Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oudere werknemer

No description
by

Hans Koudenburg

on 22 January 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oudere werknemer

UWV rapportage :
De werknemer in de leeftijdscategorie 55-65 jaar was in 2005 gemiddeld 0,95 keer ziek. Alle werknemers in 2005 waren gemiddeld 0,99 keer ziek. De uitval aan dagen in de categorie 55-65 jaar was gemiddeld 29,5, terwijl de uitval in dagen voor alle werknemers 18,4 dagen betrof (CBS-Statline) Hoe "oudere" (45+) gezien wordt :
is vaker ziek
is minder gemotiveerd
is minder productief
staat nieuwe ontwikkelingen in de weg Wanneer ben je "oud" ? Motivatie & leeftijd :

Diverse onderzoeken geven aan dat de werkmotivatie verandert met de leeftijd Theorie Selectie en Optimalisatie :
Groei - Behoud - Herstel - Reguleren van verlies : in (nieuw) evenwicht

Levensloop Theorie van Controle :
Aanpassing van de (levens-)strategie om situatie te blijven controleren

Sociaal-Emotionele Selectiviteit Theorie
Meer aandacht voor sociale interacties & doelen omdat tijd beperkt wordt/is

Bron Rapport nr. 74 NIDI In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld :

Gebruik leesbril & rollator
Ervaring willen delen
Salaris is minder belangrijk
Baan behoud is meer belangrijk
Interessant werk is meer belangrijk

Feit is dat de "oudere" steeds "jonger" wordt : sporten, DHZ-en, reizen etc. Kosten :
Oude lullendagen
Automatische loonschalen
Taakverlichtende maatregelen
Bescherming zittende werknemers
Wetgeving

Motivatie ouderen :
Bereidheid om te leren
Flexibiliteit
Zelfstandigheid
In het algemeen bewust van verandering Welke spelers op de arbeidsmarkt :


Werkzoekende

Bedrijven & NonProfit

Uitzendbureau's

Werving & Selectiebureau's

UWV (overheid) Inkomen Productiviteit (prestatie versus kosten) Kostenverlaging Omzet & winst En wat is van elk het primaire doel : Mogelijke verbeterpunten "oudere" werkzoekende :

Mentale belastbaarheid
Creativiteit
Flexibiliteit
Opleidingsbereidheid
Fysieke belastbaarheid
Vaardig met nieuwe technologien

Bron Rapport NIDI, nr.74 Mogelijke verbeterpunten makro-niveau sociale partners :

Concreet :
Beperken ontzie maatregelen
Leeftijdsopbouw loonschalen
Opleidingsmogelijkheden
Samenstellingen afdelingen
Flexibiliteit bedrijfstijden
(Tijdelijke) Stimuleringsmaatregelen
Leren van anderen, bv Engeland

Abstract :
Andere leeftijd dan geboortedatum
Inspelen op motivatie oudere en deze gebruiken
Bewust worden tempo ontwikkeling
Generaties meer bewust van elkaar Betrouwbaarheid

Betrokkenheid bij werk

Nauwkeurigheid

Sociale vaardigheden

Klantgerichtheid

Mentale belastbaarheid

Creativiteit

Flexibiliteit

Opleidingsbereidheid

Fysieke belastbaarheid

Vaardig met nieuwe technologien De "oudere" op de arbeidsmarkt En zal verder toenemen : Vaak ziek : Wel met de volgende kanttekening Een andere invalshoek : Is dan de conclusie :

Geen grote bedrijven meer ?!
Geen vrouwen meer aan het werk ?!

Eens of oneens ? Kijken naar "andere" leeftijden : Geeft een andere kijk op de zaak Hoe dit te doen in de praktijk?


Op dezelfde manier als andere technieken en theorien die gebruikt worden Quinn model :
Theoretisch hulpmiddel om capaciteiten/vaardigheden van iemand in kaart te brengen om een evenwichtige opbouw van de organisatie te hebben Bijvoorbeeld : Nb Deze theorie is niet wetenschappelijk bewezen En dan is er nog de generatie- kloof waar de baby-boomer tegen aan loopt Betrouwbaarheid

Betrokkenheid bij werk

Nauwkeurigheid

Sociale vaardigheden

Klantgerichtheid

Mentale belastbaarheid

Creativiteit

Flexibiliteit

Opleidingsbereidheid

Fysieke belastbaarheid

Vaardig met nieuwe technologien "In welke mate zijn volgens u de volgende eigenschappen van toepassing op werknemers van 50 jaar en ouder (jonger dan 35 jaar)?"

Rapport NIDI, nr.74 Volgens werkgevers Volgens werknemers Dus dit geeft richting En de generatiekloof is wellicht groter dan "vroeger" omdat nieuwe ontwikkelingen meer abstract (virtueel) zijn Werkzame generaties En omgang met nieuwigheden : Het mensenlijk brein heeft ook beperkingen wat geldt voor alle generaties Wordt er gediscrimineerd op leeftijd? Uit de officiele rapportage blijkt niet dat er op leeftijd wordt gediscrimineerd....... Bevindingen HWK :

Je moet het zelf doen
Flexibel qua werktijden, beloning
Kijk naar jongere generaties en probeer deze te begrijpen
Wees bereid om te leren op welke manier dan ook
Kijk naar nieuwe werkvormen (collectief, thuiswerken etc.) in combinatie met vernieuwende dienst of product
Werk is er genoeg, een baan (steeds) minder
Zorg dat je bekend wordt
Wees niet terughoudend en laat conventies voor wat ze zijn
Er verandert veel, kost tijd en aanpassing Wetgeving :

Maart 1980 : Geslacht
Maart 1994 : Geslacht, ras,nationaliteit, godsdienst/levensovertuiging, sekuele gerichtheid, burgelijke staat, politieke gezindheid
Juli 1996 : Arbeidsduur (volttijds/deeltijds)
November 2002 : Arbeidsovereenkomst (vast/tijdelijk)
December 2003 : Handicap of chronisch ziekte
Mei 2004 : Leeftijd Bron : Landelijk overzicht van
discriminatieklachten geregistreerd
bij antidiscriminatiebureaus en
meldpunten in Nederland - Kerncijfers 2009 In het rapport komt het woord economie niet voor, het woord "economische" 2 keer in een voetnoot over wetsartikelen. Hoezo ? Nb Bij elke ziekmelding moeten er in een organisatie corrigerende akties worden genomen.... Mogelijke verbeterpunten werkgevers :

Verschil generaties : jong meer extrinsiek vs oud meer intrinsiek
Leeftijdsopbouw in beschouwing nemen (moet toch)
Andere vormen arbeidscontracten
Leren door een ieder
Instelling oudere werknemer als voordeel zien Vragen ? Nog wat cijfers
Full transcript