Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informatiebeleidsplan 2014 - 2015

Marijke ten Hoeve
by

Gemeente Zaltbommel

on 22 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informatiebeleidsplan 2014 - 2015

Informatiebeleidsplan
2014 - 2015 Gemeente Zaltbommel
'Klaar voor het andere werken!
Efficiënter werken met minder kantoorpand
én meer klantgericht’

Terugblik
Inhoud plan
Toekomst
Afgelopen jaren inhaalslag gemaakt en
E-Dienstverlening ingevoerd
Wettelijke verplichtingen werden geregeld:
Invoering basisregistraties bv. Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG)
Invoering Gemeente heeft Antwoord@ bv.
14 + nummer
ME
You
Gestart met invoering digitaal en zaakgericht werken
Wat heeft de mens nodig?
Fysieke werkplek
ICT hulpmiddelen
Andere organisatie en aansturing van werk
Minder regels en procedures
Beter begrip en kennis van missie en ambitie van de organisatie
Een inspirerende bedrijfscultuur
Een leider als boegbeeld
Een coachende manager
Een opleidingsplan
Resultaatafspraken
Etc.
Informatiebeleidsplan opgebouwd rond 4 thema's:
1. Het Andere Werken
2. Beveiliging
3. Bedrijfsvoering I&A
4. Dienstverlening
Informatiebeleidsplan 'Klaar voor het andere werken'
2014-2015
‘Efficiënter werken met minder kantoorpand
én meer klantgericht’
I&A
Management
Wettelijke eisen
De klant
We voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
De basisregistraties zijn geïmplementeerd en intern en extern gekoppeld
We hebben Antwoord@ ingevoerd
Klant centraal
Meer dienstverlening digitaal
Onze front office medewerker heeft via het Klantcontactsysteem actuele informatie over en voor de klant
Het merendeel van de klantvragen wordt door de frontoffice afgehandeld
De klant kan via het digitale loket 24x7 producten opvragen
De informatie op de website is actueel en correct
Alle frontoffice kanalen beschikken over dezelfde informatie.
In 2005 gebouw ingericht voor flexwerken
Maar:
Informatie niet gedigitaliseerd
ICT niet ingericht voor tijd en plaats onafhankelijk werken
Geen sturing op uitvoering flexwerken en gemaakte afspraken--> bv. clean desk policy
Gevolg-->
Kasten met dossiers en overvolle bureau's
Onmogelijk om vanuit thuis of andere locatie te werken
In 2005 tevens programma's en apparatuur aangeschaft
Geen financieel vervangingsplan geregeld!

Gevolg--> Steeds geld nodig voor noodzakelijke vervangingen
Website ingericht en digitaal loket.
Nu sms en email dienst voor burgers bij gereed zijn paspoort en rijbewijs!
MT, College en Raad uitgerust met tablets voor papierloos vergaderen
In 2014 komen een aantal ontwikkelingen samen:

Gemeentebrede invoering digitalisering en zaakgericht werken
Klant contact centrum
Invoering gemeentebreed van het Andere Werken
Noodzakelijke vervangingen van bv. de kantoorautomatisering (Office en Outlook)
Virtuele werkplekken
1. Het Andere Werken
Vernieuwing kantoorautomatisering
Training Het 'Betere' Werken voor medewerkers
Flexibele virtuele werkplekken
Papierarm, digitaal en zaakgericht werken
2. Beveiliging
Onderzoek door zgn. Social Engineers
ICT kant informatiebeveiliging
Instellen team beveiliging
Door toename mobiele apparaten betere beveiliging vereist!
Uitkomsten onderzoek --->Score ontoereikend!

Met name op gebied -> gedrag medewerkers en toegang gebouw
ICT kant op orde maar er moet continue aandacht hiervoor zijn!
Resultaten en aanbevelingen worden verwerkt in Informatie beveiligingsplan
3. Bedrijfsvoering I&A
Uitwerken I&A samenwerking met Maasdriel
Mogelijke Regionalisering Sociale Dienst
Overgang Streekarchief naar Tiel
Verschuiving taken ICT
4. Dienstverlening
Compleet maken Midoffice
Zaakgericht digitaal werken gemeentebreed
Invoering Klant Contact Systeem
Taken ICT nemen af en nemen toe:
Afname taken:
Door regionalisering (Brandweer en Streekarchief)
Meer cloudtoepassingen

Toename taken:
Door verregaande digitalisering
Samenwerkingsverbanden
Meer beheer mobiele apparatuur
Hogere eisen beveiliging
Alle systemen kunnen worden vervangen als de afschrijvingstermijn is verstreken.
De interne bedrijfsvoering is op orde en voorbereid op de toekomst.
De informatiebeveiliging is nog beter geregeld
Informatie is gemakkelijk terug te vinden in het centrale informatiesysteem
Het management neemt een voorbeeldrol in t.a.v. Het Andere Werken en stuurt op het terugbrengen van het aantal werkplekken
Management stuurt op resultaat
Coacht medewerkers
Met de uitvoering van het informatiebeleidsplan streven we naar een excellente bedrijfsvoering en een nog betere dienstverlening!
Bedrijfsvoering zorgt voor een vervangingsbudget ICT, waaruit toekomstige ontwikkelingen en vervangingen gefinancierd kunnen worden
Dit bereiken we door een jaarlijkse besparing op de bedrijfsvoering van een ton!
Na de uitvoering van dit plan kunnen Informatievoorziening en ICT de komende jaren vooruit zonder aanvullende investeringen!
Social Engineers zijn personen, die in opdracht via list en bedrog proberen een organisatie binnen te dringen en informatie te stelen en zo de beveiliging te testen.
Full transcript