Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Şebeke Örgütler

No description
by

Pınar

on 15 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Şebeke Örgütler

Şebeke Örgüt Kavramı ve Ortaya Çıkışı Şebeke Örgütlerinin Özellikleri
Değişen pazarlara daha iyi uyum göstermek
Büyük ölçekli örgütlerin sınırlılığı ve küçük firmalarla yoğun ortaklığa girilmesi.
Bilgi (know-how) kaynaklarının ayrı yerlerde olması ve bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma isteği
İşletmeler arasındaki karşılıklı durum ve sürekli tekrarlanan hareketlerle oynanan küçük roller
SANAL ÖRGÜTLER
Sanal işletme örgüt yapısıyla, klasik işletme örgüt yapısı arasındaki en büyük fark, hiyerarşinin tamamen veya büyük ölçüde ortadan kalkmış olmasıdır.
Sanal örgütler belirli aşamalardan geçmektedirler. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilmektedir.
Örgütün internete bağlanması,
Örgütün 'temel yeteneklerinin' oluşturulması,
Personelin örgütün misyon, vizyon ve amaçlar konusunda bilgilendirilip daha duyarlı hale getirilmesi,
Temel yetenek dışındaki işlerin dış kaynak kullanımı yardımıyla görülmesi,
Stratejik ortakların belirlenmesi ve iişimle yapının işler hale getirilmesi.
Sanal örgüt, fiziki bir ortam olmadığı halde insanların iş yaptığı, mal ve hizmet ürettiği, finansal kaynak yarattığı bir örgüt olarak ifade edilebilir. Sanal örgütü, çalışanların belli bir yerde toplanmadığı, değişik mekanlardaki işletmelerin bir ürün veya hizmet üretiminin belirli safhalarında yer aldığı, bilgisayar olanakları ile sürekli haberle içinde bulunan ve sanki tek bir organizasyon gibi müşterilerine mal ve hizmet sunan örgüt olarak tanımlanmıştır.
ÖZELLİKLERİ
Şebeke örgütler, ya bir ana işletmenin kendi birimleri arasında, ya da dışarıdan başka işletmelerle oluşturulabilmektedir.
Bir ürün elde etmek için gerekli olan iş ve faaliyetler ile bunun için ihtiyaç duyulan tüm kaynakların, tek bir örgütün bünyesinde toplanması yerine, farklı örgütlere dağıtılmış olması esastır.
Şebeke örgüt yapısı, klasik örgüt yapısı anlayışı ile yalnız bir işletmenin çalışanları değil, o işletmeye girdi veren tedarikçiler, pazarlamacılar, kısaca iş ilişkisine girilen tüm örgüt ve bireylerle bütünleşmeye dayanır.
Birçok işletme, bağımsız olarak şebeke şebeke yapıda yer alır ve bağımsızlıklar yitirilmez. Sözleşmeler dışında, birbirlerine yasal bağımlılıkları yoktur.
Şebeke örgütlerde dikey ve yatay bütünleşme söz konusudur, müşterilerin istek ve ihtiyaçları esastır.
ŞEBEKE ÖRGÜTLER
ŞEBEKE ÖRGÜT TÜRLERİ
Dahili (Internal) Şebeke Örgütleri
Dengeli (Stable) Şebeke Örgütleri
Uzun dönemli ilişkiler için birleşmiş dış tedarikçiler ve ana firmadan oluşur. Şebekeye dahil olan firmalar tek büyük bir ana firma etrafında birleşmişlerdir.
Dahili şebeke örgütü farkı, belirli bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynakların birbirinden tamamen bağımsız olan işletmelerin bünyesinde olmasıdır. Bu işletmeler sadece belli bir mamul, iş veya hizmet üretimi için bir alışveriş içindedir. Koordinatör bir ana firma vardır, diğer firmalar bu koordinasyon altında çalışırlar.
Burada görülen esneklik şebeke organizasyon yapılaırnın en önemli özelliğidir.
Dinamik (Dynamic) Şebeke Örgütleri
Bu şebeke organizasyonunda belirli özellikleri olan firmalar geçici anlaşmalarla genelde organizatör firma etrafında toplanırlar. Her firma bağımsızdır ve belli bir proje veya fırsat için bir araya gelirler.
Dinamik şebeke örgütlerde lider işletme yoktur, işletmeler kendi içlerinde koordinasyon sağlar ve diğer işletmelerle alışveriş içine girerler. Her biri belli bir konuda uzmanlaşmış bağımsız işletmeler, kendi hedef ve çıkarları doğrultusunda herhangi bir organizatör işletmenin koordinasyonu altında bir şebeke oluşturmaktadır.
Bu yapıda işletmeler arasındaki ilişkiler, merkezi bir plan veya koordinasyona göre değil piyasa mekanizamasına göre oluşmaktadır. Organizatör firma daha uygun şartlarla mal veya hizmet temin edebiliyorsa, yeni bir satıcı şebekeye dahil olabilir.
Ebru YOLCU
Elif ALADAĞ
Sinan ŞEN
ŞEBEKE ÖRGÜTLERİN YARARLARI VE SAKINCALARI
YARARLARI
Az sermaye ile sabit yatırım yapmadan kazanç sağlama
Temel yetenek üzerinde odaklanma
Kaynakları temel yetenek doğrultusunda etkin bir biçimde kullanma
Personelin potansiyelini maksimuma çıkartma
İşgücü esnekliğini sağlama
Teknolojik yenilikleri daha kolay izleme
Kalite, maliyet açısından maksimum faydayı sağlayacak, ulusal ve uluslararası platformda faaliyet gösteren ortaklarla çalışma imkanı.
Yeni dağıtım kanallarından yararlanma ve yeni pazarlara ulaşma.
Dış kaynak bulmayı kolaylaştırma
Esneklik ve sinerjiden yararlanmayı sağlama
Küçülerek büyümeyi mümkün kılma

