Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Iris Windmuller

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

VERSTERKING
VAN DE PROFESSIONALITEIT
VAN DE LERAAR BASISONDERWIJS 2 3 1 DRIE DELEN Op welke wijze wordt
(1) door de landelijke overheid
(2) door besturen
(3) binnen scholen
versterking van de professionaliteit
van de leraar basisonderwijs gestimuleerd? Beperkte professionaliteit Uitgebreide professionaliteit LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN lerarenbeurs

functiehuis


werkplek als leeromgeving RODE DRAAD Academische basisschool

Landelijk

Bestuurlijk Dieptepilot (subsidie)

Idee project decentralisatie

standaarden voor kwaliteit
lumpsum

beroepsgroep


regieorgaan
praktijkgericht onderzoek


lectoraten in HBO Professionaliseringsbeleid Praktijkgericht onderzoek Verandering in
autonomie Professionaliseringsbeleid RODE DRAAD Academische basisschool

Landelijk

Besturen

Scholen dieptepilot & subsidie

idee project

uitvoering deelprojecten Wat is het verloop van het innovatieproces
van de schoolbesturen in het project
‘Academische Basisschool’?

Hoe kan het verloop van het innovatieproces worden begrepen vanuit de perspectieven op innoveren die de besturen hanteren?

Hoe kan het verloop van het innovatieproces worden begrepen vanuit de mate waarin besturen voldoen aan condities voor innovatie? BESTUURLIJK NIVEAU CONCEPTUELE MODEL BEVINDINGEN In hoeverre is er sprake van professionaliteit bij leraren op houdings- en gedragsniveau?

In hoeverre zijn de condities voor het versterken van de professionaliteit van leraren op de scholen vervuld? SCHOOLNIVEAU Professionele nieuwsgierigheid
Verbeteren van de eigen praktijk
Kennis en ervaring uitwisselen
Reflectie en reflectieve houding
Onderzoeken en onderzoekende houding
Professionele autonomie HOUDING EN GEDRAG CONDITIES Stimuleren van professioneel gedrag
Leiderschap
Tijd, ruimte en gelegenheid
Professionaliseringsbeleid

Stimuleren van professionele cultuur
Gedeelde waarden en gedeelde visie
Collectieve verantwoordelijkheid
Reflectieve professionele dialoog
Samenwerking
Collectief en individueel leren
Sfeer
Relatie Besturen
Goede balans sturing en autonomie
Scholen
Praktijkgericht onderzoek
Lerarenopleiding
Onderzoekende houding
Leraren
Masteropleiding Versterking op verschillende niveaus klas school omgeving Hoge betrokkenheid eigenaarschap

Vage doelen lastig monitoren

Procesbegeleiding focus academische school STELLINGEN Krachtige schoolleiders zijn van belang voor het creëren van condities voor het versterken van de professionaliteit van de leraar

Professionele leraren nemen zelf de verantwoordelijkheid en initiatieven voor hun professionele ontwikkeling

Leraren met een masteropleiding zijn nodig in een basisschool om de onderzoekende houding van teamleden te stimuleren en innovatieprocessen te kunnen begeleiden
Full transcript