Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PSYCHOLOGIA TŁUMU

No description
by

Katarzyna Kozicka

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PSYCHOLOGIA TŁUMU

PSYCHOLOGIA TŁUMU
Psychologia tłumu - definicja:
to gałąź psychologii zajmująca się zjawiskiem zachowania jednostek w wielkiej masie ludzkiej. Masa ta może być rozumiana dwojako: 1. jako krótkotrwałe zgromadzenie jednostek (np. manifestacja uliczna);
2. jako synonim społeczeństwa masowego.
Gustav Le Bon - ojcem psychologii tłumu:
jako pierwszy zwrócił uwagę na błąd oświeceniowych i pozytywistycznych nauk o człowieku, które badają go zawsze jako wyalienowaną jednostkę, atom oderwany od innych ludzi. Le Bon zauważył i opisał zjawisko odmiennego zachowania się ludzi gdy są badani pojedynczo i innego, gdy są badani w masie ludzkiej. Jako szczególnie interesujący przypadek uznał „tłum” ludzi, który – jako zbiorowość – w danej sytuacji zachowuje się zupełnie odmiennie, niż suma poszczególnych jednostek tłum ten tworzących, gdy stają w samotności przed identycznymi problemami.
Uznawany jest przez większość historyków za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasową nazistowskich Niemiec, Holocaust oraz za śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. Agresywna polityka zagraniczna, którą stosował, doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło ok. 50 milionów ludzi.
Marta Sęk
Katarzyna Kozicka
THG 1
PSYCHOLOGIA TŁUMU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH:
ADOLF HITLER:
W przypadku Adolfa Hiltera, który najprawdopodobniej czytał Psychologię tłumu, można wręcz mówić o prostym zapożyczeniu metod opisanych przez francuskiego lekarza. Tyle tylko, że to, co Le Bon opisał jako krytykę epoki masowej, Hitler uznał za instruktaż manipulowania tłumami.
ŚWIĄTYNIA LUDU:
sekta religijna, założona przez Jamesa Jonesa w 1956 w Indianapolis i przeniesiona w 1965 do Kalifornii. W szczytowym okresie popularności do sekty należało około 30 tysięcy ludzi, dysponowała ona majątkiem ok. 15 mln dolarów, a jej przywódca Jim Jones dla wyznawców kultu stanowił bezwzględny autorytet moralny. Sekta upadła pod koniec 1978 w wyniku zbiorowej śmierci ponad 900 osób (gł. amerykańskich członków sekty zmuszonych przez Jonesa do popełnienia samobójstwa) 18 listopada 1978 w ośrodku sekty w Gujanie.
LINCZE LUDNOŚCI MURZYŃSKIEJ W USA INSPIROWANE PRZEZ
KU KLUX KLAN:
Przyczyną linczu mogło być cokolwiek, począwszy od nie ukłonienia się, a skończywszy na morderstwie.
Lincze zdarzały się głównie w małych południowych miasteczkach i odizolowanych społecznościach, gdzie ludzie byli biedni i przeważnie niewykształceni.
ROZRUCHY NA TLE RELIGIJNYM
I RASOWYM WE FRANCJI:
27 października 2005 wybuchły zamieszki na tle rasowym na przedmieściach Paryża. Bezpośrednią przyczyną była śmierć dwóch nastolatków, którzy uciekając przed policją ukryli się w stacji transformatorowej. Rozruchy stopniowo ogarnęły cały Paryż, w ciągu kilku następnych dni rozprzestrzeniły się na wiele miast na terenie całej Francji. Wg danych francuskiej policji spalono prawie 9 tys. samochodów, ok. 200 budynków, przesłuchano blisko 5 tys. osób, a 400 skazano na kary więzienia. Zamieszki ustały na przełomie 2005/2006, po wcześniejszym wprowadzeniu stanu wyjątkowego.
POGROM MŁAWSKI:
26 i 27 czerwca 1991 roku w Mławie – zbiorowy wybuch
agresji części mławian skierowanej przeciwko mieniu najbogatszych przedstawicieli miejscowej ludności cygańskiej.
Impulsem do wybuchu kilkudniowych zamieszek był wypadek samochodowy, który nastąpił na przejściu dla pieszych. Wypadek spowodował siedemnastoletni Roman Paćkowski, należący do mniejszości romskiej. Sprawca zbiegł z miejsca wypadku nie udzielając pomocy ofiarom i ukrył się
tłum Polaków przez dwa kolejne dni, w różnych odstępach czasu
i z różnym nasileniem, dokonywał czynnych napaści na domostwa, własność i mienie Romów zlokalizowane w różnych częściach miasta, uchodzących od lat za "cygańskie
Gustaw le Bon wyodrębnił 5 czynników, które charakteryzują zachowania i procesy psychologiczne jednostek tworzących tłum:
1. Zanik świadomości swojego ja. Jednostka traci swą odrębność, indywidualność przez co staje się anonimowa - nie rozróżniona od innych.
2. Poczucie bezkarności i niezwyciężoności – ludzie stanowiący tłum nie obawiają się kary za popełnione czyny aspołeczne lub niezgodne z prawem.
3. Kierowanie się w zachowaniu sugestią, a nie racjonalnymi pobudkami- postępowanie innych osób jeśli jest ich wiele umacnia jednostkę, że dokonuje właściwego wyboru.
4. Nietolerancyjność- tłum nie potrafi tolerować poglądów innych niż własne, a głosicieli innych poglądów jest w stanie zniszczyć.
5. Pragnienie zrealizowania idei za wszelką cenę, która owładnęła tłumem- jednostka staje się okrutna, impulsywna i niszczycielska.
Określony obiekt staje się symbolem, któremu przypisuje się negatywne bądź pozytywne cechy który mobilizuje uczestników do określonych zachowań, np. dla kibiców własna druzyna a negatywny symbol drużyna przeciwnika.W tłumie może powstać panika pod wpływem sytuacji zagrażającej – jeżeli uczestnicy tłumu spostrzegają określoną sytuację jako zagrażającą każdemu z nich to pojawia się w nich strach, który może być zredukowany gdy w jakiś sposób unikną zagrożenia- najprostsza droga- ucieczka.
Symbolizacja
Ludzie w tłumie mogą doświadczać
deidentyfikacji
- stan ograniczonej samoświadomości i spadku troski o własny wizerunek w oczach innych co może spowodować utratę normalnej kontroli nad własnym zachowaniem, a w rezultacie zwiększyć gwałtowność i impulsywność czynów.
Do deidenfikacji prowadzi:
skandowanie w grupie tych samych słów i zwrotów,
głośnie wyśpiewywanie rytmicznych fraz i ruchów z wyśpiewywaniem z zgodnym rytmem innych ludzi,
grupowe palenie substancji odurzających.
Znęcanie się amerykańskich żołnierzy
w Bagdadzie nad jeńcami wojennymi.
Dawid Koresh
– przywódca duchowy sekty w Teksasie poprowadził do samobójczej śmierci w płomieniach 80 osób.
Amerykańscy strażnicy byli zachęcani do znęcania się nad jeńcami przez prowadzących przesłuchania funkcjonariuszy wywiadu wojskowego.
Dziękujemy za uwagę :)
Full transcript