeket 3. Az elmaradt felperesi árrés kiszámítása

A TBÉ-ből levonásra kerülnek felperes közvetlen gyártási/forgalmazási költségei (fikció: mintha felperes gyártott/forgalmazott volna)

Esetlegesen egyéb kiegyenlítő körülményeket is figyelembe vesznek a kiadódó összeg "hangolására" Németország Egyesült Királyság Kevés a publikált jogeset, a felek a vagyoni igények kapcsán általában megegyeznek.

A Jogérvényesítési Irányelv előtt a bitorlás megtörténtének megállapítása után külön tárgyaláson kellett a felperesnek döntenie két opció közül:
kártérítés (inquiry into damages)
a bitorlással elért profit visszatérítése (account of profits)

Kérdéses, hogy ez a Jogérvényesítési Irányelvvel összhangban van-e. Célja a kompenzáció

A felperes azon károk megtérítését igényelheti, amelyek
előreláthatóak voltak (foreseeable)
a bitorlás következményei (caused by the wrong)
megtérítése nem ütközik társadalmi vagy szociális érdekbe (public or social policy)

Amennyiben a felperes maga is gyártotta/forgalmazta a terméket, a következő károk megtérítését igényelheti:
az a kieső felperesi profit, amelyet felperes realizált volna, ha az alperesi értékesítést ő valósítja meg
a felperes által realizált profit esetleges csökkenésének megtérítése (bitorlás miatti árcsökkenés, elmaradt értékesítések, kárelhárítási költségek, kapcsolódó áruk értékesítésének elmaradása)
fiktív licenciadíj azon értékesítésekre, amelyre nem lett volna képes

A felperesi gyártási/értékesítési potenciál tekintetében nincs vélelem - az eset körülményeinek fényében a bíróság határozza meg az arányt. Kártérítés A bitorlással elért
alperesi profit visszatérítése Választható igények Választható igények Kártérítés Licenciadíj megfizetése A bitorlással elért
alperesi profit visszatérítése 13. cikk
Kártérítés
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes bíróságok a sértett fél kérelmére elrendeljék, hogy a jogsértő, aki tudta, vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna, hogy jogsértést valósít meg, a jogosult számára a jogsértés folytán elszenvedett tényleges kárnak megfelelő kártérítést fizessen.
A bíróságok a kár megállapításakor:
a) figyelembe vesznek minden megfelelő szempontot, úgy mint
a kedvezőtlen gazdasági kihatásokat, ideértve a sértett fél elmaradt hasznát,
a jogsértő jogtalan gazdagodását,
és indokolt esetben a nem tisztán gazdasági tényezőket, mint a jogosultnak a jogsértés által okozott nem vagyoni kárát,
vagy
b) az a) bekezdés alkalmazása helyett a kárt indokolt esetben átalányösszegben állapíthatják meg olyan tényezők alapján, mint legalább azon díjazás vagy jogdíjak összege, amely a jogosultat megillette volna, ha az adott szellemi tulajdonjog felhasználására a jogsértő engedélyt kért volna.

(2) Azokban az esetekben, amelyekben a jogsértő úgy fejtette ki tevékenységét, hogy nem tudta, vagy kellő gondosság mellett nem kellett tudnia, hogy jogsértést valósít meg, a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a bíróságok rendeljék el a gazdagodás megtérítését vagy kártérítés fizetését, amelynek összegét előre meghatározhatják. "lost profits" "unfair profits" "royalties" AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/48/EK IRÁNYELVE
(2004. április 29.)
a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről
Full transcript