Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yöneltme

No description
by

Ahmet Eyitmiş

on 28 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yöneltme

YÖNELTME
Yöneltme
Astların kısa ve uzun dönemde ve verimli çalışmalarını sağlamaya ilişkin yönetim işilevleridir
Yöneltme

Örgütün insan kaynaklarını rasyonel ve etkin biçimde kullanmasını sağlar

Amaçlara ulaşmak için örgütlenmiş çabaları harekete geçirir.


Yöneltmenin 2 temel ilkesi vardır
1. Amaç birliği

2. Kumanda birliği

Yöneltme İşlevinin Temel Unsurları

1.-GÜÇ-Otorite-Yetki-Emir ve Etkileme

2.- Liderlik
GÜÇ

İnsan Yönetimi;
insan davranışlarının istenilen yönde yönetilmesiyle ilgilidir.
O'Donnel
Astlara önderlik etme ve onların çabalarını amaçlara yönlendirme olarak tanımlamıştır.
Davranışları etkilemek ise
ancak bir
güç
kullanılmasıyla mümkün olabilir.

İnsanları harekete geçiren
temel unsur
GÜÇ tür

Gücü olan kişinin etkileyebileceği kişilerin toplamıdır
ne kadar Güçlüsünüz
FAYOL yöneltmeyi
emir verme ve uygulatma olarak tanımlamıştır

Güç sahibinin başkalarını hangi
konularda

etkileyebileceğini gösterir


Kişinin başkalarını etkikleyebilmek
için hangi kaynaklardan yararlanmakta
olduğunu gösterir

1. YASAL GÜÇ

Astların üst kademelerden gelen emir ve buyruklara
uymaya kendilerini mecbur hissetmeleri
sözkonusudur
2. Ödüllendirme Gücü

Olumlu bir motivasyon unsurudur
Belirli yönde davranışa yöneltmek için maddi manevi zorlamayı ifade eder

Yönetici kişiliğinin astlarda saygı uyandırması onlarda ilham vermesidir.

Bir kişinin bilgi, uzmanlık ve deneyimine değer verilip ona güveniliyorsa uzmanlık gücünden bahsedebiliriz
İtaat
Uymama davranışının doğurabileceği sonuçtan çekindikleri için uyma davranışı göstermedir

Temelinde uyulanın uyanın üstündeki gücü ya da kontrolü vardır.

Kaynağını tüm zamanlar için geçerli geleneklerin üstünlüğüne ve belirleyiciliğine olan inançtan alır

Her toplum, tarihsel, geleneksel ve sosyo ekonomik koşulların hazırladığı bir ortamda oluşur.

Karizma sürdüğü sürece tartışmasız yetkileri kabul edilir
İtaat, Özdeşleşme ve Benimsemenin Sağladığı Yararlar
İtaat
•İnsanlar tarafından kabul edilmek, ödüllendirilmek ya da cezalandırılmak
Güdü: cezalandırılmamak ve ödüllendirilmek
Özdeşleşme
•Değer verdiği insanlara benzeme, onlar gibi olduğunu düşünme duygusunu sağlamak ,
Güdü: beğenilen bir başkası gibi olmak
Benimseme (kendine mâl etme)
•Kişinin doğruyu anlama ve uygulama gereksinmesini tatmin etmesi (Gerçeği tanımlamaya yaramak)
Güdü: kişinin doğru bildiği şeyi yapmak istemesi
Fikir verme ve önerde bulunma hakkı ile yakından ilgilidir.
Bu yetkiyi kullananların karar verme hakkı yoktur
Bir eylemi başlatan, devam etmekte olan bir eylemi değiştiren veya durduran direktif ya da talimat şeklinde ifade edilebilir.
Bir yöneticinin uzmanlık alanı ile ilgili konularda, kendi departmanların ve personelin neyi, nasıl ve ne zaman yapacaklarını belirleme hakkıdır.
TEŞEKKÜR EDERİZ
Kuralların yasallığı gereğince atanmış üstlere, şahsi olmayan bir itaat sözkonusudur
Üstlerin astlara emir verebilme ve onların davranışlarını belirleme hakkıdır
Bir bireyin herhangi bir konumd karar verme hakkına sahip olmayı ifade eder
SİZ
GÜÇ ALANI
GÜÇ KONUSU
GÜCÜN KAYNAĞI
GÜÇ TÜRLERİ
ZORLAYICI GÜÇ
KARİZMATİK GÜÇ
UZMANLIK GÜCÜ
2. OTORİTE
Belirli bir örgüte mensup olanların, üstlerin emir ve talimatlarına istekli ve koşulsuz olarak itaat etmelerini ifade eder
GELENEKSEL OTORİTE
KARİZMATİK OTORİTE
RASYONEL- YASAL- BÜROKRATİK OTORİTE
3. YETKİ
EMİR-KOMUTA YETKİSİ
KURMAY YETKİ
FONKSİYONEL YETKİ
EMİR
Kapsamına göre Emirler
Genel emir:
Özel emir:
Niteliklerine göre Emirler
Kesin buyruk içeren emirler
Kesin buyruk içermeyen emirler
Biçimlerine göre Emirler

Yazılı Emirler
Sözlü Emirler
İYİ bir emrin özellikleri
Yapılması istenen işle doğrudan ilgili olmalıdır
uygulanabilir olmalıdır
açık ve anlaşılır olmalıdır
tam olmalıdır
amaç ve gerekçesi açık olmalıdır
motive edici olmalıdır
yasalara aykırı olmamalıdır.
Full transcript