SAKINCALARI
Farklı kültürleribir araya gelmesi yüzünden, şebeke içinde ortak bir kültür yaratma zorluğu. Bu durum, çalışan açısından uyum sorunu da yaratır.
Kontrolün işletme elinden çıkması en önemli sorunlardan birisidir. İşletmenin başarısı, diğer işletmelerin göstereceği performansa ve verecekleri katkıya bağlı olacaktır. Şebeke üyelerinin birisinin ciddi bir krize girmesi, diğer üyeleri de etkileyebilecektir.
Mal ve/veya hizmet üretimi için gerekli faaliyetler, farklı örgütler altında toplandığından koordinasyon sağlanamaması, başarısızlığı da beraberinde getirecektir.
Aracı
Organizatör
Kuruluş
Merkez Ofisi
Yönetici
ve Kurmayları
Satın Alma
İşletmesi
Pazarlama
İşletmesi
Muhasebe ve Finansman İşletmesi
Üretim
İşletmesi
Aracı
Üretim
Satıcı
Pazarlama-
Dağıtım
Dizayn
Ana
İşletme
Satıcı
Satıcı
Satıcı
Satıcı
Aracı/
Organizatör
Dizayn
Satıcı
Pazar
Dağıtım
Üretici
Her sanal örgüt, aynı zamanda
bir şebeke organizasyonudur.
Şebeke türü yapılanma geçici
de olabilir, kalıcı da.
Önder, tek işletme olabilir.
Bölünüp eklenme, birim bazında gerçekleşir.
Şebeke örgütün özel bir şeklidir ve her şebeke örgütü, bir sanal örgüt değildir.
Yapılanma geçici ve proje bazındadır. Proje tamamlandığında sona erer.
Önder tek değildir. Projeye ve amaca göre değişir.
Bölünüp eklenme, kişiye kadar inabilir
Şebeke Örgüt
Sanal Örgüt
Bu tür organizasyonda, bir işletme bünyesindeki temel faaliyetler farklı işletmelerin konusu olmakta, ancak kaynakların tümü yine aynı bünyede kalmaktadır. İşletmenin üst yönetimi sadece bu farklı işletmelerin faaliyetlerini koordine etmek görevini yapmaktadır. Belli bir faaliyette uzmanlaşan her işletme, piyasa disiplini içinde diğer işletmelerle input-output (girdi-çıktı) alışverişi içine girmektedir. Ana şirket tüm alt şirketlere finansal hedefler belirtir ve bu hedeflere ulaşıldıkça alt şirketlerin faaliyetleri devam eder, aksi taktirde ana şirket ihtiyacını piyasadan ve bünye dışından sağlar.
Full transcript