Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Møde i Aarhus Kommune, 7/9-2016

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 13 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Møde i Aarhus Kommune, 7/9-2016

Pænt goddag
SUS og social IT
3 projekteksempler (Social IT inden for beskæftigelses-, skole- og socialområdet)
Kommunesamarbejde
Farvel og tak
Program
SUS og Social IT
ITbanken.dk
Vi skal:
afdække potentialet ved social IT ift at understøtte langtidslediges kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet.
Dette skal ske ved:
1) Styrkelse af borgerens egenmestring og selvhjulpenhed gennem anvendelse af social IT
2) At give mentorer værktøjer der kan fungere som supplement til mentorens relationelle arbejde med borgerne
Social IT og beskæftigelse
Social IT i
Møde i Aarhus Kommune, 7/9-2016
Social IT i folkeskolen
Social IT på Socialområdet
Baggrund:
Anvendelsen af social IT på handicapområdet stadig langsommelig
Manglende viden og overblik om, hvem der arbejder med hvad med hvilke resultater
Manglende fokus på dokumentation af arbejdet med social IT
IT-screeninger
afdækning af behov og ressourcer

Afprøvningsforløb
afdækning af potentiale gennem afgrænset indsats

Implementering
længevarende og mere omfattende IT-indsats, der må forventes at medføre organisationsforandring

Metodeudvikling
Social IT på nye måder, nye samarbejder, frivillige, forskere, caféer etc.

Supplerende enkeltydelser
Temadage, rådgivning, workshops og undervisning (fra enkeltkurser til tek-agenter)
Kommunesamarbejde
Farvel og tak
SUS
Almennyttig, non-profit forening
Eksisteret siden 1992
100 % indtægtsdækket
100% udviklingsopgaver


Social IT?

Informationsteknologi med et socialt perspektiv
Teknologi der anvendes til
kommunikation
,
sociale

netværk
,
relationer
og
samvær
,
underholdning
,
leg
,
mestring
og
læring
.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr, sociale robotter, webapps, gulve, tavler
Social IT: Inklusion handler om vores sociale interaktion med hinanden
SOCIAL IT I MENTORFORLØB
Samarbejde mellem SUS og Matchgruppen
November 2015, afsluttes juni 2017
10 mentorer fra Matchgruppen + 30 langtidsledige borgere
Støttes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Overblik og kalender
Kalenderfunktioner til at organisere og give visuelt overblik over dagens gøremål med adgang for både mentor og borger

EKSEMPLER
Færdighedstræning
Brug af smartphones til at overkomme angst, give selvindsigt eller opnå større social kontakt.

Interaktive instruktioner knyttet til sted
Personlige QR-koder som kun kan afspilles af borgeren - fx til instruktion i hvordan man gebærder sig i forskellige sociale situationer.

RESULTATMÅL: ONLINE GUIDE

Der beskriver...

- hvordan man identificerer situationer i borgerens hverdag, der kan understøttes digitalt
- hvilken teknologi der med fordel kan anvendes og hvordan man når frem til et match mellem behov og teknologi
- hvilken organisering der skal til, hvis man vil bruge social IT i mentorforløb (herunder samarbejdsmæssige, juridiske og økonomiske barrierer)
Social IT i SUS
Projekter & indsatser
Implementering & udvikling
IT-screening
Inspiration & rådgivning
Digital, inkluderende leg
8 SFO'er fra Billund, Favrskov, Høje Taastrup, og Kolding Kommune
marts 2016 til januar 2018
Støttet af Ole Kirk's Fond
1. Projektet undersøger, hvordan brug af digitale redskaber i legen kan styrke inkluderende fællesskaber.
2. Projektet undersøger, hvordan anvendelse af digitale redskaber i legen kan styrke barnets (sociale) kompetencer (ift. turtagning, samarbejde etc.)
3. Projektet vil sprede ny viden om og praksisorienteret vejledning i anvendelsen af digitale redskaber til inkluderende leg (i digitalt legekatalog).

Flere børn inkluderes i folkeskolen
Mange inkluderede børn har svært ved sociale relationer
Leg foregår ofte intuitivt, impulsivt og ustruktureret
Stiller krav til barnets evne til at foretage social tolkning
Barnet skal kunne kommunikere tanker og forventninger
Forskning: "inklusion er vanskelig, hvis legen gennemføres med direkte voksenstyring."
Projektet
A.P. Møller har bevilget støtte til udvikling af national videndatabase for social IT
Projektet påbegyndtes i august 2014 og blev afsluttet i juni 2016
18 kommuner og 1 region deltog i udviklingsarbejdet (pædagoger, pårørende, borgere, virksomheder mv.)

Platformen
Processen
Opbygning og termer (kronologisk alder, eller udviklingsalder, funktionsnedsættelse eller udfordring)
Mange eller få målgrupper (støttepersoner, borgere, virksomheder)
Forankring og kvalitet (KL, Socialstyrelse, SUS)
Full transcript