Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Limbajul muzical

No description
by

Carmen Chelaru

on 3 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Limbajul muzical

text test

Componente elementare
melodica
ritmica
dinamica
timbrul
sisteme de organizare sonoră
tema muzicală
agogica
metrica
modal
tonal
atonal: serial, matematizat ş.a.
de sinteză
Şir de sunete şi intervale, organizate după anumite reguli, cu un sens expresiv.
sau
„distribuţie orizontală de evenimente sonore elementare”
(din grecescul rhein = a curge)
Ordinea duratelor muzicale – sunete şi pauze.

sau

„ordinea care reglementează durata”

sau


Intensitatea sonoră. Ansamblul nuanţelor. Ex. piano, forte etc.
Efect al spectrului sonor = ansamblul frecvenţelor comple-mentare, subordonate unei frecvenţe principale. Spectrul sonor corespunde în sfera senzorial psihologică timbrului. Atât spectrul cât şi timbrul constituie teme de cercetare încă neepuizate. S a constatat de pildă, că spectrul sonor al unui sunet natural îşi modifică structura armonicelor în momentul pătrunderii undei în organul auditiv (ureche), dând naştere astfel aşa numitelor „tonuri de combinaţie” . Organul auditiv este, prin urmare, nu numai un simplu receptor, ci un „modulator” de evenimente sonore.
Ansamblu de sunete şi intervale, aflate în interdependenţă şi interacţiune, care funcţionează ca un întreg organizat, după principii şi reguli proprii.
Tip de melodie cu structură determinată, dimensiuni restrânse, cu potenţial de prelucrare şi sens expresiv – muzical propriu-zis sau/şi extra-muzical (leit-motiv).
Viteza interpretării muzicale. Tempo-ul. Ex: andante, allegro etc.
Sistem de principii şi reguli pentru măsurarea ritmului muzical. Este
divizionară = având ca unitate durata maximă, divizată binar
cumulativă = având ca unitate durata minimă, cumulată
melodica
„acea proprietate a unui şir de evenimente în timp care produce asupra observatorului impresia unei proporţii între duratele diferitelor evenimente sau grupuri de evenimente din care este compus şirul”

sau

„Un şir de numere întregi în care descoperim o lege simplă.”
ritmica
Componente
elementare

Componente complexe
plurimelodia (sintaxa muzicală)
armonia
arhitecturile sonore / formele /
structurile muzicale
genurile muzicale
heterofonia
polifonia
Tipuri de organizare sonoră simultană – „verticală”. Identificată în diverse tratate cu sintaxa sonoră/muzicală.
Ansamblu de reguli şi principii de organizare şi înlănţuire a acordurilor. Este dependentă, ca şi melodia, de diverse sisteme de organizare sonoră. Armonia este, prin urmare, tonală, modală, atonală, de sinteză.
I„Planuri” aplicate construcţiei/concepţiei sonore. În funcţie de amploarea, durata elementului muzical „construit”, există macro-structuri şi micro-structuri. Sonata, Suita, Rondo-ul, Fuga, etc. – sunt exemple de macrostructuri muzicale.
„Clasă de fenomene muzicale reunite prin consensul datelor lor de structură şi finalitate estetică.”
Clasificări
:

I.
după mijlocele utilizate
şi
tipul de interpreţi: vocal; coral; instrumental; simfo-nic; vocal-instrumental; vocal-simfonic
numărul de interpreţi: de cameră – duo, trio, cvartet etc., simfonic

II.
după scopul comunicării
religios; laic

III.
după finalitatea estetică

comic; tragic; dramatic; liric; funebru etc.

IV.
după structura muzicală sau tipul de limbaj muzical

monopartite – motetul, madrigalul, liedul, uvertura, passacaglia etc.
pluripartite – suita, simfonia, concertul etc.

şi clasificările pot continua, în funcţie de criteriile alese.

„Formă specială de plurivocalitate [sau plurimelodie] care constă în producerea simultană a unei melodii şi a variantelor ei.”
sau
„distribuţia simultană a aceluiaşi material tematic la mai multe voci paralele şi pendularea acestor voci între starea de unison şi cea de multivocalitate [sau plurimelodie]”
„Suprapunerea a două sau mai multe melodii aflate într-o dependenţă relativă.”
Componente
complexe

estetica muzicală
Ştiinţa care studiază frumosul muzical – mai general, sensul/semnificaţia muzicii şi efectul acesteia asupra auditorului.
omofonia
Simultaneitatea obiectelor sonore şi schimbarea simultană a acestora – şir de acorduri de ex.
monodia acompaniată
Suprapunerea unei melodii (vocale sau instrumentale) pe un acompaniament acordic (în acorduri). Apare la sfârşitul sec. al XVI-lea
simfonismul
Modalitate de organizare sonoră simultană şi succesivă a două sau mai multe planuri sonore, care creează impresia de spaţiu populat cu „personaje” sonore complexe.
sau
„Concepţie legată de ideea transformării genurilor muzicale într un „loc de acţi¬une” şi nu numai într un domeniu de pură expresie sau virtuozitate. Sim¬fonismul propune o dinamică structurală specifică, bazată pe dezvoltarea şi confruntarea unor fizionomii tematice bine conturate, contrastante, în cadrul formelor ample de tipul sonatei sau simfoniei. Prin esenţa lui de «acţiune mu¬zicală orientată», simfonismul devine un echivalent al dramaturgiei în câmpul muzicii instrumentale.”
textura
„Fenomen sintactic ce necesită o percepere globală, plasat fiind în zona de audibilitate a aglomerării obiectelor sonore. Distribuirea pe orizontală şi pe verticală a obiectelor într-un spaţiu-timp dens impune în conştiinţa auditivă imaginea sonoră a unui tot în care detaliul îşi pierde semnificaţiile”
cluster
(engl. ciorchine) Complex de sunete simultane, compus din secunde mari, mici, chiar microintervale, care nu pot fi distinse separat de auzul uman, ci sub forma unei aglomerări sonore, cu aspect de acord.
LIMBAJUL
MUZICAL

= totalitatea elementelor de exprimare muzical-artistică
Full transcript