Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie AFG E&Y

No description
by

Gidion Peters

on 16 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie AFG E&Y

Presentatie & discussie
'Amsterdam Financieel Gezond' 16 mei 2012 Gidion Peters Programma * introductie
* tijdlijn
* Inzet op Herstel 1
* AFG
* Kadernota 2013
* opgaven introductie 2010 2012 2011 nieuw college treedt aan begroting 2011
€ 208 mln Kadernota 2012 maatregelen 2012-2014 opdracht AFG
€ 80-100 mln Kadernota 2013 maatregelen 2013-2016
€ 140 mln tijdlijn Inzet op Herstel 1 € 208 mln maatregelen 2012 cluster sociaal
cluster fysiek
cluster obi
personeel
huisvesting
inkoop
ICT
BDA nieuwe stijl
synergie staf b11 € 7,9
€ 4,8
€ 3,9
€ 8,4
€ 3,6
€ 6,8
€ 4,4
€ 1,8
€ 4,0 weglek (stadsdelen, opdrachtgevers en extern), ook door verwerking
(kasritme) problemen DICT, ACAM, B11
hoge frictiekosten DBGA, OGA, DWI
samenloop van maatregelen personeel

inkoop
ICT

synergie staf b11 € 8,4

€ 3,4
€ 0

€ 2,4 knelpunten AFG Inzet op
Herstel 2 Instrumen-
tarium 1Stad
1Opgave ontdub-belingen slimmer werken lasten-
verzwaring Stresstest Meerjaren investeringsprogramma Strategisch
personeelsplan taak
reductie proces
innovatie McKinsey Berenschot inkoop
kostprijscalculatie
huisvesting
lean management
gebruik basisinformatie
ICT
organisatiestructuur klankbordgroep masterclasses stuurgroep zoekrichtingen Kadernota 2013 Hervorming organisatie en personeelsbeleid Nieuwe inrichting gemeentelijke organisatie

Impementatie bezuinigingen  groot stedelijk project
Ambtelijke leiding gemeentesecretaris
1 september 2012 veranderaanpak voor de organisatie
Per 1 januari 2014 zal sprake zijn van 1 ambtelijke organisatie
Per 2014 één financieel stelsel
In 2013 wordt ramingsmodel ontwikkeld Kadernota 2013: Keuzes College Eén financieel stelsel voor de hele stad
Integrale ramingsfunctie
Grondige kennis over inkomsten nodig
Grondige kennis van de keten nodig om binnen Amsterdam en met de regio te komen tot taakoptimalisatie
Grondige kennis over de uitgaven nodig om als stad adequate keuzes over voorzieningenniveau
Deze kennis samenbrengen in ramingsmodel
Focus in de hervormingsagenda:
Het College richt zich primair op de drie decentralisaties in het sociaal domein: jeugd, awbz-begeleiding (Zorg/WMO) en de wet werken naar vermogen (wwnv, re-integratie) Kadernota 2013: Keuzes College Oplevering in september bij Begroting 2013 Nieuw model voor organisatie-inrichting, scenario’s voor wenselijke veranderingen in gemeentelijke organisatie
Business Cases voor de 17 opdrachten uit Eén stad, één opgave
4 scenario’s voor financiële strategie in tijden van krimp en onzekerheid
Een financieringsvoorstel voor de investeringen (inclusief stadsdelen)
Kasstroomanalyse en balansprognose
Één norm voor de hele stad voor het weerstandsvermogen
Spelregels en inzet reserve frictiekosten
Besluiten om verlies aan werkgelegenheid verantwoord op te vangen Kadernota 2013: Planning parool 12/05 opgaven VRAGEN Kansen E&Y
Full transcript