Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Działania na rzecz odbudowy równowagi egologicznej

No description
by

Natalia Natalia

on 8 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Działania na rzecz odbudowy równowagi egologicznej

Działania na rzecz odbudowy równowagi biologicznej Segregownie odpadów Wywóz do miejsca utylizacji Przemiał makulatury i przygotowanie masy papierniczej Produkcja papieru w celulozowni Powstanie gotowego produktu z wytworzonego papieru RECYCLING ETAP PRZEDINDUSTRIALNY Silne uzależnienie
człowieka od
środowiska
przyrodniczego Zaspokajanie
podstawowych
potrzeb-zdobywanie
pożywienia i wody,
zapewnienie
sobie schronienia Technologia
na niskim poziomie
lub jej brak Brak świadomości
wywierania wpływu
na środowisko
i potrzeby
ochrony jego dóbr ETAP INDUSTRIALNY Eksploatowanie
surowców
mineralnych na
potrzeby dynamicznie
rozwijającego się
przemysłu Coraz większy
konsumpcjonizm
w stosunku do
dóbr przyrody Rozwój technologii na
potrzeby rolnictwa,
przemysłu i
rosnących
potrzeb człowieka Znikoma świadomość
zagrożeń związanych z
prowadzeniem
gospodarki
rabunkowej Dostrzeżenie
zależności
pomiędzy stanem
środowiska a
poziomen życia Uświadomienie
niszczącego
wpływu działalności
człowieka na środowisko
przyrodnicze i dążenie
do ochrony jego zasobów Wysoko rozwinięta
technologia
sprzyjająca
ochronie środowiska Duża świadomość
ekologiczna społeczeństw
i chęć poprawy stanu
środowiska przyrodniczego
poprzez racjonalną
gospodarkę ETAP
POSTINDUSTRIALNY WZROST
GOSPODARCZY OCHRONA
ŚRODOWISKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA FILARY
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOSOBY OCHRONY ŚRODOWISKA ZACHOWAWCZA TECHNOLOGICZNA PLANISTYCZNA STRATEGIE OCHRONY PRZYRODY Polega na podejmowaniu przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska przed szkodliwymi substancjami Obejmuje przedsięwzięcia zmierzające do zachowania środowiska w naturalnym stanie poprzez normy, zakazy i nakazy regulujące korzystanie z jego zasobów i także prawne formy ochrony przyrody takie jak : rezerwaty, parki krajobrazowe i narodowe Obejmuje działania proekologiczne polegające na racjonalnej ochronie i świadomym kształtowaniu
środowiska 1969 rok "Granice wzrostu" Konferencja na ,której zrodził
się pomysł "zrównoważonego rozwoju", który polega na rozwoju społeczno- gospodarczym wraz
z ochroną środowiska i racjonalną eksploatacja
zasobów naturalnych "Deklaracja z Rio" 1972 rok 1972 rok 1992 rok "Człowiek i jego środowisko" Raport sekretarza generalnego ONZ, który zwrócił uwagę na problem ochrony środowiska Klub Rzymski ostrzegł, że tempo eksploatacji zasobów naturalnych w ciągu 50 lat poprowadzi do całkowitego ich wyczerpania "Agenda 21" Globalny program działań na XXI w. W tym dokumencie zawarto prawa i obowiązki państw w doążeniu do zapewnienia zrównowazonego rozwoju i poprawy życia ludzi DOKUMENTY DĄŻĄCE DO ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU ŚRODOWISKA KATEGORIE OBSZARÓW CHRONIONYCH ŚCISŁY REZERWAT PRZYRODY Tsingy de Bemaraha- Madagaskar PARK NARODOWY Biebrzański Park Narodowy POMNIK PRZYRODY Pomnik przyrody dąb Bartek OBSZAR OCHRONY SIEDLISKOWEJ I GATUNKOWEJ Fragment drzewostanu w Białowieskim Parku Narodowym OBSZRA CHRONIONEGO KRAJOBRAZU Bolimowsko- Radziejowicki z doliną Środkowej Rabki OBSZAR CHRONIONY O UŻYTKOWANYCH ZASOBACH OBSZAR DZIKIEJ PRZYRODY
Full transcript