Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komunikacija s starši

No description
by

Tara Duralija

on 11 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komunikacija s starši

VRTEC KOMUNIKACIJA S STARŠI Avtorice: Duralija Tara, Krnaič Maja, Marinko Anita, Medved Nives, Remec Eva asimetričen
narativni pristop:
1.uvod: medsebojni stik, dnevni red
2. jedro: predstavitev vidikov
3. zaključek: evalvacija
vloga gostitelja
enakovreden odnos (spoštovanje!)
občutek varnosti STARŠI – ODNOS – UCČITELJ dober stik: pozornost na počutje staršev, omogočanje izražanja svojega stališča STARŠI – ODNOS – VZGOJITELJ 1. aktivno poslušanje
2. priznanje sogovornikovega stališča
3. razumevanje razlik, vživljanje

INTERSUBJEKTIVNOST
= sposobnost, da človek razume druge ljudi obojestransko priznavanje
medsebojna odvisnost
pravica do doživljanja, občutenja
→ samorefleksija, samoopredelitev PRIZNAVALNI DIALOG “preživitvene strategije” – izognitev bolečini
→odziv na frustracijo v otroštvu
odnosna kompetenca = sposobnost vzgojitelja, da uglasi svoje ravnanje na specifičnosti otroka, prevzame glavno odgovornost za kakovost odnosa s starši
usmerjenost v proces – KAKO to počnemo? in ne v cilj – KAJ počnemo in O ČEM govorimo STARŠI – ODNOS – UCČITELJ = izmenjava informacij o življenju otroka doma in v vrtcu:
mesečno: govorilne ure (vzgojiteljica)
dnevno: ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca (pomočnica) KOMUNIKACIJA S STARŠI - VRTEC VZGOJITELJ:
večji konflikti
žalost
večje in manjše poškodbe
neprilagojenost otroka STARŠI:
spremembe domačih zadev, ki vplivajo na vedenje = ločitev, bolezen, selitev… Včasih izmenjava mnenj ni dovolj  VEČ SODELOVANJA! Vzgojitelj:
izobrazba in izkušnje
znanje o vedenju otroka, o razvoju in vzgoji, ki je zanj primerna
velik del dneva preživi z otrokom (do 11ur)

Starši:
otroka so spoznali v različnih situacijah
na otroka, prek vzgoje, prenašajo svoje vrednote ZAKAJ JE SODELOVANJE KORISTNO? 2 uri = priprava, individualni pogovori 6 ur = neposredno delo z otroki 40 ur/teden 40 ur/teden 6 ur = neposredno delo z otroki 2 uri = priprava, individualni pogovori pogovor o situacijah
govorilne ure
roditeljski sestanki
prireditve, izleti
letovanja, zimovanja, tabori
predstavitev poklica
uvajanje SODELOVANJA PODROČCJA predstave o napornih starših
všečnost = vzgojitelj skuša ugajati staršem 


"spremeni stroko" pravkar končan študij
starše zmoti zunanji videz vzgojitelja
spraševanje po stopnji izobrazbe (družbeni trendi)
spotikanje ob dejstvo, da vzgojiteljica nima svojih otrok
posploševanje TEŽAVE
VSAKODNEVNO SODELOVANJE:
mapa s pomembnimi informacijami
elektronska sporočila
pogovor
Sodelovanje se začne TAKOJ, ko otroka
sprejmejo v vrtec = z uvajanjem. 30minut – pogovor se lažje razvije
vzgojitelj, starši
vnaprej določen čas, namen, tema in struktura pogovora + VABILO
izmenjava informacij o vedenju doma in v vrtcu
SKLEP: kako naprej POGOVORNE URE ŠOLA učitelj = vodja sodelovanja (enakovreden odnos)
starši sodelujejo pri realizaciji ciljev učenca in pri praktičnem pouku
vsak delo sodelovanja se vrti okoli izmenjave pomembnih informacij med domom in šolo KOMUNIKACIJA S STARŠI – šola učitelji staršem posredujejo potrebne informacije o delovnih načrtih, njihovem izvajanju, uspehih in težavah razreda,…
obravnavajo se vprašanja skupnega pomena
priporočljiv je sedežni red v obliki »okrogle mize« RODITELJSKI SESTANEK najlažje se približamo posameznim staršem
obravnava se tako učna, kot tudi vzgojna vprašanja
pogoji za uspešno izvajanje so:
primerno okolje (pogovor »na 4 oči« omogoča sproščenost, odkritost, zaupnost in neposreden odnos)
učitelj se mora vnaprej pripraviti (informacije o otroku pridobiva tudi od drugih delavcev šole)
učitelj se mora zavedati mej lastne strokovnosti
upoštevanje pravil javnega nastopanja INDIVIDUALNI POGOVOR Delavnice, pikniki,... DRUGE OBLIKE SODELOVANJA namenjena staršem otrok v osnovnih šolah
http://www.surveymonkey.com/s/8XP8ZBB
http://www.surveymonkey.com/analyze/?survey_id=40434037&OPT=NEW ANKETA SVETOVALNI DELAVEC kulturna raznolikost
dejavnik sprejetosti otroka v skupino, dejavnik komunikacije s starši
različni pogledi na izobraževanje in integracijo
fleksibilnost vzgojitelja, učitelja in svetovalnih delavcev
enakovreden odnos STARŠI IZ DRUGE KULTURE empatija
“akcijski načrti”
kratki in jasni stavki
pomembno je, da se je pedagog že soočil z izgubo ali strahom pred izgubo pomembne osebe v njegovem življenju DELO S STARŠI V ČCASU ŽALOVANJA IN KRIZ pojavi se jeza, lahko tudi nepripravljenost za sodelovanje s partnerjem
pedagog si mora vzeti čas za starše in vso svojo pozornost usmeri na njih
pedagog naj ne daje preveč nasvetov (le takrat ko je po njih vprašan)
objektivnost, pedagog naj ne sodi po sebi SODELOVANJE S STARŠI PRI LOCČITVAH = pobudnik sodelovanja med učitelji in starši
posvetovanje in koordinacija SVETOVALNI DELAVEC 1. Priprava (razmišljanje o primeru, zbiranje informacij)
2. Poslušanje sogovornika, analiza problem
3. Iskanje rešitev POTEK SODELOVANJA
Full transcript