Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

STRATEGIJE UČENJA I POUČAVANJA

No description
by

Di Ju

on 27 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of STRATEGIJE UČENJA I POUČAVANJA

STRATEGIJE UČENJA I POUČAVANJA
Centar za aktivnost
Specifično dodjeljeni prostori u kojima se odvijaju aktivnosti koje potiču istraživanje.
Debata
Debate su formalne, verbalne prezentacije suprotnih strana o problemu, a izvode se pred publikom ili sudcem.
Vrtuljak
Jedan učenik u grupi je zadužen za dijeljenje informacija i ostaje na mjestu, dok drugi učenici iz grupe rotiraju po centrima kako bi poslušali govornike drugih grupa.
Igra
Igre su aktivnosti, simulacije ili natjecanja koja se odvijaju prema određenim pravilima.
Cilj: Imenovati i objasniti strategije učenja te izložiti primjere korištenja tih strategija.
Ishodi: Slušatelj će biti sposoban primjeniti strategije u učionici.
STRATEGIJE UČENJA I POUČAVANJA
Strategije temeljene na aktivnostima
Učenje djelovanjem
Samoregulirane situacije
Dina Jukić
Sveučilište J.J. Strossmayera
Odjel za fiziku
Osijek, 2015.
Mogu biti postavljeni u učionici, školskoj knjižnici ili drugim područjima u školi.
Primjer:
Transfer tjelesne mase preko niske opreme na različite načine.

Učitelj organizira šest centara za aktivnosti u dvorani, svaki sa drugom opremom. Radeći u maloj grupi, učenici prolaze kroz centre i istražuju sve načine na koje mogu koristiti opremu u zadanom vremenu.
Strategija dijeljenja informacija.
Primjer:
Demonstrirati razmjevanje da postoje sličnosti i razlike u načinu na koji zajednice diljem svijeta zadovoljavaju svoje potrebe.

Učenici postavljaju štand kojim predstavljaju jednu zemlju. Jedan učenik ostaje za štandom, a drugi su turisti koji posjećuju druge zemlje s putovnicom koju izradili kako bi pratili svoje posjete.
Učenici će više analizirati informacije ako se od njih traži da pruže dokaz svojim argumentma.
Primjer:
Identificirati i objasniti ekonomske i socijalne faktore koji se trebaju uzeti u obzir pri očuvanju okoliša.

Učenici čitaju aktualne novinske članke o prenamjeni prirodnih staništa. Učitelj podijeli učenike u »za« i »protiv« grupe. Učenici razvijaju svoje argumente, ili za novi park prirode, ili da se prostor ostavi u svom prirodom stanju.
Pravila služe da učenici shvate kako njihove odluke utječu i na druge sudionike.
Primjer:
Istražiti i izvijestiti o globalnim čimbenicima koji djeluju na Kanađane.

Simulacijska igra koja oponaša razlike u bogatstvu i resursima razvijenih i novo razvijenih zemalja.
Usmeno izlaganje
Usmeno izlaganje uključuje formalnu i neformalu prezentaciju materijala publici. Široko varira u formi i sadržaju.

Učenici moraju izabrati prikladnu temu, organizirati prezentaciju u jasnoj i logičnoj formi, i koristiti odgovarajući vokabular.
Primjer:
Identificiraj načine na koje pojedinac može održati zdrav okoliš za sebe i druge.

Učitelj traži od učenika da izrade listu načina na koji bi pomogli okolišu. Studenti razvijaju i vježbaju kratku usmenu prezentaciju koja će biti uvrštena u dnevne školske obavijesti.
Okrugli stol
Okrugli stol uključuje grupu ljudi koji prezentiraju temu pred publikom i moderatorom koji najavljuje i olakšava diskusiju.

Okrugli stol pruža priliku učenicima da istraže kontroverzne teme iz različite perspektive.
Primjer:
Prezentirati i braniti stajalište o tome kako obnovljivi izvori trebaju biti korišteni.

Svaka grupa studenata izabire jedan obnovljivi izvor koji će istražiti. Iznosi se istraživanje pred razredom u obliku okruglog stola. Svaki član stola je odgovoran za prezentiranje jednog stajališta.
Prepričavanje
Prepričavanje je sjećanje o nečem što se čulo, pročitalo, razumjelo ili iskusilo. Prepričavanje može poprimiti mnoge forme(dramsko, pisano, usmeno) i možu uključivati slaganje vremena.
Planirano ili spontano prepričavanje je dijeljenje informacija.
Primjer:
Identificirati i demonstrirati razumijevanje važnih izuma koji su utjecali na uvijete rada Kanađana.

Učenici gledaju video o radnoj okolini u kanadskoj tvornici automobila. U manjim grupama pišu sažetak priče o viđenome.
Simulacija
Simulacija je model ili set događaja koji repliciraju stvarne ili hipotetske uvijete, a učenici reagiraju i glume kao da je situacija realna.
Simulacija može imati nekolicinu formi, uključujući igranje uloga, izučavanje slučaja, dramatizacija i povijesni događaj.
Primjer:
Opisati kako dijeljenje dobara i kulture s drugim zemljama utječe na Kanadski stil života.

Učenici u malim grupama su uključeni u simulaciju koja ima omogućava da iskoriste izvore kako bi proizveli i mijenjali namirnice koje su im potrebne za hranu, obleku i smještaj.
Koreografija
Koreografija je planiranje i aranžiranje osnovnih elemenata u plesu – prostor, oblik, vrijeme i energija – u završnu plesnu kompoziciju. Koristi se za opis i interpretaciju teksta.
Učenike se potiče da oblikuju glasove za bolje izražavanje.
Primjer:
Kreirati, vježbati i prezentirati dramu i ples na osnovi novele, priče ili poeme.

Učenici rade u malim grupama na pripremi zborskog čitanja pjesme po njihovom izboru. Zatim slijedi samoevaluacija rada.
Full transcript