Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tez Sunumu

No description
by

zeynep yılmaz

on 12 October 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tez Sunumu

YAPI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ENERJİLERİNİN EKOLOJİK TASARIMA YÖNELİK OLARAK TÜRKİYE BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Mimar Zeynep Yılmaz
YÜKSEK LİSANS TEZİ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA PROGRAMI
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu
“Dünyada çıkarılan bütün hammaddelerin yüzde 40’ının inşaatlarda kullanıldığını, insan üretimi atıkların yüzde 40’ının inşaat sektörünce üretildiğini, üretilen bütün enerjinin yüzde 40’ının binalar tarafından tüketiliyor olduğunu ve CO₂ salınımlarının yüzde 30’unun yaşadığımız yapılardan kaynaklandığını, dolayısıyla dünya kaynaklarının en büyük kullanıcısı konumunda olan yapı sektörünün ve insan yapımı çevrenin bu soruna katkısının çok büyük olduğunu duymayanımız kaldı mı?”( Özdil )
Özdil, S., (2007). “Çelikle Sürdürülebilir Yapılaşma”, Yapı’da Ekoloji: Ekolojik Tasarım ve Sürdürülebilirlik Eki, 312:36.
%40
Çalışmanın amacı, Türkiye’de yapı ürünlerinin üretim enerjisinin mimari tasarıma etkilerini araştırmaktır.
.

Bilgi toplama: İlk olarak yapı ürünlerinin yaşam döngüleri ve bu döngüde üretim enerjisinin tanımı ve önemi araştırılmıştır.
Anket: Bir soruşturma yaparak Türkiye’deki mimarların yapılarındaki ürün seçimlerinin ortaya konması sağlanmıştır.
Örnek Bina: Anket sonuçlarına göre örnek bir bina üzerinden, binada bulunan yapı ürünlerinin tüm ürünlere göre değişen hacim ve ağırlıklarının hesaplanması hedeflenmiştir.
Üretim Enerjisi: Hesaplamalardan sonra birim konuttaki kullanım miktarlarına göre ürünlerin üretim enerjileri hesaplanmak istenmiş, fakat gerekli bilgiler toparlanamadığından yurtdışında yapılan çalışmalarda elde edilen üretim enerjileri değerleri kullanılarak, anket sonucundaki ürün seçimlerine göre değişen üretim enerjisi miktarları araştırılmıştır.
Sonuç: Mimarların henüz tasarım aşamasında seçecekleri ürünler ile doğal kaynakların tüketimine etkileri, tüm yapı ürünleri ile ilgili hesaplamaların mimari tasarımda ürün seçimine etkileri araştırma sonucu olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda ülkemizdeki mevcut durum ve yasal çerçeveye ilişkin öneriler sunulmuştur.
Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü
Üretim Enerjisi
Anket yöntemi
(cc) photo by theaucitron on Flickr
CSIRO (Australian Commonwealth Scientific and Research Organization- Avustralya Milletler Topluluğu Bilimsel ve Araştırma Kurumu) tarafından yapılan bir araştırmada ortalama bir evin gömülü enerjisi yaklaşık 1000 GJ olarak bulunmuştur, bu da 15 yıllık kullanım enerjisine eşdeğerdir. Bir başka deyişle, binanın ömrünün 100 yıl olduğu düşünüldüğünde, gömülü enerjisi yaşam döngüsünde kullanılan bütün enerjinin %10’undan fazladır (Özçuhadar [18]).

1 gigajoule enerjinin ortalama bir insanın 100 günlük yemeğine ya da 30.000 gigajoule enerjinin 5 kişisel bilgiayarın 1000 yıl boyunca durmadan çalışarak harcadığı enerji miktarına eşit olduğu düşünüldüğünde sözü geçen enerjinin önemi anlaşılmaktadır. (Battle ve Mc.Carthy, [19]). Bu veriler tasarım aşamasında yapım için seçilen ürünlerin yaşam döngüsü açısından değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Teşekkürler.

Mimarların yapı ürünü tercihlerini, tercih nedenlerini, yapı ürünlerinin üretim enerjisi, geri dönüşüm ve yeniden üretimleriyle ilgili bilgi ve ilgilerinin öğrenilmesi amaçlanan anket formunun bulunduğu sayfanın internet adresi T.M.M.O.B. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından Türkiye’de 2009 ve/veya 2010 yıllarında büro tescil belgesi almış olan 5655 mimara e-posta yoluyla iletilmiştir. Soruşturmanın başında anketi yanıtlayanlarla ilgili bilgiler öğrenilmiştir.
Anket Sonuçları
Ankete geri dönüşler 07–01–2010 ile 15–01–2010 tarihleri arasında olmuştur. Anket formu 313 kez yanıtlanmıştır.
Yanda görülen konut ve toplu konut projelerinde çalışan mimarların tümü 1 ile 10 kişinin çalıştığı mimarlık bürolarında çalıştığı bulunmuştur. Bu anlamda ankette küçük ölçekli mimarlık ofislerinin tercihlerinin ele alındığı söylenebilir.
Konutlarda Kullanılan Ürün Miktarları
Örnek Bina Seçimi
Anket Sonuçları
Anket Sonuçları
Anket Sonuçları
Örnek Bina Planı
Örnek Bina Kesiti
Örnek Binalar Metrajı
Örnek Binalar Metrajı
Bir Birim Dairede Kullanılan Yapı Ürünleri
Hesaplamalarda Kullanılan Üretim Enerjisi Değerleri
Farklı Yapı Bölümlerinde Kullanılan Ürünlerin hacim/ağırlık/ üretim Enerjisi Değişimleri
Bir Konut Biriminde Kullanılabilecek Yapı Ürünlerinin Hacim ve Üretim Enerjisi Değerleri
Bir Konut Biriminde Kullanılabilecek Yapı Ürünlerinin Hacim ve Üretim Enerjisi Değerleri
Bir konut biriminin anket sonucuna göre, en yüksek ve en düşük üretim enerjisi harcama miktarı
Bu amaç için sırasıyla aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır
Anket kapsamında seçilen bina türünde,
taşıyıcı sistem,
iç duvar,
dış duvar,
çatı kaplamaları,
döşemeler,
cephe sistemi,
dış mekâna açılan açıklıklar
için mimarların hangi ürünleri tercih ettikleri ve bu tercihlerin nedenleri sorulmuştur. Aşağıdaki listede bulunan nedenler birden çok seçenek seçilebilecek şekilde yanıtlanabilmektedir.
Anket Sonuçları
Tüm dünyada yaşam döngüsü ilkelerinin kabul gördüğü günümüzde binalar, tasarım halinden bina yapımına, kullanımına ve sonrasında yıkım ve atık yönetimine kadar tüm süreci düşünülerek tasarlanmalıdır.
Yapı ürünleri hakkında yeterli bilgilerin bulunmadığı ve bunun nedeninin gerekli bilgileri içeren bir veri tabanının eksikliği olduğu tespit edilmiştir.
Yapının tümüne oranla daha az yer kaplayan bölümlerinde dâhil kullanılan tüm ürünlere göre ilgili hesaplamaların yapılması ihtiyacı tespit edilmiştir.
Enerji ve çevre konuları ile ilgili bir hassasiyeti bulunmadığı saptanan, tamamen konvansiyonel ve ekonomik nedenlerle seçilen ürünlerin, üretim enerjisi değerleri açısından incelendiğinde birçok yapı ürününe göre daha az enerji tükettiği bulunmuştur.
Tüm dünyadaki üretim tesislerinin hedeflediği çevreyi korumaya yönelik prensipler, ülkemizde de hassasiyetle incelenmeli ve üretim tesislerinde uygulanmalıdır.
Yapı ürünlerinin geri dönüşüm ve yeniden kullanımının, üretimi için harcanan enerjiden daha sonra tasarruf yapılabileceği anlamına geldiği unutulmamalıdır.
Sonuçlar
Tez çalışması sonucunda ilgililerin Türkiye’de üretilen yapı ürünleri ile ilgili tüm yaşam döngüsünü kapsayan etiketleme sistemlerini oluşturmalarının gerekliliği gözlemlenmiştir.
Bu etiketlerin bir araya getirilmesinden sonra tasarımcıların binalarında kullanacakları ürünlerin seçimini bilgisayar ortamında yaparak tüm binada, hem yapımdan önce harcanacak enerji ve hammaddeleri, hem kullanım aşamasında harcanacak enerji miktarlarını hem de yıkımdan sonra mümkün olan geri dönüşüm ve yeninden kullanım bilgilerini ve tüm bu aşamalarda oluşacak atıkları henüz tasarım aşamasında görebilecekleri programların oluşturulması hedeflenmelidir.
Oluşturulacak bu sistem ilgili yönetmeliklerde yer bulmalı ve tüm ürünlerin yaşam döngüsü ile ilgili bilgileri içeren künyelerinin oluşturulması TSE tarafından oluşturulacak standarda uyulması koşuluyla zorunlu kılınmalıdır.
Tüm bu sonuçlardan ve önerilerden yola çıkarak tasarımcılara, tasarımlarında kullanmayı düşündükleri ürünleri sadece ekonomik açıdan değil, ekolojik açıdan uygunluklarını da düşünerek seçmeleri önerilmektedir.
Burada aktarılan süreçlerin ülkemiz açısından daha sağlıklı değerlendirilebilmeleri için ivedilikle Türkiye’ye özgü bir veritabanından faydalanan bu yaşam döngüsü değerlendirmesi modeli ortaya atılmalıdır.
Sonuçlar
Full transcript